'DOSTLUK' MAHKEMELİK OLDU!

Van’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan ve 2012 yılında hizmete açılan ‘Dostluk’ parkı krizlerle gündeme gelmeye devam ediyor.

'DOSTLUK' MAHKEMELİK OLDU!

Van’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan ve 2012 yılında hizmete açılan ‘Dostluk’ parkı krizlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra belediyeye devrolan önce isim tartışması başlayan, ardından işletmelerin çıkarılması ve parkın yeniden değiştirilmesi sürecinin start aldığı parkta belediyeye bağlı işletmeler devam ederken mahkemeden flaş bir karar geldi. Dostluk parkındaki muamma bir türlü bir sonuca ulaşamazken, dostluk parkının önceki işletmecisi zararlarının karşılanması için Van Büyükşehir Belediyesine dava açtı.

 

Van’da 2011 yılında yaşanan 2 büyük depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kocaeli-Van Dostluk Parkındaki muamma sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Edremit İlçesinde yapılan Kocaeli-Van Dostluk Parkı’nın eski işletmecisi ile Van Büyükşehir Belediyesi mahkemelik oldu. Parktaki gerginlik bir türlü bitmezken, geçtiğimiz yıldan bu yana belediye ile eski işletmeci Cengiz İnanç adliyenin kapılarını aşındırıyor.

 

 

KRİZ HİÇ BİTMEDİ!

Van’ın bir Valilerinden Münir Karaloğlu döneminde Van’a, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla kazandırılan Kocaeli-Van Dostluk Parkı kentin gündemden düşmeyen parkı olmaya devam ediyor. Edremit’te açıldıktan sonra Van’ın nefes aldığı en önemli mekan haline gelen ve bir kaç yılda tüm Van’ın uğrak alanı olan o park ile ilgili krizler Van’ın Büyükşehir olması ile başladı. Özel İdare tarafından büyükşehire devrolan o parkta önce belediye meclisinin isim değiştirme tartışması sonra parktaki işletmecilerin çıkarılması daha sonra da parkın 1 yıldan uzun bir süre boş kaldıktan sonra yeniden açılması sürecinde park sürekli olarak gündeme taşındı. İşletmecilerin haksız yere çıkarıldığı ile ilgili söylemlerinin de zaman zaman yansıdığı sürecin sonunda belediye parktaki işletmeleri bünyesindeki şirketler ile açarken park uzun süre sonra kapılarını yeniden açtı. Buna rağmen eski günlerini arayan park ile ilgili tartışmaların dinmediği bir dönemde de bir hamle de eski işletmecilerden geldi. Parkın eski işletmecileri belediyeye zararlarının karşılanması için dava açtı. Karşılıklı reste dönüşen süreçte mahkemeler yürütmeyi durdurma, iptal etme üzerine karar üstüne karar vermeye başladı. Şimdi belediyenin o zararları karşılaması için sürecin bitmesi bekleniyor!

 

 

MÜNGEN: YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI 9 MART’TA VERİLDİ

Anlaşmazlığın sebeplerini anlatan Cengiz İnanç’ın avukatı Sibel Müngen, 187 bin liralık bir tazminat davasının açılmasıyla ve bu davaya karşılık tazminatın iptalini istediklerini kaydetti. Tazminat davasının iptali için açtıkları davadan 2 gün sonra müvekkili Cengiz İnanç’a belediye tarafından icra takibinin yapıldığını kaydeden Müngen, “Ödeme emri gönderdiler. Sonrasında bizde icra takibi üzerine biz mahkemeye başvurduk ve yürütmeyi durdurma talep ettik. Kısa bir sürede yürütmeye durdurma verildi. Yürütmeyi durdurma kararının ardından belediye savunmasını sunup itiraz etti. İtiraz sonucu bizim yürütmeyi durdurma kararımız kaldırıldı. Bunun üzerine bir üst mahkeme olan bölge idare mahkemesine başvurarak itiraz ettik.  Bölge idare mahkemesi bizim itirazımızı kabul etti ve belediyeninkini de reddetti. Ve kesin olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. 10 Şubat’ta verildi bu karar. Kısa bir süre sonra biz yeniden ödeme emrinin kaldırılması için mahkemeye başvurduk. Bu davada da yürütmeyi durdurma aldık. Belediye buna da itiraz etti ancak mahkeme itirazlarını kabul etmedi. Belediyede buna karşılık bir üst mahkemeye itiraz ettiler. Mahkeme belediyenin bu itirazını reddetti. Bu itiraza kesin olarak yürütmenin durdurulması kararı da 9 Mart’ta verildi.” Diye konuştu. 

 

 

“ŞERHİ NİSAN AYINDA KALDIRDIK”

Belediyenin itirazının mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından Cengiz İnanç’ın adına olan tapulardan bir tanesine belediye tarafından haciz konulduğuna dikkat çeken Müngen, “Zaten biz de bu olay üzerine mahkeme kapılarını aşındırdık ve haklı olduğumuz mahkemece görüldü. Haksız bir girişim olduğu mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararının verilmesinden de anlaşılıyor. Biz Ocak ayında konulan şerhi Nisan ayının birinci haftasında kaldırdık. Şu anda müvekkilimin üzerinde herhangi bir haciz işlemi yok. Herhangi bir işlem yapmaları yasak.” Dedi.

 

 

MÜNGEN: DAVALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Müngen, bu davalar dışında Van Büyükşehir Belediyesine zararlarının karşılanması için tam yargı davası açtıklarını dile getirerek, “Çünkü biz o parkta uzun kalmayı planlıyorduk. Uzun kalacağı düşüncesi ile müvekkilim bir takım masraflar yaptı. Açıkçası Kocaeli parkını baştan yarattı. Sosyal hayat nerden baksak orada geçiyor. Bunun üzerine müvekkilim 1 Temmuz gibi çıkarıldı. Müvekkilim daha giderlerini karşılayamadan oradan çıkarıldı. Haliyle yaptığı onca çalışmanın kaymağını bir başkası yedi. Bu zararlar üzerine bizde tam yargı davası açtık. Bu davamız daha yeni sayılır. Bunu da Bölge İdare Mahkemesine açtık. Davalarımız devam ediyor. Şu an her şey lehimize devam ediyor. Lehimize gittiği için elimiz şuan güçlü. Güçlü olduğumuz için şerhleri kaldırdık. Davanın sonuçlanmasını bekliyoruz. Aslında müvekkilim daha orada çıkmadan dava açsaydı şu an hala orada olacaktı. Çıkmasaydı tahliye davasını kazanırdık.” Diye belirtti. 

 

 

DAVANIN ÖZETİ

Davacı tarafından, Van’ın Edremit İlçesi, Yeniköy Mahallesi Çataldarav mevkiinde bulunan Kocaeli Dostluk Parkı, 1.705’lik kısmının işgal edildiğinden bahisle encümen kararına istinaden işgal edilen yer için 187.295,99 TL’nin işgaliye bedeli olarak ödenmesine ilişkin davalı idarenin 09.07.2015 tarih ve 190 sayılı işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde Van 2. İdare Mahkemesince verilen 22. 01. 2016 tarihli karara, davacı vekili tarafından, müvekkili hakkında tanzim edilen ödeme emri uyarınca müvekkil hakkında haciz işlemi uygulandığı, müvekkilinin kira sözleşmesinin 3+7 uzama yılı ile birlikte devam edeceği düşüncesiyle Kocaeli Parkı'na çok yüklü yatırımlar yaptığı, müvekkilinin parkı ilk olarak kiraladığında parkta sadece bir cafenin demir ayakları var iken, 3 yılın sonunda parkın her alanına yapılan cafeler, oturma yerleri, eğlence merkezleri ile doldurulduğu, bu husus yapılacak keşif ile de ortaya çıkacağı kaydedildi. Kocaeli parkının Van'da sosyal hayatı canlandırdığı ve şehre büyük bir fayda sağladığı, müvekkilinin parka yüklü masraflar yaparak maddi ve manevi zarara uğradığı, bununla birlikte haksız bir şekilde çıkarılan işgaliye tazminatı ile kira bedellerinin icra takibine konulduğu iddiasıyla itiraz edilmekte ve söz konusu kararın hukuka aykırı olduğu öne sürülerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmesi istenilmektedir.

 

 

“SAVUNMA SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTENEBİLİR”

Hüküm veren Van Bölge İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelendi ve gereği görüşüldü. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27.maddesinin 2. Fıkrasında; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesinin, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabileceği kaydedildi. Dava dosyasında, yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesinin zorunlu olduğu kaydedilerek şu ifadelere yer verildi: “Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği hükmüne, aynı maddenin 7 fıkrasında da; yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararların; Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hâkim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, çalışmaya ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hâkimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebileceği, itiraz edilen mercilerin, dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorunda oldukları, itiraz üzerine verilen kararların kesin olduğu hükmüne yer verilmiştir.”

 

5 YILI GEÇMEMEK ÜZERE TESPİT VE TAKDİR EDİLECEK ECRİMİSİL İSTENECEK

Dava dosyasında “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun "Ecrimisil ve tahliye” başlıklı 75. maddesinin I. fıkrasında; Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli işgalden, bu Kanunun 9’uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenecek.” Denilerek, Ecrimisilin talep edilebilmesi için hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olmasının gerekmeyeceği ve fuzuli şagilin kusuru aranmayacağı belirtildi. Dava dosyasında "Hazine taşınmazlarından kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilenlerin dışında kalanların fiilî durumlarının idarece hazırlanan program dâhilinde mahallinde tespit edileceğine vurgu yapılarak, tespitten önceki sürelere ait işgal ve tasarruflar sebebiyle ecrimisil takip ve tahsilatı yapılarak bu taşınmazlar denetim ve idare altına alınacağı ifade edildi.

 

187 BİN TL’LİK İŞGALİYE BEDELİ İSTENDİ

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı tarafından, Van İli, Edremit İlçesi, Yeniköy Mahallesi Çataldarav mevkiinde bulunan Kocaeli Dostluk parkının 1. 705 1112’lik kısmının işgal edildiğinden bahisle encümen kararına istinaden işgal edilen yer için 187.295,99 TL’nin işgaliye bedeli olarak ödenmesine ilişkin davalı idarenin 09.07.2015 tarih ve 190 sayılı işleminin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığına dikkat çekilerek, “Yukarıdaki mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; ecrimisil alacağına dayanak olarak gösterilen taşınmazın işgalinin fiili durumunun mahallinde tespit edileceği, tespitten önceki süreler için ecrimisil takibi yapılacağı, taşınmazın mahallinde tutulacak olan tespit tutanağında işgalin başlangıç tarihi, işgalciler, kullanım alanı gibi unsurların belirtileceği kural altına alınmış olup, fuzuli şagilden istenen ve yönetmelikte belirtilen komisyon tarafından belirlenen ecrimisil miktarının yukarıdaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenecek ecrimisil ihbarnamesi ile fuzuli şagile tebliğ edileceği, itiraz hakkının kullanılması durumunda yapılan itirazın kabul edilip edilmediği hususunun ecrimisil düzeltme ihbarnamesi ile tebliği gerekmektedir. Bakılmakta olan uyuşmazlıkta ise, dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, Van İli, Edremit İlçesi, Yeniköy Mahallesi Çataldarav mevkiinde bulunan pafta VANL50B06B, 231 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın 1.705 m2 lik kısmının davacı tarafından 14.1 1.2014-22.06.2015 tarihleri arasında işgal edildiğine ilişkin taşınmaz tespit tutanağının düzenlendiği, bu tutanakta ayrıca tutanağı düzenleyen komisyon tarafından, I aylık ecrimisil bedeli olarak işgal edilen her 1 alan için 15,00 TL ecrimisil bedeli belirlendiği, dava konusu 09.07.2015 tarih ve 190 sayılı encümen kararı ile de, işgal edilen 1.705 m2 alan için toplam 187.295,99 TL nin işgaliye bedelinin 2886 sayılı Yasanın 75 ve 13.maddeleri uyarınca davacıdan tahsiline karar verildiği görülmekte olup ancak davacıya usulüne uygun ecrimisil ihbarnamesi gönderilmeden ecrimisilin tahsili amacıyla dava konusu I encümen kararının alınarak davacıya tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.” İfadelerine yer verildi.

 

“YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ”

Dava dosyasının devamında şu ifadelere yer verildi: “Bununla birlikte, dava konusu encümen kararında ve bu kararın davacıya tebliğine ilişkin 09.07.2015 tarih ve 190 sayılı davalı belediye yazısında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. maddesinin 2. fıkrasında yer verilen, ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi, peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde on beş indirim uygulanacağı, ecrimisilin fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmemesi halinde ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunacağı yönündeki bilgilendirmeye yer verilmediği görülmektedir.” Davanın karar kısmında şu ifadelere yer verildi: “Van 2. İdare Mahkemesi'nce verilen yürütmenin durdurulması talebinin reddine dair 22/01/2016 gün ve E-.2015/1920 sayılı kararın kaldırılmasına, dava konusu olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartlar bir arada bulunduğundan dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, 10/02/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

 

BELEDİYE: O İSİM KALACAK!

Parkta yeni bir mahkeme krizi yaşanırken öte yandan geçtiğimiz günlerde Merkür Haber’den Necdet Tam’a konuşan Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı Cahit Bozbay, isim tartışmaları ve diğer konularla ilgili de ifadelerde bulunmuş ve o park ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti: “Kocaeli parkı depremden sonra Kocaeli parkı tarafından kentimize kazandırılmış bir park. O dönem il özel idaresi orayı bir vatandaşa kiraya belirli bir kira karşılığında verilmişti 400 metrekare kapalı alanı kiraya vermişti. Büyükşehir yasasıyla birlikte parklar bize devir olunca, o parkta devir oldu. Biz gidip baktığımız da 400 metrekare verilen bir parkın tamamı işgal altındaydı. Ve orayı kiralayan vatandaş parça parça başkalarına kiraya vermişti. Biz o kira sözleşmesi bitince tahliye ettik ve tahliyeden sonra parkın içerisine onarıp yeni yerler yaptık. Bir restoran, kafe bir de büfe şeklinde kapalı alan onun dışın da tamamı halka açık bir park haline geldi. İşletmesini de büyükşehir belediyesi yapıyor. Geçenlerde şöyle bir haber yapmış yerel basında: “Van belediyesi devri aldı kimse oraya gitmiyor” diye! Bilmiyorum ama oraya gidenler en iyi cevabı verecektir. Ama oraya giden biliyor ve görüyor. İsmi halen Van Kocaeli Dostluk Parkıdır. Lokantanın ismi Avzem lokantasıdır. Yani parkın ismi aynı değiştirmedik, değiştirmeyiz de.  Kocaeli belediyesi gelmiş burada park yapmış ve dostluğunu göstermiş: Biz bunun ismini değiştirmesini doğru bulmayız. Yani düşünün: Van Büyükşehir belediyesi gidip bir kentte park yapıp kendi ismini verecek ve parkın ismi bir zaman sonra değiştirilecek! Bunun değiştirilmesi  ne kadar hoş görünmeyecekse buda o denli hoş değildir. Dolayısıyla ismi halen Kocaeli Dostluk Parkıdır ve aynen devam edecek.”


ŞEHRİVAN GÜNCEL: MERAL YILDIZ – ÖZEL HABER

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2016, 12:34
YORUM EKLE