banner175

2016 YILI KAMU PERSONELİ YEMEK BEDELLERİ BELLİ OLDU

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği'nin Resmi gazete'de yayımlanmasıyla memurların 2016 yılında ödeyeceği öğle yemeği ücretleri de belli oldu. İşte tüm personel için ayrı ayrı ücretler.

2016 YILI KAMU PERSONELİ YEMEK BEDELLERİ BELLİ OLDU

Maliye Bakanlığı 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ’ni 6 Şubat 2016 Tarihli ve 29616 Sayılı Resmi Gazete’de yayımladı. Yayımlanarak yürürlüğe giren tebliği ile 2016 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memur ve sözleşmeli kamu personellerinin ödeyecekleri en düük yemek ücretleri belli oldu.

Yayınlanan bu tebliğin amacı 2016 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemekte olduğuna yer verildi.

Bu tebliğ ile kimler 2016 yılı öğle yemeği servisinden faydalanacaktır? Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsamaktadır.

Bu tebliğ Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin aşağıdaki maddesi gereği hazırlanmıştır.

Yemek Servisi Giderler: yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır. Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'a göre tayın bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır.

Alınacak bedeller tüm personeller için ne kadar? 2016 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan aşağıdaki listede belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınacaktır.

Belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespitini kuruluşlar nasıl yapacak? Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak aşağıda belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Memurlardan alınacak bedeller. 15 Ocak 2016 ile 14 Ocak 2017 tarihleri arasını kapsamaktadır.

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 1,12 TL.
1100'e kadar (1100 dahil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 1,87 TL.
2200'e kadar (2200 dahil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,29 TL.
3600'e kadar (3600 dahil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,95 TL.
4800'e kadar (4800 dahil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,90 TL.
4800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 4,33 TL.

Sözleşmeli personelden alınacak bedeller. 15 Ocak 2016 ile 14 Ocak 2017 tarihleri arasını kapsamaktadır.

Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.245 TL kadar (2.245 TL dahil ) olanlardan 1,34 TL.
Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.790 TL kadar (3.790 TL dahil ) olanlardan 2,29 TL.
Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.235 TL kadar (5.235 TL dahil ) olanlardan 4,11 TL.
Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.235 TL üzerinde olanlardan 5,19 TL.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2016, 14:28
YORUM EKLE