banner175

Aslan: Van için pozitif ayrıcalık talep ediyoruz!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eliyle TOBB işbirliği başlatılan ‘İstihdam Seferberliği Teşvik Programı’ ile ilgili çalışmalar sürerken bir toplantı da Van Organize Sanayi Bölgesi tarafından gerçekleştirildiği. Desteklerle ilgili bilgilendirme toplantısında teşvikle ilgili detaylar konuşulurken toplantıya ev sahipliği yapan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Van’ın daha fazla istihdam sağlamak için bazı konularda pozitif ayrımcılığa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Aslan: Van için pozitif ayrıcalık talep ediyoruz!

ŞEHRİVAN HABER: HAMİT KARAKUŞ- İlk olarak geçtiğimiz yıl başlatılan ve Türkiye genelinde büyük bir istihdam atağına dönüşen İstihdam Seferberliği 2019 yılında da hız kesmeden sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eliyle TOBB işbirliği başlatılan 2019 programı için seferberlik sürerken tüm illerde toplantılar ve bilgilendirmeler ile istihdama teşviklere yönlendirme sağlanıyor. Yeni İstihdama Ücret Desteği (3 ay), Yeni İstihdamın SGK Primine, Vergisine Destek (en az 12 ay), 3 Kısa Çalışma Ödeneği, Asgari Ücret Desteği, Düzenli Ödemeye Devamlı Destek, Kalkınmaya İlave Destek, Önce İşbaşı Eğitim Sonra İstihdam Desteği gibi 7 temel destekle ilgili bilgilendirmeler yapılırken işveren ek istihdama davet edilmeye devam ediyor. Bilgilendirmeler farklı kurum ve kuruluşlar üzerinden sürerken bir önemli toplantı da Van Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti. Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven’in bilgilendirmeler yaptığı toplantıda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Van’da esnafın önemli sıkıntı ve taleplerini de dile getirerek Van için mutlaka pozitif ayrımcılık uygulanması gereğine dikkat çekti.

2019 yılı istihdam seferberliği ve teşvikler programı kapsamında ilgili paydaşların katılımıyla ‘İstihdam Desteği Bilgilendirme’ semineri Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Van OSB tarafından Fuar Kongre Merkezinde “Burası Van Burada İş Var” sloganıyla düzenlenen ‘İstihdam Desteği ve Bilgilendirme Semineri’nde; işverenlere sunulan teşvikler, işverenlerin yükünü azaltmak ve işsizleri iş sahibi yapmak gibi konular masaya yatırıldı.

BAYGÜVEN: VAN’DAKİ POTANSİYELİ BİRAZ DAHA İYİYE YÖNLENDİRMEMİZ GEREKİYOR

Van OSB tanıtım sinevizyon gösterinin ardından bir konuşma yapan Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, İş-Kur’un etkin bir hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Vali Yardımcısı Baygüven, “Ülkemizde son dönemde hem dışarıdan gelen ekonomik baskılar, tehditler ve bazı olumsuz sonuçlara karşı devletimiz de boş durmayıp teşviklerde bulunuyor. Bu teşviklerden bulunurken de özelikle üretimin en önemli ayağı olan istihdam konusundaki teşvikler çok önemlidir. İş-Kur’dan reel sektöre ve hizmet sektörüne kaydırılması lazımdır. İş-Kur’u da hep beraber etkin bir hale getirmemiz gerekiyor. Ekonomi ve üretim güçlü olmadan bir ülke güçlü bir ülke olamıyor. Van’daki potansiyeli biraz daha iyiye yönlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda hepimize görevler düşüyor. Bütün sektörler gerçek manada hizmet üretemezse, istihdamı ve ekonomik döngüyü sağlayamazsa, ekonomi ister istemez bir sarmala giriyor” dedi.

ASLAN: BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN ÖZENDİRİLMESİ GEREKİR

Açılış konuşması yapan Van Organize Sanayi Bölgeyi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Küresel ölçekte gelişmeler, ticarette zayıflama, jeopolitik gerginlikler, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında azalma ve bölgesel risklerden dolayı ekonomide bir daralma ve durgunluk yaşandığını işaret etti. Aslan, “Bu ekonomik durgunluğu ve daralmayı hafifletmek ve atlatmak için hükümet çeşitli yatırım ve üretimi özendirici ekonomik paketler devreye alır. Bölgeler arası kalkınmışlık farklılıklarını ortadan kaldırmak için hükümetler çeşitli ekonomik enstrümanlar başvurur. Adil bir gelir dağılımının sağlanması için ekonomi yönetimleri mali yapıyı iyileştirici argümanlar geliştirirler.”

SEKTÖRE NEFES ALDIRACAK BİR SİSTEM LAZIM

“Bölgelerin rekabet güçlerinin artırılması için özellikle büyük ölçekli yatırımların özendirilmesi gerekir. Küreselleşme sürecinin hız kazanması ve ülkelerin ihracata dayalı büyüme stratejisi izlemeleri dünyada uluslararası sermaye akışlarında önemli miktarda artış olmuştur. Bu kapsamda özellikle doğrudan yabancı sermaye yatırım girişleri tasarruf açığı bulunan ülkelerin ekonomik gelişimleri için önemli bir kaynak olmuştur. İşte burada hükümetler yabancı sermaye ve yatırım çekmek için sermaye ve yatırım özendirici hamleler geliştirirler. Ekonomide meydana gelebilecek kırılganlıkları engellemek, piyasaları canlandırmak ve reel sektöre nefes aldıracak bir teşvik sistemi hayata geçirmek lazım.” dedi.

“İL, BÖLGE VE SEKTÖR BAZLI EKONOMİK TEŞVİK PAKETLERİ HAZIRLAMALIDIR”

Hükümet ulusal ve uluslararası rekabet koşullarını göz önünde bulundurarak, bölgelerin ekonomik performanslarım analiz ederek üretimi destekleyici hamleler gerçekleştirmesi gerektiğini belirten Aslan, “Biz iş dünyası ve reel sektör olarak beklentimiz ilimizin ve bölgemizin özel durumunu yani jeopolitik ve jeostratejik konumunu, gayri safi yurtiçi hasılaya verdiği katkıyı, ülkenin milli gelirinde aldığı payı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin mali yapıları ve işsizlik oranları göz önünde bulundurularak il, bölge ve sektör bazlı ekonomik teşvik paketleri hazırlamalıdır. Reel sektörün sorunları için şeffaf bir yol haritası açıklanmalı. İl ve ülke olarak büyümememizi sağlıklı ve sürdürülebilir bir zemine oturtmak, istihdam rakamlarımızı işsizliği azaltmaya ve stabil bir seyre çekmenin tek yolu üretimdir. Yani imalat sanayi sektörünü ve tarımsal sanayi sektörünü doğru zamanda ve doğru destek ve teşvik araçlarıyla güçlendirirsek ekonomik parametrelerimizi sağlam bir zemine oturtmuş oluruz.” diye ifade etti.

“DÜŞÜK FAİZLİ VE UZUN VADELİ İŞLETME KREDİSİ VERİLMELİDİR”

Üretim alanları açmak ve işsizliği önlemek gerektiğine değinen Aslan, “Üretim alanları açmak işsizliği önlemek ili ve ülkeyi büyütmek ve kalkındırmak için elbette yeni yatırımlar çekmek için özendirici ve teşvik edici destekler şart ancak mevcut üretim tesislerinin de üretim devamlılıklarını sağlamaları ve rekabet edebilme mukavemetlerini sürdürebilmeleri için finansal, modernizasyon ve istihdam desteklerinden aynı oranda faydalanmalıdırlar. Bölgesel sıkıntılardan ve son ekonomik çalkantıdan finansal ve işletme sermayesi açısında mali daralma yaşayan üretim tesislerimize ve üreticilerimize kapasitelerine göre düşük faizli ve uzun vadeli işletme kredisi verilmelidir.” dedi.

ASLAN: PAZAR KONUSUNDA ÖNÜMÜZÜN AÇILMASINI İSTİYORUZ

Krediler KOSGEB üzerinde yürümeli finans kuruluşlarına çok da insiyatif tanınması gerektiğini belirten Aslan, “Krediler daha fazla verimlilik odaklı sunulmalı ve kalıcı büyümeye de katkı vermeli. Üreticimizin önünü açacak, ürettiklerini ulusal ve uluslararası pazarlarda pazarlayacak, rekabet gücünü artıracak pazarlama teknikleri konusunda destek sağlamalıdır. Çünkü üretici ve sanayimizin üretim, ürün kalitesi ve üretim kapasitesi ile ilgili hiçbir problemi yok sadece ürettiklerimizi satacak Pazar konusunda önümüzün açılmasını istiyoruz.” dedi.

ASLAN: SGK PRİMLERİ ÇOK YÜKSEK OLDUĞU KANAATİNDEYİZ

Aslan, son olarak sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İstihdam ve SGK desteklerini çok önemsiyoruz ve yerinde buluyoruz. Ancak SGK primlerinin çok yüksek olduğu kanaatindeyiz. Primlere gelen geçici teşviklerden ziyade SGK primlerini makul bir seviyeye çekelim. İlin ekonomik yapısına uygun düşecek bir prim sistemi temel arzumuzdur. İlimizin özel konumunu göz önünde bulundurarak pozitif bir ayrıcalık talebimizdir. İstihdam yaratmak ve ilave istihdam için hayata geçirilen ücret desteğinin ise bir önceki yılın istihdam ortalamasına bakmak yerine teşvikin uygulamaya konulduğu tarihteki istihdam rakamları göz önünde bulundurularak destek verilmelidir. Birde destekleyici kurumlarımızdan ricamızdır, teşvik ve istisnalardan yararlanmak isteyen üretici ve yatırımcılarımıza bürokratik işlemler konusunda iş ve işlemlerini kolaylaştırmalıdırlar.” diye konuştu.

İş-Kur Van İl Müdürü Mehmet Salih Serçe ve SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy’un da birer konuşma yaptığı program, İş ve Meslek Danışmanı Ali Çınar’ın İş-Kur’un destek ve teşviklerine ilişkin yaptığı sunumla son buldu.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2019, 11:50
YORUM EKLE

banner178