banner166

DEMİR: DAP BÖLGE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ!

Hafta sonu Van önemli bir toplantı geçirdi. DAP İdaresi Başkanı Van’da önemli konuşmalarda bulundu.

DEMİR: DAP BÖLGE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ!

Hafta sonu Van önemli bir toplantı geçirdi. DAP İdaresi Başkanı Van’da önemli konuşmalarda bulundu.

 

DAP Bölgesi Havza Bazlı Hayvancılık Master Planı Projesi toplantısı Van’da gerçekleşti. Toplantıya Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’da katıldı. Gerçekleştirilen toplantı da konuşan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Doğu Anadolu Bölgesi’nin geçim kaynağının hayvancılık ve tarım üzerine olduğunu söyledi. Demir bu anlamda DAP çok önemli olduğunu dile getirdi. Demir, “Ülkedeki büyükbaş hayvan varlığının yüzde 22’sini ve küçükbaş hayvan varlığının yüzde 26’sını, çayır varlığının yaklaşık yüzde 57’si, mera varlığının ise yüzde 36’sına sahip olmakla birlikte bu alanda yeterli geliri elde edememekte ve yüksek katma değer sağlayamamaktadır.” Şeklinde konuştu.

 

DEMİR: GEÇİM KAYNAĞI HAYVANCILIK VE TARIM

Toplantı da konuşan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Doğu Anadolu Bölgesi’nin geçim kaynağının hayvancılık ve tarım üzerine olduğunu söyledi. Demir şu ifadelere yer verdi: “Ülkedeki büyükbaş hayvan varlığının yüzde 22’sini ve küçükbaş hayvan varlığının yüzde 26’sını, çayır varlığının yaklaşık yüzde 57’si, mera varlığının ise yüzde 36’sına sahip olmakla birlikte bu alanda yeterli geliri elde edememekte ve yüksek katma değer sağlayamamaktadır. Bölge Türkiye nüfusunun %8’ini barındırmaktadır. Türkiye yüzölçümünün %19 unu oluşturan DAP bölgesi, Ülkemiz genelinde yaklaşık km2’ye 96 kişi düşerken, bölgede ise 40 kişi düşmektedir. Bölgenin kırsal nüfus oranı, ülke geneli ortalamasının yaklaşık iki katıdır. Bölgede istihdamın sektörel dağılımında tarımın payı %44 civarında oluşu tarım, bölgede önemli istihdam alanıdır. Tarımdaki nüfusun gelir düzeyi ve katma değer üretimi Türkiye ortalamasının altındadır. Bölgede tarım sektöründeki hayvancılığın payı oldukça yüksek olmasına karşın hayvan varlığının, üretim değerine oranı düşüktür. Bunun nedeni üretilen besi materyalinin bölge dışında sanayiye girmesidir. Bölgemizde BBH işletmelerinin sayısı dikkate alındığında 1-5 BB Hayvanı olan işletmelerin % 60’ını oluşturmasına karşın hayvan varlığının %22’sini barındırmaktadır. Bölge BBH varlığının %25’i ise 10-19 BB hayvanı olan işletmelerdir. (oranı %25’dir.) KB ta ise hayvan varlığının %36’sı, 50-149 KB hayvanı olan işletmelerdir. (oranı %21’dir.)”

 

“MERAYA DAYALI HAYVANCILIK YAPILMAKTADIR”

Demir açıklamasının devamında, “BB hayvanda karkas ağırlık, 2000 yılında 180 Kg iken, 2014 yılında 240 kg’a kadar yükselmiş. Bu artışta, bölgede kültür ırkı hayvan varlığının payı büyüktür. Barınakların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve hayvan besleme tekniklerinin eğitim yoluyla yaygınlaştırılması halinde hayvan başına karkas ağırlığı 350 kg’a çıkması mümkündür. Bölgemizde kaba yem üretimi (silajlık ve hâsıl mısır dâhil) 7.9 milyon ton olup, Ülkemizin % 19,7’sini karşılamaktadır. Bölgemizdeki kaba yem üretimi, bölge hayvan varlığının ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bunun için çiftimiz bu açığı kapatmak için çayır ve meraları kullanmaktadır. Bu nedenle bölgede yoğun bir şekilde meraya dayalı hayvancılık yapılmaktadır. Yem bitkisi üretiminin artırılması amacıyla 2013 yılından itibaren DAP idaremizin KÖTSP bir program dâhilinde İÖİ ve belediyeler marifetiyle 467 projenin yapımına finansman desteği sağladık.” Şeklinde konuştu.

 

DEMİR: YATIRIM TUTARI 43,9 MİLYON

Bölgede olduğu gibi ülke genelinde de damızlık materyal sorunu bulunduğunu söyleyen Demir şu şekilde konuştu: “Bunu için Koyunculukta, TİGEM ile İdaremiz 2014 yılında uygulamaya konulan DAP Bölgesi Koyunculuğunun Geliştirilmesi Projesi kapsamında. 10 yıllık süreç içerisinde üstün vasıflı Morkaraman ırkı 47 bin koç ve 20 bin koyun olmak üzere toplam 67 bin damızlık küçükbaş hayvan üretimi planlanmıştır. Bu yıl proje kapsamında üretilen 1000 adet damızlık koç bölge çiftçilerimize dağıtımına başlanacaktır. Aynı şekilde bölge şartlarına adapte olmuş damızlık Büyükbaş Hayvan işletmelerinin özel teşvik tedbirleri ile devreye alınması, bölge için önem arz etmektedir. DAP Hayvancılık projesi kapsamında: Gerçekleşen proje sayısı: 158, Devam eden proje sayısı: 102, Dağıtılan BBH sayısı: 14.213, Gerçekleşen toplam yatırım tutarı: 43,9 milyon TL ve verilen hibe tutarı: 52,3 milyon TL.”

 

“KATMA DEĞER ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR”

Başbakanlık tarafından desteklenen projeler ile 2016 yılında yapılan çalışmaları desteklediklerini dile getiren Demir, “2016 yılında RCHP ile entegre kesimhane projesi yapımı için ön çalışmalar devam etmektedir. Çiftçilerimizin Mesleki becerilerinin artırılması amacıyla İdaremizin sağlayacağı desteklerle TEYA Projesi hayata geçirilecektir. Sosyo ekonomik gelişmişlik endeksi verilerine göre DAP Bölgesi illerinin 9 adedinin son 14 sıra dâhilinde olması, bölgeden göçün önlenebilmesi ve bölge illerinin SEGE sıralamasında üst basamaklara çıkarılması adına bölgenin tarım sektöründe işgücü ve üretim verimliliğin ve katma değerin artırılması büyük önem arz etmektedir.  Bahsi geçen hususlarda olumlu gelişmeler kaydedilmesi adına önemli bir rol de Başkanlığımıza düşmektedir. İdaremiz, bölgedeki Kamu kurum-kuruluşlarla ve üniversitelerle yakın bir diyalog ve işbirliği halinde olmakla birlikte, bugüne kadar düzenlenen çalıştaylar da, toplantılarda ve yapılan bire bir görüşmelerde, DAP Bölgesi’nin sahip olduğu Büyükbaş ve Küçükbaş hayvancılık potansiyelinin daha etkin, etkili ve verimli bir şekilde kullanımını sağlamaya yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi önemle vurgulanmıştır.” Dedi.

 

DEMİR: PLANLARA İHTİYAÇ DUYULMAKTA

Demir toplantı da yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi: “Verimliliğin artırılması ve yoksulluğun kırsal kalkınma ile azaltılması hedeflerine ulaşılması için detaylı ve kapsamlı analiz ve stratejik planlara ihtiyaç duyulmaktadır. Tarım sektörü yapısı itibariyle çok boyutlu bir planlamayı gerektirmekte ve bu bağlamda yapısal dönüşüm sürecinde toplum içi dinamiklerin de dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Dönüşümün gerçekleşmesi Türkiye’nin kendi yapısına uygun bir modeli oluşturması, değişen dünya düzeni ve özellikle teknolojik gelişmelerle uyumlu bir program geliştirmesi ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan DAP Bölgesi Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırım Havzaları Master Planı, doğal yapısı itibarıyla hayvancılık için çok uygun bir bölge olan Doğu Anadolu Bölgesi’ne ekonomik olarak gerekli ivmeyi kazandırma potansiyeline sahiptir. Bölge’nin sosyo-ekonomik kalkınmasında en önemli rolü üstlenecek faaliyet kolu olarak öngörülen hayvancılık sektörünün geliştirilmesi ve uluslararası rekabetçilik gücünün artırılarak sürdürülebilir hale getirilmesi, bu projenin amacını oluşturmaktadır.”

 

“AMAÇ KÂRLILIK ORANLARININ ARTMASI”

Bu projeyle, DAP Bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta elde edilen gelirin artırılması amaçlandığını ifade eden Demir, “Her bir havza için sorunlar ve ihtiyaçların tespit edilmesi, Stratejilerin ve uygulama modellerinin belirlenmesi için Bölge Büyükbaş ve Küçükbaş hayvancılığının geliştirilmesine yönelik (havza bazlı) bir Master Planının hazırlanacaktır. Master Planla Bölgede: Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık sektörüne yönelik tüm değer zincirinde inovasyon, verimlilik, üretim ve kalite artışının sağlanması, Bölgede Büyükbaş ve Küçükbaş hayvancılıktan elde edilen katma değerin ve işletme kârlılık oranlarının artması. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılığa yönelik tüm alt sektörlerin uluslararası rekabetçilik gücünün geliştirilerek ihracatının artırılması ve sürdürülebilir hale getirilmesi. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık sektörüne yönelik değer zincirinde yer alan tüm halkaların (tohum, toprak hazırlama, bitkisel üretim, hayvansal üretim, işleme, pazarlama, markalaşma vs.) havza temelinde rehabilitesi ve iyileştirilmesi.” İfadelerini kullandı.

 

DEMİR: YASAL ZEMİN HAZIRLANMALI

Demir toplantı da son olarak şu sözleri kullandı: “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık sektörüne yönelik ilgili tüm paydaşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi ve var olan iletişimin güçlendirilmesi. Bölgede yer alan ve sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitenin artırılması ve geliştirilmesi. Sektöre yönelik yeni yatırımcıların bölgeye celp edilmesi ve yeni yatırımların gerçekleştirilmesi, bölgeye yönelik sektöre ilişkin teşvik sistemlerinin yeniden tasarlanması ve etkin kullanılma politikalarının belirlenmesi. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık sektörlerine yönelik çeşitli finansal enstrümanların ihdası ve uygulama ortamı için yasal zemin hazırlanması. İşsizliğin itfa edilmesi, sektörel nitelikli istihdamın artması ve mevcut istihdamın nitelik kazanımının gerçekleştirilecektir.”


ŞEHRİVAN GÜNCEL: ÖNDER ALTINAL

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2016, 10:40
YORUM EKLE