İş-Kur’dan teklif çağrısı

İş-Kur’dan teklif çağrısı

İş-Kur Van İl Müdürü M. Salih Serçe, engellilerin istihdam edilmeleri ve haklarının savunulması için korumalı işyerlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanacak olan projelerin destekleneceğini ifade ederek, teklif çağrısında bulundu. Serçe, projenin detaylarıyla ilgili bilgiler verdi. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞ-KUR) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (ASPB), işbirliği ile korumalı işyerlerinin desteklenmesi ve güçlenmesi amacı ile hazırlanacak projelerin destekleneceğini ifade eden Serçe, hedefin engellilerin toplum hayatına aktif katılımlarının sağlanmak istendiğini kaydetti. Serçe, “Bu teklif çağrısı kapsamında desteklenecek projeler ile, engelli kişilerin haklarını savunan sosyal tarafların desteklenmesi, engelli istihdamının altyapısının geliştirilmesi, işgücü piyasasında normal şartlar altında çalışma imkanı kısıtlı olan ağır engelli kişilere istihdam ortamları oluşturulması amacıyla korumalı işyerlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması, mesleki rehabilitasyon imkanı veren işletmelerin sayısının ve etkinliklerinin artırılması ve engelli istihdamında artış hedeflenmektedir. Ayrıca, engellilerin toplumsal hayatın her alanına aktif katılımını sağlamak, sosyal ortaklar ile İş-Kur ve ASPB arasındaki diyalogun geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında, engelli kişilerin ve engelli kişilerin haklarını savunan sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere sosyal ortakların kapasitelerinin arttırılması ve engellilik alanında kamu kurum kuruluşları ile diyalogun geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projenin faydalanıcıları olan Türkiye’de faaliyet gösteren eğitim kurum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurum kuruluşları, vakıf, dernek, sendika, meslek örgütleri gibi sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerden bu teklif çağrısı çerçevesinde proje teklifleri beklenmektedir. Bu teklif çağrısı kapsamında, 30 Mayıs 2006 tarih ve 26183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki özür gruplarından zihinsel engelliler, ruhsal ve duygusal engellilere yönelik projelere kaynak tahsis edilecektir. Teklif Çağrısı kapsamında yapılacak proje teklifleri, 26 Eylül 2003 tarih ve 25241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve bu teklif çağrısı ile ekli dokümanlar kapsamında değerlendirilecektir” dedi.“KURULUŞ SERMAYELERİ CEZA PARALARI FONUNDAN KARŞILANACAK”Korumalı işyerinin kuruluşu için gerekli makine, donanım, demirbaş ve sarf malzemesi giderlerinin de karşılanacağını sözlerine ekleyen M. Salih Serçe, şöyle konuştu;“Kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelere, kuruluş sermayesi olarak, engelli çalıştırmayan işverenlerden kesilen cezaların oluşturduğu Ceza Paraları Fonundan karşılanmak üzere, ilgili komisyonun değerlendirmeleri sonucunda, kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, en fazla 150 bin TL hibe verilecektir. Korumalı işyerinin kuruluşu için gerekli makine, donanım, demirbaş ve sarf malzemesi giderleri karşılanacak olup, üretim için gerekli hammadde, yarı mamul madde alımı desteklenmeyecektir. Proje kapsamında kurulacak korumalı işyerinin toplam kuruluş sermayesinin en az yüzde 40’ı oranındaki miktarı, proje faydalanıcısı kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. Proje başlangıcından itibaren kurulan korumalı işyerinde çalışacak engelli işçilerin maaş giderleri asgari ücret üzerinden ilk bir yıl boyunca, engelli çalıştırmayan işverenlerden kesilen cezaların oluşturduğu Ceza Paraları Fonundan karşılanacaktır. Proje kapsamında kurulacak korumalı işyeri, 5 yıl boyunca İş-Kur ve ASPB tarafından takip ve denetime tabi olacaktır. Bu 5 yıllık süre içerisinde başlangıçta alınan makine ve donanımın satış veya devri yapılamayacaktır. Korumalı işyerinin kuruluşundan itibaren 5 yıl içerisinde herhangi bir nedenle kapanması, tasfiye edilmesi veya çalışan engelli sayısının belirtilen orandan ve sayıdan aşağı düşmesinden bir ay içerisinde eski sayı ve orana ulaşamaması halinde başlangıçta hibe olarak verilen kuruluş sermayesi yasal faizi ile birlikte geri alınacak, engelli işçi maaş giderleri kapsamında verilen desteğin ise yüzde 30’u geri tahsil edilecektir. Proje teklifleri, projenin uygulanacağı ilde bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine verilecektir. Proje tekliflerinin son teslim tarihi 25 Mart 2013’ü tarihi mesai bitimidir.Konuyla ilgili Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden gerekli bilgi ve destek alınabilecektir. Proje faydalanıcıları, başvuru rehberinin tam metnine ve projeyle ilgili bilgilere aşağıdaki internet sitelerinden ulaşılabilirler www.iskur.gov.tr ve www.ozurluveyasli.gov.tr” şeklinde konuştu.   

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2013, 01:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER