banner211

Et fiyatları için önemli hamle!

Et ve Süt Kurumu'na et piyasasında dengenin sağlanması için 150 milyon TL'ye kadar kaynak sağlandı.

Et fiyatları için önemli hamle!

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne et fiyatlarındaki dengelerin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla yaptığı alım satım neticesinde oluşacak fark için 150 milyon TL kaynak sağlandı.

 

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanlığı'nın "Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2019 yılı için et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün (ESK) 25/9/2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ana Statüsünün 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına binaen  ihtiyaç duyulması halinde, ESK’nın et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla yapmış olduğu alım satımları neticesinde oluşacak fark, ESK tarafından hazırlanacak icmal karşılığında, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenecek.

150 MİLYON TL'LİK KAYNAK

Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan en fazla 150 milyon TL'lik kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya yetkili olacak.

Destekleme ödemeleri, tebliğ ile belirlenen iş ve işlemlerin yapılmasının ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılacak.

Ödemeler için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarın % 0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenecek.

Karar uyarınca yapılacak ödeme, ESK tarafından oluşturulacak icmal karşılığında, tarımsal destekleme bütçesi ödeneğinden ESK’ya aktarılacak.

Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek.

Karar, 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

HABER7

YORUM EKLE

banner201