banner139

Van’ın ekonomisine destek çağrısına destek vermediniz

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkanı Necdet Takva, İş adamlarına yaptığı konuşmada el birliğiyle Van’ın turizmine katkı sunulması gerektiğini ve işsizlik sorununun çözüle bilmesi için istihdam alanlarının oluşturulması ve yapılacak yatırımların el birliğiyle yapılması gerektiğini söyledi.

Van’ın ekonomisine destek çağrısına destek vermediniz

TÜSİAD’ın her yıl bir yönetim kurulunu Türkiye’nin başka bir kentinde yapma kararından sonra bu yılki toplantı TÜSİAD’de yer alan Vanlı işadamlarının da girişimi ile Van’da yapıldı. Toplantı’da TÜSİAD başkanı ve önemli isimleri Van odaklı konuşmalar yaparken Van TSO başkanı Necdet Takva da Van adına bazı değerlendirmeler paylaştı. Van’ın durumu ile ilgili değerlendirmeleri paylaşan Takva, Van’ın potansiyeline ve ekonomisine dair bilgiler verdiği konuşmasında batıdaki iş dünyası temsilcilerine de tavsiyelerde bulundu.

VAN’A DAİR TÜM BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Van’ın tarihi ve turistik önemine değinin Takva, “Tarihte 5 kez yerle bir olmasına rağmen, bugün nüfusu itibari ile Türkiye’nin 19. Büyük şehridir. Türkiye’nin 6. Büyük coğrafyasına sahip şehirdir. Küçükbaş hayvan varlığı ile Türkiye’nin ilk şehridir. Kadim zamanlardan bu yana insanların yaşamaktan hiçbir zaman vazgeçmediği bir şehirdir. Ve Van şehri yeryüzünde herkesin sahip olmak istediği ancak konu sevgi olunca ihmal ettiği şehirdir. Bugün, maden potansiyeli, canlı hayvan varlığı, mera büyüklüğü, jeotermal alanları, yıl içinde aldığı güneş rezervi, Dicle’yi besleyen su kaynakları ve tarihi mirası ile insanların, binlerce yıldır vazgeçemediği, yaşam alanı olarak seçtikleri kadim şehirlerarasında yerini almıştır. Bugün itibari ile ekonomik performansı, TÜİK’ in açıkladığı verilere göre, Ülkemizin 81 vilayeti içerisinde, son sıralarda yer almaktadır. İşlenmemiş iktisadi potansiyeli, genç nüfusu, tarihi değerleri, dünyanın en büyük doğalgaz ve üçüncü büyük petrol rezervine sahip İran İslam Cumhuriyetine 90 km’lik mesafede olmasına rağmen geçmişin ihtişamını bugüne taşımada, derin bir ironi ile karşı karşıya kalmıştır. Genel Ülke ekonomisine bağlı olarak, şehrimiz ve bölgemiz, yaşanan olumsuzlukları en derin şekilde hissetmiş, büyük gayretler göstermesine rağmen, zenginleşme yönünde bir sonuç alamamıştır.” Dedi.

ÜLKEMİZİN BATISI EKONOMİ ÇAĞRIMIZA DESTEK VERMEDİ

Van ve ülke ekonomisinin ileri seviyeye taşımak için komşu ülkelerle sürekli diyalog halinde olduklarını belirten Takva, “Bizler Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak Komşumuz İran İslam Cumhuriyeti ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi başta olmak üzere, Ülke genelinde ekonomik anlamda ileri seviyelerde olan ve sanayisi gelişmiş birçok ilimize ziyaretler gerçekleştirerek, iş dünyasını kentimizin ekonomik kalkınması yönünde sorumluluk almaya davet ettik. Hükümet temsilcileri başta olmak üzere ekonomik kalkınmadan sorumlu birçok kurum ve kuruluş ile ilişkiler geliştirerek, özelde kentimizin genelde bölgemiz ve Ülkemizin ekonomisine. Van ili olarak katma değer yaratmayı hedeflediğimizi ve işbirliği yapmamız gerektiğini ileterek kalkınmanın sadece kent sakinleri tarafından değil kolektif bir perspektif ve bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirebileceğini çokça dile getirdik. Ancak bu çağrılarımıza en anlamlı cevabı, İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri ve halkı başta olmak üzere Irak Kürdistan Bölgesinde yaşayan insanlar karşılık verdi. Ülkemizin batısından bu çağrımıza anlamlı bir desteği ve sahiplenmeyi ne yazık ki göremedik. Sizlerin bugün burada olmasının, bu çağrımıza değer katacağını umuyoruz.” Diye konuştu.

VAN KADİM KENTLER ARASINDA YERİNİ ALMIŞTIR

ilinin tarih boyunca her zaman önemli bir ticaret merkezi olduğunu anımsatan Takva, “Jeopolitik konumu, sosyo-kültürel yapısı ve medeniyetlere beşiklik yapması, kentsel anlamda bir kimlik kazanmasına kısmen vesile olmuş, insanların binlerce yıldır kendilerine yaşam alanı olarak seçtikleri kadim kentler arasında yerini almıştır. Bugün baktığımızda, bir saatlik uçuş mesafesinde 125 milyonluk bir pazara ve 5 ülkeye erişim sağlayabilen önemli bir geçiş noktasında bulunmaktadır. Çokça fark edilmese de çekim merkezi olma özelliğini kaybetmeyen ilimiz, modern çağın teknolojik ve iktisadi değişim ve dönüşümüne ayak uydurma noktasında, yeterli yatırım alamaması nedeniyle, sıkıntılı süreçler yaşamış, ancak burada yaşamayı tercih eden insanların sevgisi ve gayreti ile ayakta durmayı başarmıştır. Tekraren ifade etmek gerekirse, ili, 20.921 km² yüzölçümü ile ülkemizin 6. büyük şehridir. 21 yaş ortalaması ile emek sermayesi açısından en güçlü ilk 3 şehir arasında yer almaktadır. Yine 2,7 milyon küçükbaş hayvan varlığı ile ülkenin ilk sırasında yer almaktadır. şehri, yetersiz sanayileşme, tarım ve hayvancılığın modern tekniklerden uzak, geleneksel üretim ve dar bir bakış açısı ile gerçekleştirilmesi neticesinde, en önemli iktisadi varlığımız olan bu sektörün, yeterince katma değer yaratamamasına neden olmuştur.” İfadelerini kullandı.

VAN TÜRKİYENİN PARLAYAN YILDIZI OLACAK

Van’ın gelecekte Türkiye’nin parlayan yıldızı haline geleceğini söyleyen Takva Konuşmasını şöyle sürdürdü: “Stratejik konumu, ulaşım ağları, 6. Yatırım Teşvik Bölgesinde yer alması, turizm potansiyeli, güneş enerjisi potansiyeli, zengin maden yatakları ve doğal kaynakları. Tarım ve hayvancılık potansiyeli, genç nüfusu, sulanabilir arazi varlığı ile bakir ve mucizevi dokunuşları bekleyen ilimizin, sahiplenilmesi ve ülke ekonomisi ile bütünleşmiş bir şekilde, iktisadi çıktılar üretmesi konusunda, sizlerin de burada yaşayan bizler gibi sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. İran ile Ülkemizin 560 km’lik kara sınırı bulunmaktadır. 300 km’si Van-İran sınırıdır. Şu gerçeği gözden çıkarmamamız gerekmektedir. Türkiye’nin batı ile rekabet üstünlüğü bulunmamaktadır. Türkiye’nin doğusu ile rekabet üstünlüğü söz konusudur. Bu perspektifle baktığımızda, İran’ın enerji kaynaklarını kullanarak, Van, gelecekte figüran değil yıldızı parlayan bir şehir konumuna gelecektir. Bu realitedir. Bu gerçeklik; Gelecekte Türkiye’nin Van üzerinden ihtiyaç duyacağı ortak sanayi ve endüstri bölgelerinin kurulacağına işaret etmektedir. Bir başka argümanımız da turizmdir. Henüz İstanbul ve Ankara başkent değilken ilimiz, 2700 yıl önce Urartu Medeniyetine başkentlik yapmıştır. Dolayısıyla bu tarihsel mirasın varisi konumundadır. Van Denizimiz, turizme konu olacak önemli bir değer ve doğal mirastır. Bu mirasın sadece Vanlılara değil hepinize emanet bırakıldığını unutmamalıyız. Genel toplamda özetleyecek olursak, Van Gölü Havzasının koruma altına alınarak Turizm İhtisas Bölgesi olarak değerlendirilmesi ve eşgüdümlü bir şekilde yapılacak yatırımlarla kentimizin bir turizm merkezi olmasını sağlayabiliriz. İlimiz ve bölgemiz gençliğinin Antalya, İstanbul, İzmir ve diğer batı illeri yerine buralarda çalışmalarını sağlayarak emek göçünün önüne geçebiliriz.”

ÜLKENİN EN BÜYÜK SORUNU MAAŞ ALANLARIN SAYISININ, MAAŞ ÜRETENLERİN SAYISINDAN FAZLA OLMASI

Van Ticaret ve Sanayi olarak, yapılacak tüm yatırımlara destek olacaklarını ve tüm imkânlarıyla ile yapılacak olan yatırımın arkasında duracaklarının altını çizen Takva, “Halkımız dezavantajlı bir bölgede, gündelik kazanımlar ile hayatını idame ettirmekte ve biz iş dünyası aktörleri olarak tüm yatırımlarını burada yaparak ayakta durmaya çalışmaktayız. Sizlere bir film repliği ile bu kente olan bağlılığımızı anlatmak isterim Bir yeri seversen, orası Dünya'nın en güzel yeridir. Ama Dünya'nın en güzel yerini sevmezsen, orası Dünya'nın en güzel yeri değildir. Bu hissiyatla, şu an yaşadığımız dünyanın en güzel yerini severek, hükümetlerin derin ihmallerine rağmen ayakta durmaya devam ediyoruz. Umudumuzu asla yitirmeyeceğiz. Bu geri kalmışlığın kader olmadığına inanıyoruz. Çok çalışacağız. Geçmişin ihtişamını sizlerin de desteği ile geleceğe taşıyacağız. Van Ticaret ve Sanayi olarak, yapılacak tüm yatırımlara destek olacağımızı ve tüm imkânlarımız ile arkasında duracağımızı belirtmek isterim. Bölgeler arası eşitsizlik meselesi gittikçe derinleşmektedir. Batımızdaki iş dünyası aktörleri, kalkınmanın bütüncül olması için inisiyatif almalıdır. Bu ülkenin en büyük sorunlarından biri maaş alanların sayısının, maaş üretenlerin sayısından fazla olmasıdır. Maaş üretenlerin sayısını artırmamız gerekiyor. Bunun için daha fazla iş birliği ve iletişime ihtiyacımız var.” dedi.

HEDEFİMİZ İŞ ARAYAN DEĞİL, İŞ KURAN BİR KENT

Türkiye’nin ekonomik çıkmazlarından birinin de işsizliğin iş dünyası üzerinde oluşturduğu dayanılmaz baskı olduğunu söyleyen Takva, “Bunu aşmanın yolu, işgücü piyasasına giren her insanın iş arayan olarak değil, “birer girişimci, birer iş kuran” düzeyde yetiştirilmesi gerektiğine olan inancımızın, bütün otoriteler tarafından paylaşılmasıdır. Bu perspektif, Ülkemizin, kamu ve özel sektör aktörlerinin inandığı ve savunduğu ulusal politika haline dönüşmelidir. Sizlerin de desteği ve samimi iş birlikleri ile yapacağımız küçük dokunuşlar, Ülke genelinde sosyal bütünleşme başta olmak üzere ve sonuçta sağlanacak ekonomik entegrasyon ile daha güçlü bir Türkiye’yi ve daha huzurlu bir Doğu Anadolu’yu birlikte inşa edebiliriz.” Diye konuştu.

VAN’A SAHİP ÇIKMALIYIZ

Türkiye’nin diğer illerine sahip çıkıldığı gibi Van iline de sahip çıkılması gerektiğini belirten Takva, “Hepimiz, ekonomi aktörleri ve maaş üretenler olarak, tüm Ülkeye sahip çıktığımız gibi Van şehrine de sahip çıkmalıyız. Politikacılar şunu savunuyor huzur ve güvenliğin olmadığı yerde üretim, imalat, zenginlik, refah oluşmaz. Oysa bizler, şunu söylemeliyiz, üretim, imalat, zenginlik, refah ve ekonomik gelişmişliğin olmadığı yerde huzur ve güvenliği sağlamanız söz konusu değildir. İş dünyası için huzur ve güvenlik meselesi sebep değil sonuçtur. İşsizliğin, fukaralığın, üretimsizliğin, yoksulluğun sonucudur. Dolayısıyla, huzur ortamının tesisi iktisadi müdahalelerle gerçekleşebilir. Bu yaklaşım sayesinde, bölgemizde yaşanan sorunlar ve ekonomik daralma, yapılacak ekonomik müdahaleler ve demokratik adımlar ile son bulacaktır. İş dünyası aktörleri olarak, böylesi talepleri yüksek sesle dillendirme misyonumuz vardır. Bu görev ve sorumluluğu bu şehirde güçlü bir sesle ifade edebilir, daha huzurlu ve zengin bir ortamı kolektif bir yaklaşımla, tesis edenler olabiliriz.” İfadelerini kullandı.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

YORUM EKLE

banner135

banner134