banner139

Afetlerle mücadeleye sivil destek: Van’da Afet Risk Azaltma Derneği (ARADER) kuruldu

kaynaklı tehlikeler tarih boyunca insanlığı tehdit etmiş, kimi dönemler telafisi zor sosyal, siyasal ve ekonomik krizlere yol açmıştır. Başta depremler olmak üzere, sel, çığ, volkanik patlama, kasırga, erozyon, gibi tehlikeler savunmasız yerleşim birimlerini vurmasıyla felaketler meydana gelmiştir. Resmi rakamlara dayandırılarak oluşturulmuş istatistiklere göre 20. yüzyılda yalnızca depremler nedeniyle 1 milyon 685 bin kişi yaşamını yitirmiş ve milyonlarca insan yaralanmıştır. Ölüm ve yaralanmalarla beraber telafisi uzun yıllar alabilecek ekonomik kayıplara yol açan afetler ülkelerin, kalkınma hedeflerini olumsuz yönde etkileyebilmekte, kitlesel göçlerle birlikte sosyal ve siyasal yapıyı alt üst edebilmektedir.


1980-2015 Yılları Arasında Dünyada Meydana Gelen Tehlikeli Doğa Olayları

Kaynak: Munich-Re, 2016.


 

Başta depremler olmak üzere sel, çığ, erozyon gibi doğa kaynaklı tehlikelerin afetlere dönüştüğü ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Son 10 yılda meydana gelen afetler Türkiye’nin afetler açısından taşıdığı riskleri net olarak ortaya koymaktadır. 2011 yılında Van ve Erciş ilçesinde meydana gelen iki depremde 644 kişi yaşamını yitirirken 1966 kişi yaralanmıştır.

2011 Van Depremleri’nde Yıkılan Bayram Oteli Enkazı


Depremlerin yapı stokunda meydana getirdiği hasarların izleri hala dururken bu kez 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya’da etkili olan Sivrice Depremi meydana gelmiş ve bu afette 3’ü kalp krizi 41’i ise enkaz altında kalarak toplamda 44 kişi yaşamını yitirmiştir. Başta Elazığ olmak üzere Malatya ve çevre yerleşim birimlerinde binlerce yapı stokunun ağır hasar almasına neden olan deprem, kent ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir.

2020 Elazığ Depremi’nden Bir Enkaz

Daha depremin yaraları sarılmamışken 4 ve 5 Şubatta Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketiyle 41 kişi yaşamını yitirmiş 75 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Son 10 yılda meydana gelen bu hadiseler, afetlerin Türkiye’nin temel problemlerinden birisi olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle İstanbul’da yıkıcı bir depremin bekleniyor olması başta olmak üzere sismik riskin birçok yerleşim birimini tehdit etmesi afetlerle toplumsal olarak mücadele etmemiz gerektiğini göstermektedir. Bu da kuşkusuz kapsamlı bir afet kültürü oluşturmamızdan geçer.

2020 Şubat Van Bahçesaray Çığ Felaketi

Afetlerle mücadele ile ilgili çağdaş yaklaşımlar, risklerin tespit edilerek minimum düzeye indirilmesiyle afet zararlarının asgari düzeye düşürülebileceklerini savunmaktadırlar. Bunun için fay haritalarını çıkarmak gibi yalnızca doğal tehlike kaynaklarını tespit etmek yetmemektedir; tehlikelerin tespit edilmesinin yanı sıra bu tehlikeye maruz kalacak olan zarar görebilir fiziksel, sosyal ve ekonomik yapıların önceden tespit edilerek güçlendirilmesi ve böylece kayıp ve zararların asgari düzeye çekilmesi hedeflenmektedir. Genel olarak afetlere hazırlık süreci olarak niteleyebileceğimiz bu dönem için, tüm toplumsal unsurları işe katmak ve bu yönlü bir kültür oluşturmak için sivil toplum kuruluşlarının da işe koşturmaları gerekmektedir. Türkiye’nin afetlerle mücadele konusunda zayıf kaldığı alanlardan birisi kuşkusuz bu alanda çalışmalar yürütecek STK’ların hem sayı hem de bilgi ve donanım açısından yeterli olmamasıdır. Bu eksikliğin giderilme, afetlerle toplumsal mücadele kültürünü oluşturmak ve risk faktörlerini oluşturan kırılgan yapı, insan ve diğer faktörleri tespit edip güçlendirmek üzere 2019 yılının Aralık ayında Afet Sosyolojisi alanında bilimsel çalışmalar yürütmüş olan Dr. Mehmet Baki Bilik ve Fırat Aslangiri tarafından Van’da Afet Risk Azaltma Derneği (ARADER) kurulmuştur. Doktor, Öğretmen, Sosyolog ve Araştırmacı meslek gruplarından kurucu üyelerin olduğu derneğin amacı, son olarak maruz kaldığı çığ felaketiyle ne yazık ki bir afet kenti olduğunu hissettiren Van’ı gelecekteki afetlere hazırlamaktır. Başta depremler olmak üzere kenti olumsuz yönde etkileyebilecek tüm doğa kaynaklı risklerle ilgili çalışmalar yürütecek olan ARADER’in temel hedefi, afetlerle mücadele eden kamu ve sivil kurum ve kuruluşların yükünü paylaşmak, afetlerle mücadele konusunda kentin bilinç düzeyini yükseltmek ve olası deprem vd. tehlikelere karşı toplumsal kapasiteyi arttırmaktır. Özellikle yaşlı, çocuk, kadın, engelli, yoksul vb. kırılgan toplumsal grupların tespiti ve bu grupların temel afet bilinci konusunda bilgilendirilmesi için çalışmalar yürütecek olan ARADER, bu alanda faaliyet yürüten tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma tekliflerine her zaman açıktır. ARADER’in faaliyetleriyle ilgili bilgi almak veya çalışmalara destek vermek isteyenler aşağıdaki sosyal medya araçlarından dernek yöneticileriyle iletişime geçebilirler.

E-posta: vanafetdernegi@gmail.com

Twitter: @afetvan

YORUM EKLE

banner135

banner134