70 bin taşeronda kadro maratonu

Makina ve Kimya Endüstrisi, Tarım İşletmeleri, Et ve Süt Kurumu gibi 23 büyük kurumda çalışan 70 bin taşeron “işe başlangıç tarihleri ve çalıştığı süreler” dikkate alınarak imtihana çağrılıyor. Yıl sonuna kadar bütün kadrolar verilecek.

70 bin taşeronda kadro maratonu

Makina ve Kimya Endüstrisi, Tarım İşletmeleri, Et ve Süt Kurumu gibi 23 büyük kurumda çalışan 70 bin taşeron “işe başlangıç tarihleri ve çalıştığı süreler” dikkate alınarak imtihana çağrılıyor. Yıl sonuna kadar bütün kadrolar verilecek. 


Taşeronluk sisteminin son uygulandığı yer olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) kadro süreci hızlanıyor. Buralarda yıl sonuna kadar yapılacak sınavlarla birlikte taşeronluk sistemi büyük ölçüde tarih olacak. Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre çalışanlar, kamuda sürekli işçi statüsüne geçirilecek. Karar sonrasında ise KİT’lerde çalışmalar hızlandı. Kurumlarda sınava girmeye hak kazanan işçiler, yavaş yavaş netleşmeye başladı. 


İKİ SENE ÇALIŞMA ŞARTI

 

KİT'lerde kadroya alınacak personelin, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması gerekecek. Bunun tespiti için kurumlar, çalışanların sigorta başlangıç tarihini ve yaşını kontrol edecek. Kurumlarda sürekli işçi kadrosuna geçmeye hak kazanmak için iki yıl kesintisiz çalışma kriteri esas alınacak. İlk olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından kadro kapsamına girecek işçilerin tespiti amacıyla yapılan işlemler, diğer kurumlarda da başladı.

 

KİT'lerde hangi kurumlarda taşeronluğun kaldırılacağı merak ediliyordu. Bu konu da netleşmeye başladı. Buna göre Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) gibi 23 büyük kurumda çalışan 70 bin taşeron işçi, sürekli işçi statüsüne geçme hakkını kazanacak. Öte yandan Anadolu Ajansı, Atatürk Orman Çiftliği ve TRT gibi KİT'lerde çalışan taşeronlar ise kapsam dışında kaldı.

 

ÖNCE FERAGAT

 

KİT ve bağlı ortaklıklarda kadroya alınacak personelin, taşeron olarak çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunması gerekecek. Ayrıca, iş sözleşmelerinden dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini beyan etmeleri gerekecek.

 

BAŞLICA KİT'LER

 

¥ Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ

¥ Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

¥ Devlet Malzeme Ofisi

¥ Elektrik Üretim AŞ

¥ Enerji Piyasaları İşletme AŞ

¥ Et ve Süt Kurumu

¥ Eti Maden İşletmeleri

¥ Makine ve Kimya Endüstri Kurumu

¥ Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

¥ Toprak Mahsulleri Ofisi

¥ Türkiye Elektrik İletim AŞ

¥ Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt AŞ

¥ Türkiye Elektromekanik Sanayii AŞ

¥ Türkiye Kömür İşletmeleri

¥ Türkiye Taşkömürü Kurumu

¥ Devlet Hava Meydanları İşletmesi

¥ Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

¥ PTT AŞ

¥ TCDD ve bağlı ortaklıkları

¥ Gayrimenkul Anonim Şirketi

¥ Sümer Holding AŞ

¥ Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ

¥ Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ

 

Emekliliği gelenler kapsam dışı

 

KİT'lerde sürekli işçi kadrosuna geçmek isteyenlerin, emeklilik hakkını kazanmamış olması gerekecek. Buna göre; sigortalılık başlangıç tarihi 23.5.1998 ve öncesi kadınlardan 44 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi 23.5.1998'den sonra olan kadınlardan 50 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi 23.5.1994 ve öncesi olan erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi 23.5.1994 sonrası olan erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ve engelliliği sebebiyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6.8.2003 ve öncesi olanlar, "herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına" dair belge vermek zorunda. Bu yaş ve sigorta başlangıç tarihi kapsamına girmeyenlerden ise bir belge istenmeyecek.
 

TAŞERON TEMMUZ'DA NE KADAR ZAM ALDI?

 

Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlere göre bayramlardan önce kadroya geçirilen taşeron işçilerin ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren zam yapılacaktır.

 

Buna göre 01.07.2018-31.12.2018 tarihleri arası ücret zammı:


İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren4(yüzde dört) oranında zam yapılacaktır.

 

KİT TAŞEROA KADRO VERİLECEK Mİ?

 

AK Parti hükumetinin yılbaşında uyguladığı ve 2 Nisan tarihi itibari ile 900 bin taşeron çalışanının kadroya alındığı yasanın ardından, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) yaşanan mağduriyetin giderildiğini belirten AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, 60 bin dolayında KİT mağdurlarının kadroya alınacağını söyledi.

 

Seçim öncesi KİT çalışanlarının mağduriyetinin giderileceği sözünü verdiklerini belirten Zeki Tosun, Cumartesi günü yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile KİT’lerde çalışan 60 bin dolayında taşeron işçilerinin kadroya alınmasının önünün açıldığını dile getirdi.

 

Ülkemizde istihdam etmekte olan 50 bin civarı KİT taşeron işçi kurumlarında istihdam etmektedir. Bu kurumların bir bölümü devlete bir bölümü ise özel sektör firmalarına ait olduğundan dolayı KİT taşeron işçilerine 2 Nisan 2018 tarihinde kadro verilemedi.

 

KİT TAŞERONA KADRO VAR MI?

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortak hazırlanan çalışma sonucu oluşturulan taşeron işçilerin çalıştıkları kurumlar kapsamında kadroya alınmalarına ilişkin düzenleme KHK'da yer almış ve sınav sonucu başarılı olan işçiler kadrolara alınmıştı.

 

Taşeron işçi düzenlemesine göre bazı kurumlarda çalışan işçiler ise kadrolara dahil edilmemişlerdi. Çeşitli nedenlerden veya durumlardan dolayı kadroya alınmayan taşeron işçiler ise kadro taleplerini birçok defa duyurmaya çalıştılar.

 

Kadroya alınmayan taşeron işçilerin çalışmakta oldukları kurumlarda kadrolara dahil edilmesine yönelik Hak İş Başkanı Mahmut Arslan ile Türk İş Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulunmuş ve işçilerin kadroya alınmaları gerektiğini söylemişlerdi.

 

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan konuya dair açıklamalarında bu konuda çalılma başlattıklarını ve mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini vurgulamıştı. "Taşeron konusu gündemimizin birinci maddesidir. Kapsam dışı kalanlar için de yeni bir süreç başladı. Kapsama girmeyen arkadaşlarımız için de yine kadrolu işçi olması hususunda mücadelemizi daha da ayrıntılı raporlarla sürdürmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken yine aynı istikamette aynı üslupla bütün platformlarda muhataplarımızı yönlendirerek taleplerimizi seslendirmeye devam edeceğiz"

 

Türk-İş Başkanı Ergun Atalay konuya dair açıklamalarında taşeron işçi düzenlemesinde asıl işi yapan işçilerin kadroya alınmadığını ifade ederek ''Kısa bir zaman önce taşerondaki kardeşlerimiz kadroya geçti. Asıl işi yapanlar ise geçmedi. PTT, Demiryolları, Şeker işçisi kadroya geçmedi. KİT'lerdeki çalışanlar kadroya geçmedi. Bu alandan sesleniyorum. Geçmeyenler de kadroya geçene kadar peşinizi bırakmayız. Bir an evvel bu işçileri kadroya geçirmek zorundasınız. Ne zaman bu işçileri kadroya alırsanız bizimle birlikte olduğunuzu anlayacağız. Yoksa peşinizi bırakmayacağız” açıklamalarında bulunmuştu.

 

Kadroya alınmayan taşeron işçilere yönelik Hak İş Sendikası bir çalışma başlattığını duyurmuş ancak çalışmanın tamamlanmadığını belirtmişti. Yapılan açıklamaya göre söz konusu çalışmanın tamamlanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulacağı ve konuya hükümetten adım atılması bekleniyor.

 

Tosun açıklamasında şu görüşlere yer verdi;

 

“Hükümetimiz kamuda çalışan binlerce taşeron işçilerin kadroya alınması sözünü vermiş ve 900 bin dolayında taşeron işçileri 2 Nisan 2018 tarihi itibari ile kadroya alınarak işbaşı yapmaları sağlanmıştı. Bu uygulamaya Kamu İktisadi Teşebbüsleri( KİT)’inde çalışanlar dahil edilmemişti. Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız KİT çalışanlarının mağdur edilmeyeceği ve ilgili yasanın çıkarılacağı sözünü vermişlerdi. 24 Haziran seçimleri sonrasında Resmi Gazetede Cumartesi günü yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile KİT'lerde çalışan yaklaşık 60 bin taşeron işçisinin kadroya alınması kararlaştırıldı. KİTlerdeki taşeron çalışanlarının yıl sonuna kadar işlemleri yapılarak bu mağduriyetleri giderilmiş olacak. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanımızın seçim öncesi verdiği bu sözlerin yerine getirilmiş olması bizleri sevindirmiştir. AK Parti söz verdiyse yapar diyoruz. Bu kararın KİTlerde çalışan tüm taşeron işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

 

HAK-İŞ'TEN KİT AÇIKLAMASI

 

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilere kadro yolunun açılmasıyla ilgili, "Türk çalışma hayatının tarihine baktığımız zaman en büyük reformlardan birine imza atıldı. Yerel yönetimler, özel idareler, bakanlıklar ve KİT'lerdeki kadrolu işçi sayısı yaklaşık 160-170 bindi. Biz buna 5 katından fazla yeni kadrolu işçi ilave ettik. Bu gerçekten büyük bir devrimdi." dedi.

 

Arslan, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Çelik-İş Sendikası Kayseri Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, işçilerin örgütlenmesi kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

 

Türkiye'de kayıtlı çalışan sayısının 12 milyon 800 bin olduğunu belirten Arslan, "Bunların sadece 1 milyonu kamuda çalışıyor. Diğer 11 milyon 800 bin işçi bizi bekliyor. Bizim diğer insanların sorunlarını anlatabilmemiz lazım." diye konuştu.

 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan taşeron işçisine kadro yolu açan düzenlemeye değinen Arslan, şunları kaydetti:

 

"Bu kararname ile uzun süre tartıştığımız KİT'lerdeki taşeron işçilerin kadro yolu açılmış oldu. Bu geç kalınmış bir düzenlemeydi. Türk çalışma hayatının tarihine baktığımız zaman en büyük reformlardan birine imza atıldı. Yerel yönetimler, özel idareler, bakanlıklar ve KİT'lerdeki kadrolu işçi sayısı yaklaşık 160-170 bindi. Biz buna 5 katından fazla yeni kadrolu işçi ilave ettik. Bu gerçekten büyük bir devrimdi. Küresel sermaye güçleri, yeni dünya düzeninde önümüze şunu dayatıyorlardı, 'Kamuyu, kamu hizmetlerini özelleştirin. Kamu şirketlerini tasfiye edin. Kamu hizmetlerini özel sektör eliyle yapın.' Bu, yapılan baskılara Recep Tayyip Erdoğan'ın meydan okumasıdır. Bu meydan okumayı kamuoyuyla fazla paylaşamadık. Neden 950 bin arkadaşımızın kadro sorunu çözüldü, 50 bine yakın arkadaşımızın sorunu çözülmeyince bütün gözler 50 bine takıldı. Bugün KİT'lerdeki arkadaşlarımızın da sorunu çözülmüş oluyor. Geride kalan taşeron arkadaşlarımızın sorununun çözümü için yeni adımların atılmasını bekleyeceğiz."

 

Arslan, 24 Haziran seçimlerini değerlendirirken de tarihi ve başarılı bir seçimin geride bırakıldığını, seçimle Batı'nın ve Türkiye'nin sözde müttefiklerinin Türkiye'ye yönelik bütün beklentilerinin boşa çıkartıldığını söyledi. Genel Kurul'a, Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve işçi sendikalarının temsilcileri de katıldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2018, 09:33
YORUM EKLE