“Öğretmene hak ettiği saygınlığı gösterin”

“Öğretmene hak ettiği saygınlığı gösterin”

Eğitim-Sen Van Şubesi tarafından düzenlenen basın açıklamasında son günlerde öğretmenlere uygulanan şiddete tepki gösterilirken yönetici atamalarındaki belirsizliğinde çözümü istendi.Eğitim-Sen toplantı salonunda yapılan açıklamayı Şube Başkanı Selami Özyaşar okudu. Özyaşar, son dönemde öğretmenlere yönelik yapılan olumsuz söylemlerle öğretmenlerin itibarsızlaştırdığını ve hedef tahtasına koyulduğunu belirtti.Özyaşar, “Hayatın her aşamasında bir hastalığa dönüşen şiddetin özellikle son zamanlarda eğitim alanında artan bir şekilde kendini göstermesi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için duyduğumuz kaygıyı artırmaktadır. Şiddetin temelinde eğitimde uygulanan yanlış politikalar, siyasetin eğitime ve eğitimciye bakışı etkili olmuş, özellikle son dönemde öğretmenlere yönelik yapılan olumsuz söylemler öğretmeni itibarsızlaştırmış ve hedef tahtasına koymuştur. Bu da beraberinde Mardin, İzmir, Muş, Rize, Eskişehir, Samsun, Denizli, Sivas, İstanbul, Bitlis ve daha sayamayacağımız pek çok ilde öğretmene yönelik şiddet olaylarının tırmanmasını sağlamıştır. İlimizde de en son öldürülen Gülşah Aktürk' ün ölümünün üzerinden sayılı günler geçmişken merkez okullarımızdan Abdülhamit Han ilk ve ortaokulunda çalışan öğretmenlerimizi darp etmek suretiyle yapılan saldırı bir kez daha göstermiştir ki: öğretmeni koruması gerekenler sorumluluklarını yerine getirememektedirler. Hiçbir emniyeti olmayan eğitim çalışanının güvende olmadığı bir yerde öğrenci de güvende değildir. Bu şiddet kaygısı öğretmene yansımakta dolayısıyla bu kaygı öğrenci başarısını toplumu ve gelecek nesilleri olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Gelecek yüzyılları inşa etmenin temel şartının eğitim olduğunu ve eğitimin ana mimarlarının da öğretmen olduğunu ifade edersek, öğretmenlerin itibarsızlaştırılması, rencide edilmesi ve şiddete maruz bırakılmasını teşvik edenleri uyarıyor, öğretmenin hak ettiği saygınlığı göstermelerini ve öğretmenlere yönelik şiddette öğretmene sahip çıkılmasını talep ediyor, yetkilileri öğretmen ile İlgili söylemlerinde sorumlu olmaya davet ediyoruz.” Dedi. “YÖNETİCİ ATAMALARI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR” Kamuoyu ile paylaşmak istedikleri bir diğer konunun ise yönetici atamalarındaki belirsizlik ve bundan kaynaklanan sorunun olduğunu söyleyen Özyaşar, “4 Mart 2006 tarih ve 26098 sayılı resmi gazetede yayınlanan MEB Personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği yaklaşık yedi yılda kayda değer önemli değişiklikler olmamasına rağmen hiçbir bakan tarafından uygulanmamış, bir sınav dahi yapılmamıştır. Buna rağmen 2006 yılında Hüseyin Çelik'in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde şube müdürleri sınavsız atanmış, bu atamalar Danıştay 2. Dairesinin 2009/62 esas nolu kararıyla iptal edilmiştir. Bakanlığın artık bir karar vermeli ve bu husustaki beklentileri karşılayacak bir çalışma yapmalıdır. Ayrıca 18 Mart 2009 günkü ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yönetici Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin 'Atama ve yer değiştirme" başlıklı 23. maddesi uyarınca sınav sonucuna göre yönetici atamalarının Ocak ve Şubat aylarında yapılması karara bağlanmıştır. Bu kural uyarınca en geç Şubat ayı içinde sınava dayalı yönetici atamalarının gerekmektedir. Bu atamaya yönelik duyurunun en geç bu yıl şubat ayı içinde yapılması zorunluluğu vardır. Bu nedenle Eğitim Sen Van Şubesi olarak üyelerimizin hak kaybının olmaması için Van Valiliğine kurumsal müracaatımızı yaptık yine üyelerimizin hak kaybına uğramaması adına bireysel olarak müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı başvurularını yapmalarını sağlayacağız. Son olarak insan kaynaklan yönetimi konusu eğitim camiasının hep gündeminde olmuştur. Bu konuda yapılacak hatalar su götürmez. Maalesef ülkemizde bakanlar değişince öncelikler değişiyor. Kuralların herkesi bağlayacağı bir sistem kurulmalı, gerekirse görevlendirme konusu da bir mevzuata bağlanmalıdır. Aksi takdirde bu konuların gündemden düşmesi mümkün olmayacaktır.Nitekim Van il milli eğitim müdürlüğü ve valilikte yapılan şube müdürlüğü atamalarında tam anlamıyla Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi İnanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmiş, Kadınlar ve erkekler eşit olarak değerlendirilmemiş kişilere zümreye ve siyasi referansı olanlara imtiyaz sağlanmıştır. Devlet organları ve idare makamlarının bütün bu işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak hareket etmediğini hakkaniyet bir anlayışı ortaya koyamadıktan™ söylemek mümkün. Hal böyle olunca da kendi öğretmenleri arasında ayrım yapanların Van ilinin eğitimine sağlayacaktan bir katkıda olmayacaktır. Öğretmenini bile dinleme tahammülü gösteremeyen fakat iş prestije gelince "değerler eğitimi" adı atanda öğretmen öğrenci ve velileri eğitmeye çalışanların öncelikle kendilerinin böylesi bir eğitimden geçmesi yerinde olacaktır.” Şeklinde konuştu. Haber: Önder ALTINAL / Şehrivan

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2013, 01:32
YORUM EKLE