Yatay geçiş ve çift ana dalda değişiklik

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, Yatay geçiş ve çift ana dalda değişiklik yapılmasına dair kararlar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yatay geçiş ve çift ana dalda değişiklik

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

DAHA ÖNCEKİ NOTLAR TRANSKRİPTE İŞLENECEK
Buna göre, yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmesi gerekecek.

YAN DAL İÇİN ANA DALDAKİ NOT ORTALAMASI EN AZ 60 OLMALI
Öğrencinin, yan dal programına devam edebilmesi için ana daldaki not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekecek. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinecek. Öğrencinin başarılı olduğu ve ana dal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alacak.

YATAY GEÇİŞ
Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil yatay geçiş için başvuru yapılabilecek.

BAŞVURU SAYISI KONTENJANDAN FAZLA OLURSA ÖSYS PUANI DİKKATE ALINACAK
Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslarla yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulunca tespit edilecek. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilecek. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilecek.

ORTAYA ÇIKACAK SORUNLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM YÜRÜTME KURULU YETKİLİ
Bu arada, ikinci ve çift ana dal yapacak öğrencilerin başvuru şartlarıyla ilgili bazı düzenlemelerin de yer aldığı yönetmeliğe, "Hükümlerin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunların giderilmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir" ifadesi eklendi. Ayrıca, yönetmeliğin 22'nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2014, 20:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER