Duble yol nasıl zulme dönüştürülür

İngiltere'nin sanayi devrimi öncesinde bu parlak dönemi tetikleyen en önemli etkenlerden birinin o güne kadar atıl durumda olan ulaştırma ağlarını ( özellikle iç su taşımacılığı) açması ve güçlendirmesi olduğu ifade edilir. Öyledir de. Ulaştırmanın güçlendikçe ekonominin güçleneceği sır değildir. Hatta sadece ekonomik değil, sosyolojik olarak da daha fazla hareketlilik sayesinde toplumların ve kültürlerin daha fazla yakınlaşması sağlanmış olmaktadır.

Bu bağlamda kim ne derse desin “*duble yol hamlesi*” uzun vadede çok büyük faydalar temin edecektir. Zaten amacı da budur.  Eskilerin ifade ettiği gibi yol medeniyettir.

Aynı şekilde ulaşım ağı kalitesi gelişmişliğin de tartışılmaz bir göstergesidir.

Meselimiz olan Gürpınar özeline geldiğimizde, Van genelinde olduğu gibi Gürpınar ilçemizde de duble yollar yapılırken vatandaşın ihtiyaçları göz ardı edilerek, gerekli olan diğer alt yapıların (alt geçit, tahliye menfezleri gibi sanat yapıları) yapılmamasından dolayı bu kadar büyük kaynağın kullanılarak vatandaşa sunulan hizmetin eziyet ve kamu kaynaklarının israf edildiği algısı yaratılmaktadır.

Karayolları Bölge Müdürlüğünce ilçelerde yapılması planlanan hizmetlerden, gerek planlama, gerek proje ve gerekse yapım aşamasında temel ihtiyaçların ve çözüm önerilerinin hafızası niteliğinde olan yerel ve mülki idarelerden bihaber iş yaptığı, yapılan yanlışların ya hiç düzeltilmediği ya da düzeltilmesi için kamu kaynaklarını heba ederek yap-boz şeklinde çözümler üretildiğine defalarca şahit olunmuştur. Kurumun başındaki zat kendi parasını bu şekilde israf eder mi? Bu ülkenin vatandaşlarından alınan vergi ve gelirlerin böyle pervasızca ısraf etme yetkisini kimden aldı.

Belediye başkanı olarak görev yaptığım yıllarda(2014 öncesi) Gürpınar ilçe merkezi içindeki ilk kısım duble yol inşaatında, - nasıl bir planlama mantığı ise - ilk projede alt ve su tahliyesi menfezlerinin olmadığı anlaşılmış, felaketlere davetiye çıkaracak bu eksikliğin giderilmesi yapım aşamasında defalarca gerek şifahi, gerekse yazılı olarak kurumdan talep edilmiş ancak kurum bildiğini okumuştur.

Daha sonra Koyunyatağı, Akpınar, Değirmendüzü, Aşağıkaymaz yerleşim birimlerinin ortasından geçen duble yolun hiç bir yerinde alt geçit ve su tahliye menfezlerinin yapılmadığı ancak *faydası az maliyeti yüksek* üst geçitlerin inşa edildiği, başta özürlü vatandaşların ve hayvancılık bölgesi olan ilçemizdeki hayvanların geçişleri için vatandaşın talebine rağmen  *faydası yüksek maliyeti az* alt geçitler her nedense yapılmamıştır.

50 cm'lik kot farkı düşüktür diye Aşağıkaymaz mahallesinde alt geçit yapılmamış ancak aynı bölgede yol 1.5m'ye yakın yükseltilmiş, yolun kenarındaki perde duvarları dolgusu asfaltı bitirilmesine rağmen, her nedense alt geçitler yine yapılmamıştır.

Altgeçitlerin olmaması yalnızca ilçe sakinleri için değil sürücüler için de tehlike arz ettiği gibi sık sık can ve mal kayıplı kazalara sebebiyet vermektedir.

Onca kaynağın ısraf edilerek yapılan her nedense daha bitmeden kaplamalarının döküldüğü üst geçitlerin kullanılmadığı da bilinen bir gerçektir.  Bu nedenle alt geçitler yöremiz için belki de en uygun çözümdür. Bunu anlaması için kurum daha ne kadar kaynağı heba edecektir.

Karayolları bu sorumsuzluğu ile adeta duble yol hamlesini zulme dönüştürmüş, Vatandaşın yapılan hizmete sevineceği yerde şikayetçi olmasını becermiştir. Denizlerin altından tünellerin inşa edildiği bu devride karayolları mesnetsiz bahanelerle ilçeyi boydan boya kilometrelerce ikiye bölen yol güzergahında maliyetleri yapılan hizmetlerin yanında çok küçük rakamlar teşkil edecek olmazsa olmaz alt geçitleri yapmamıştır.

Başta yerel yönetimin, mahalle muhtarları ve sakinlerinin bütün taleplerine rağmen her defasında basit mazeretler üreterek taçlandırılması gereken bu dev yatırımı eziyete dönüştüren Karayolları Van Bölgesi meydana gelebilecek kazaların sorumluluğunu üstlenmek durumundadır.

YORUM EKLE