Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi nedir?

''Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilen Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı gecedir. Gelin, Müslümanların bolca dua ve ibadet ettiği bu gecenin anlam ve önemine hep birlikte bakalım...

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi nedir?

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur'an'ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde, ''Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır'' denmektedir..


Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre, sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.


Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir. Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir.


Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede, Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

Kadir Gecesi'nde yapılabilecek ibadetler


Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; O'na olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.


Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.


Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.


Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli. Geçmişin muhasebesi yapılmalı ve şimdinin, geleceğin programı çizilmeli, günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

YORUM EKLE