'BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM'

Aktif Eğitimciler Sendikası Genel Merkezi, bağımlılık düzeyinde kötü alışkanlıklarla mücadele eylem planı ile ilgili açıklama yaptı.

'BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM'

Aktif Eğitimciler Sendikası Genel Merkezi, bağımlılık düzeyinde kötü alışkanlıklarla mücadele için “Bağımsız birey, sağlıklı toplum’ sloganıyla düzenlenecek eylem planı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

 

Açıklamada Milli Eğitim Bakanlığının izlediği hatalı politikalarından kaynaklı eğitim sistemlerinde onlarca problemin çözüm beklediğine dikkat çekilerek, “Bu konuda bir çırpıda sayılabilecek sorunlar, okulların fiziki olarak hazırlıklı olmaması, okul idarelerinde yaşanan kargaşa, öğrenci yerleştirmelerinde yaşanan gecikme ve aksaklıklar sayılabilir. Tabi bütün bunlara bağlı olarak, eğitimin temel unsurları olan öğrenci, veli, öğretmen ve okul yönetimlerinin de moral olarak yoğun bir maratona yeterince hazırlıklı olduğu söylenemez. Bütün bunların ötesinde, özellikle eğitim-öğretim dönemlerinde hepimizin teyakkuz halinde olmamız gerektiren, gençlerimizi ve doğal olarak da toplumun, ülkemizin tümünü, geleceğimizi yakından ilgilendiren bir konu daha var. Oda kötü alışkanlıklar.” İfadeleri kullanıldı.

 

VAHİM BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Son yıllarda yapılan istatistiklerde, özelde milli eğitim sisteminin genelde de ülkenin bu konuda iyi bir sınav vermediği vurgulanan açıklamada, yapılan araştırmalarda, başta sigara olmak üzere, alkol, uyuşturucu, sanal bağımlılık gibi konularda vahim bir tabloyla karşı karşıya kalındığı belirtildi. Yapılan son araştırmalardan birisine göre, İstanbul’da lise okuyan her yüz öğrenciden 45’i sigara, 32’si alkol, 9’u uyuşturucu kullanıldığı bilgisi verilerek, “Özellikle kolay elde edilebilen sentetik uyuşturucularla birlikte, bu ölümcül alışkanlıkların ortaokul düzeyinde de çocuklarımızı tehdit edecek düzeylerde olduğu biliniyor. Televizyonlarda, gazetelerde, evlatlarını uyuşturucuya kurban veren ailelerin çırpınışlarını son dönemde daha fazla duyar olduk. Bütün bunların ötesinde, internetin artık hayatın her alanına girmesiyle, sanal bağımlılık da sosyolojik bir gerçek olmanın ötesinde, tıp literatürüne de girmiştir. Bütün bu tabloya sebebiyet veren aile yapısındaki bozulmalar, sosyal dejenerasyon v.s. gibi etkenler de ayrıca üzerinde durulması gereken bir konudur. Toplum olarak ne yazık ki, geleceğimizi tehdit eden bu vahim tablo karşımızda duruyor.” Denildi.

 

EYLEM PLANI HAZIR

Anayasanın 58’inci maddesinde “Gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” İbaresi hatırlatılarak, bu konuda devlete ve herkese önemli görevlerin yüklendiği ifade edildi. Siyasi iktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda ciddi bir çalıma yürütmedi belirtilen açıklamada, “Ancak, Aktif Eğitimciler Sendikası olarak, bu konuda birilerini sorgulamak yerine, elimizi taşın altına koymayı tercih ettik. Sosyal sorumlulukla bilinciyle ve çözüm odaklı hareket eden Sendikamız, bu vahim tabloya karşı kapsamlı bir mücadele planı hazırladı. ‘Bağımsız Birey Sağlıklı Toplum’ projesi ile ülke genelinde kötü alışkanlık düzeyinde bağımlı ve bağımlılık riski taşıyan çocukları, gençleri ve ailelerini bilgilendirici ve eğitici çalışmalar içeren stratejik eylem planımız hazır. Hedefimiz, evlatlarımızı, toplumumuzu, geleceğimizi tehdit eden her türlü zararlı bağımlılığı en aza indirmek, mümkünse tümüyle yok etmek. Bunun için, ‘Bağımsız birey, sağlıklı toplum’ sloganıyla yola çıktık. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla yürütülecek eylem planı, başta eğitim ve sağlık çalışanları olmak üzere, kamuda ve özelde ilgili olan herkes sürece dahil edilerek ‘bağımlı’ veya ‘yatkın’ olduğu değerlendirilen öğrenim çağı çocuklarının ve ailelerinin bilinçlendirilmesini, böylece de en sağlam şekilde korunmaya alınmasını içermektedir. Çünkü en garantili yol, tehlike altındaki kişinin bilinçlenmesi ve kendi iradesiyle doğru tercihi yapmış olması, hayatını da bu tercihe göre sürdürmesini sağlamaktır.” İfadelerine yer verildi.

 

 

EV EV ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEK

Yine eylem planı kapsamında yürütülecek eğitim çalışmalarıyla, eğitimcilerin ve sağlık çalışanlarının, zararlı alışkanlık ve bağımlılıklara karşı en etkili şekilde nasıl mücadele edebilecekleri hususunda donanımlarının geliştirmelerinin sağlanacağı, bu konuda toplumda farkındalık oluşturacak çok sayıda eğitici ve gönüllülerin yetiştirileceği kaydedilen açıklamada, “Emniyet birimleri, çeşitli üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan çalışmalarımız, genel merkezimiz ve şubelerimiz eliyle yürütülecektir. Bir yandan zararlı alışkanlık ve bağımlılıklara karşı bireyler, aileler bilinçlendirilirken, diğer yandan aynı bireylerin sosyolojik buhranlara sürüklenerek gelecekte benzer tuzaklara düşmesini önleyebilmek amacıyla, toplumumuzda insan ilişkileri ve aile yapısında görülen dejenerasyonları telafi etmeye yönelik de çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu konuda özellikle ülke genelindeki Sendika şubelerimiz ve temsilciliklerimiz, mahalle mahalle, hatta ev ev çalışmalar yürütecektir.” Denildi.

 

“GENÇLERİMİZ ÖLÜME SÜRÜKLENİYOR”

Açıklamanın devamına şu ifadelere yer verildi: “Son dönemde en çok canımızı yakan ağır bir soruna karşı, kapsamlı bir mücadele başlatıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, evlerimizden, sınıflarımızdan, eğitim kurumlarımızdan çalınıp gözlerimizin önünde ölüme sürüklenirken, millet ve ülkemizin geleceği çalınırken, nereden uzanırsa uzansın, arkasında kim olursa olsun buna neden olan karanlık ellere karşı sessiz, tepkisiz kalma lüksüne hiçbirimiz sahip değiliz. Ülkemizin, insanımızın derdiyle dertli Aktif Eğitimciler Sendikası olarak, seferberlik anlayışıyla başlattığımız bu büyük mücadelede, başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere, tüm yetkilileri, ilgilileri, sivil toplum kuruluşlarını, diğere sendikaları işbirliğine çağırıyoruz, yanımızda görmek istiyoruz. Hepimizi ilgilendiren böylesine ciddi bir meselede, el ele vermekten imtina edecek olanlar varsa, destek olmak yerine köstek olmayı düşünenler varsa, onları da buradan ikaz ediyoruz: Bu toplumun ahını almayın, bu vebali alırsanız bunun hesabını ne bu dünyada ne öbür dünyada veremezsiniz. Hayırda ittifak etmeyecekseniz, bari gölge etmeyin, başka ihsan istemez.”

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2015, 18:59
YORUM EKLE