banner186

Bakan Süleyman Soylu 2016 reformlarını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 2016 eylem planlarını detaylandırdığı açıklamasında özellikle "2015-2019" yılları arasında özellikle reform ve eylem planında bulunan başlıkları masaya yatırdı.

Bakan Süleyman Soylu 2016 reformlarını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de kayıtdışı ile ilgili mücadeleyi devam ettireceklerini belirterek, kayıtdışında yüzde 53.2 olan oranın bugün yüzde 34.8 seviyelerine geldiğini söyledi.

İşçi ve işveren sendika konfederasyonları genel başkanları ve temsilcilerinin katıldığı “üçlü danışma kurulu” toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında gerçekleşti. 

 

SÜLEYMAN SOYLU BAŞKANLIĞI'NDA KRİTİK TOPLANTI

Bakanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Soylu, “13-14 yılda özellikle ülkemizin gelişmesine paralel bir şekilde sigortalı sayımız 2002’deki 12 milyonluk seviyesinden 2015 sonu itibariyle 21 milyon 357 bin 508 ‘lik bir seviyeye geldi. Bu Türkiye açısından büyüme rakamlarındaki gelişme ve borç rakamlarındaki düşme bütün bunlarla ilgili ortaya konulan makro rakamlarla ilgili geldiğimiz noktanın başka bir göstergesi. Yine çalışma hayatımızın bir göstergesi olarak yaklaşık 5 bin 777 den 44 binin üzerine çıkan engelli istihdamıdır. Bu da bizim sadece bir açıdan değil birçok açıdan baktığımız anlayışın kendisidir. En düşük memur maaşı 2002’de 392 liraydı bugün yaklaşık yüzde 492.3’lük bir artışla 2 bin 383 liraya ulaştı.

Kamu görevlileri için sendikalaşma oranı yaklaşık yüzde 47.95’ti bugün yüzde 71.32’lik bir rakama geldi. En önemli rakam olarak nitelendirdiğimiz kayıtdışında ise yüzde 53.2 olan oran bugün yüzde 34.8 seviyelerine gelmiştir. Bunu çalışma hayatı olarak hep beraber başardık. Geldiğimiz bu seviyeler aslında hedeflerimiz açısından umutlu kılmaktadır” diye konuştu.

 

KAYITDIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE

Türkiye’de kayıtdışı ile ilgili mücadeleyi devam ettireceklerini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan da meslekleşmeyi, ara teknik elemanı ve mesleki etkinliği ortaya koymanın bizim için önümüzdeki döneme ait ulusal istihdam stratejimizin bir parçası olduğunu ifade ediyoruz. Kadın, genç ve engelli istihdamı konusunda politikalarımızın 2023 yılına kadar güçlenerek devam etmesi lazım. Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek konusunda bir değerlendirmeyi ortaya koyma zorunluluğumuz var. Elbette ki aktif işgücü piyasası politikalarını yaygınlaştırmak, özel politika gerektiren grupların kadın genç engelli vatandaşların işgücüne katılım oranını arttırmak, ulusal meslek standartlarını oluşturmak , kamu-personel reformunu gerçekleştirmek ve tüm çalışanları kapsayacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği alanında politikalar geliştirmek gibi çalışma hayatında geleceğe ait politika başlıklarımız olarak nitelendirilebilir."

 

 

2015-2019 yılları arasında özellikle reform ve eylem planında bulunan başlıkları kamuoyuyla paylaşan Soylu şöyle devam etti:

“3 ay içerisinde gerçekleştirilecek reformlar çalışma hayatına güvence ve esneklik sağlayacak düzenlemeler yapılması. Avrupa Birliği(AB) norm ve standartlarında özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin geçici iş ilişkisini içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla mevzuat düzenlemelerinin tamamlanması. Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla ilgili sosyal taraflarla istişare için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması. Üniversite öğrencilerinin kısmi sürede çalışması önündeki engellerin kaldırılması. Prime esas kazanca karine teşkil edecek ücret düzeyleri belirleneceklere rehberlik denetim süreci başlatılacak. Aktif iş gücüne yönelik bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak. "Turkuaz Kart" sistemi için hazırlıklar tamamlanacak. Yurtdışında yaşayan nitelikli insan gücünün ülkemize kazandırılması teşvik edilecek. Araştırma projelerinde yabancı uzman çalıştırılması kolaylaştırılacak. Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan gelir testi sistemi ile buna bağlı Genel Sağlık Sigortası primi ödemleri gözden geçirilecek. Eğitim istihdam bağlantısı güçlendirilecek. Emekli olduktan sonra BAĞ-KUR kapsamında çalışmaya devam eden esnafımızın emekli aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi’nin (SGDP) kaldırılması da 3 ay içinde gerçekleşecek”

2015 ve 2019 yılı arası eylem reformlarını açıkladıktan sonra Bakan Soylu, “Çalışma hayatımızda hem ulusal istihdam stratejimizi ortaya koyacak adımları gerçekleştirebilmek hem de çalışma hayatında 1 Kasım seçimlerinde millete vaat ettiğimiz reformları bu masa etrafında tekrar konuşulması bu toplantının amacıdır” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu’nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2016, 13:30
YORUM EKLE