banner211

Savunmaya ‘istihdam’ ordusu

Savunma sanayiinde halen 30 bin olan istihdam sayısının 2023’te 80 bin olması hedefleniyor. Savunma Sanayii Akademisi bünyesinde gençlere eğitim imkânı sağlanacak. Vizyoner Genç Projesi ile gençlere staj, iş imkânları, teknoloji yarışmaları gibi sektörel bilgiler sunulacak. Nitelikli insan gücü ihtiyacı için eğitim altyapısı güçlendirilecek.

Savunmaya ‘istihdam’ ordusu


Savunma sanayiinde halen 30 bin olan istihdam sayısının 2023’te 80 bin olması hedefleniyor. Savunma Sanayii Akademisi bünyesinde gençlere eğitim imkânı sağlanacak. Vizyoner Genç Projesi ile gençlere staj, iş imkânları, teknoloji yarışmaları gibi sektörel bilgiler sunulacak. Nitelikli insan gücü ihtiyacı için eğitim altyapısı güçlendirilecek.

yerlilik oranı her geçen gün artan savunma sanayinde halen 30 bin olan istihdam sayısının 2023’te 80 bin olması hedefleniyor. Savunma Sanayii Akademisi bünyesinde gençlere eğitim imkânı sağlanacak. Vizyoner Genç Projesi ile gençlere staj, iş imkânları, teknoloji yarışmaları gibi sektörel bilgiler sunulacak. Nitelikli insan gücü ihtiyacı için eğitim altyapısı güçlendirilecek. Son yıllarda en çok gelişen sektörler arasında yer alan savunma sanayinde yerlilik oranı her geçen gün artarken, bu alandaki atılım istihdamda da kendini gösterecek. Savunma ve havacılık sektörünün gelişmesine paralel olarak, sahada çalışan personelin sayısı da artırılacak.

GENÇLERE STAJ, İŞ İMKANI

Teknolojiye olan ilgi ve yatkınlığı artırmak üzere Savunma Sanayi Akademisi aracılığıyla eğitim programları düzenlenecek. Akademi bünyesinde gençlere eğitim imkânı sağlanacak. Bu kapsamda Vizyoner Genç Projesi ile gençlere staj, iş imkânları, teknoloji yarışmaları gibi sektörel bilgiler verilecek.

KOBİ’LERE FİNANSAL DESTEK

Savunma sanayi ekosistemini güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim altyapısı sağlamlaştırılacak. KOBİ’ler başta olmak üzere sektör firmalarına destek verilecek. İhracatı ve ekosistemdeki iş birliğini artırmaya yönelik önlemler alınacak. Sektörde faaliyet gösteren KOBİ’ler dâhil tüm firmalara yönelik Savunma Sanayi Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında finansal destek sağlanacak.

PAYDAŞLAR ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan, savunma sanayi ihracatının artırılması için ülke ve proje bazlı ihracat stratejileri de belirlenecek. Savunma sanayi iş birliği potansiyeli, sektör firmalarının talepleri, dış politika ve diğer unsurlar dikkate alınarak uluslararası savunma fuarlarına milli katılım sağlanacak. Savunma sanayi iş birliği anlaşmalarının imzalanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Sektördeki tüm paydaşlar arasındaki iş birliği, koordinasyon ve paylaşımı güçlendirmek üzere her yıl savunma sanayii şurası, ortak akıl çalıştayları, bölgesel sanayi buluşmaları, teknopark buluşmaları, kümelenme buluşmaları ve OSB buluşmaları gibi etkinlikler düzenlenecek. Savunma ve havacılık ihracatı 2018 yılında 2,2 milyar dolar, 2019 yılında ise 2,8 milyar dolar ulaşırken, bu rakamın 2020’de 4 milyar dolar, 2023’te ise 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefler arasında.

HABER7

YORUM EKLE