Ekonomi Konseyi yeni imarı hiç beğenmedi!

Yeni imar planına Ekonomi Konseyi’ni tatmin etmedi. Yorumda ilginç tespitler var:

Ekonomi Konseyi yeni imarı hiç beğenmedi!

Yaşanan bir dizi krizin ardından Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın katılımı ile resmen açıklanan Van’ın yeni imar planı ile ilgili eleştiriler devam ediyor. Daha önce de konu ile ilgili bir açıklama yapan ve revize imar planı üzerinde biri dizi yorumlar yapan Van Ekonomi Konseyi üyeleri bir kez daha açıklama yaparak, ilk etapta göze batan yanlışları değerlendirdi. Yeni imar planında çözülmemiş olan birçok eksiğin olduğunu belirten Konsey üyeleri, mevcut imarın geçmesi halinde Van’ın 2011 yılındaki depremden daha büyük bir mağduriyet yaşayacağını kaydetti. Belediye ve bakanlığın ile yeterince zaman kaybettirdiğini, yeni imar planının da buna ek olarak Van ekonomisini olumsuz etkileyeceğinin belirtildiği açıklamada, bir de yetkililer göreve çağrılarak, “Van bize atalarımızdan miras kalmadı, biz onu torunlarımızdan ödünç kaldık” gibi bir de imalı bir kapanışa yer verildi. Açıklamada diğer açıklamada imza atmayan konsey üyelerinin tamamının imza atmış olması da gözden kaçmayan diğer bir ayrıntı oldu.

 

Van Ekonomi Konseyi yaptığı bir basın açıklaması ile yeni imar planı ile ilgili sorun ve çekinceleri dile getirdi. “Bilindiği üzere ilimizde 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen ve bitmez tükenmez artçılarıyla hâlâ devam eden Deprem Felaketi sonucu ilimizde oluşan tabloya ve yaşanan sıkıntılara, sorunlara ve sorumlulara 01 Mart 2013 günü yapmış olduğumuz basın açıklaması ile işaret etmiştik. Ancak aradan yaklaşık bir ay geçmiş olmasına rağmen İmar Konusu ile ilgili sorunların çözülememiş olduğunu kentimiz ve gelecek kuşaklarımız adına üzülerek müşahede etmekteyiz. Açıklanan Revize İmar Planının bu haliyle geçmesi durumunda 2011 depremlerinden daha büyük mağduriyetlere neden olacağı kanaatindeyiz.” Şeklinde bir açıklama yaparak durumu değerlendiren konsey üyeleri mevcut sorunları şu şekilde dile getirdi;

 

“MERKEZLER DAR BIRAKILDI, KAPSAMLI DÜŞÜNÜLMEMİŞ BİR PLAN…”

 

“Van için yaptırılan Yeni İmar Planının uygulanabilirliği olan bir plan değildir. Yeni Plan ile yaratılacak olan kentsel rantın adil dağılımına dikkat edilmediği kanaatindeyiz. Bazı adalarda emsal 2,5 ve yükseklik 28.50 m verilmişken hemen yan adasına taban alanı kullanımı 0.30 yüksekliğin de 9.50 m verildiğini görmekte, bazı komşu adalara haksızlık yapıldığı anlaşılmaktadır. Kentin alt merkezleri TOKİ konutlarının yapıldığı yerler olarak belirlenmiştir. Bizler bu alt merkezlere Hacıbekir, Şerefiye, Serhat, Yeni Mahalle ve çevre yolunun Kevenli kısmının alt kesimleri 4. alt merkez, Şabaniye, Süphan ve Eminpaşa mahallerini kapsayacak 5. alt merkez ile İstasyon, Beyüzümü ve Altıntepe mahallesi ile civarını kapsayacak 6. alt merkezler oluşturulmalıdır. Bu Planda alt merkezler kapsamlı düşünülmemiş, çok dar bırakılmıştır.”

 

“18 MADDE BÜYÜK MAĞDURİYET YARATIR!”

 

Çevre yolu tamamen kamulaştırma yapılarak bir an önce ulaşıma açılmalıdır. Zira yeniden yapılandırılan Van için Çevre yolu çok önemlidir. Çevre yolu için 18. Madde uygulaması mağduriyetlere sebep olacağı gibi Belediyenin bu alanda 18. Maddeyi uygulaması beklenecek olursa bunun yıllarca sonuçlanmayacak bir kargaşaya neden olacağı açıktır. Çevre yolunun geçtiği güzergâhta yaklaşık 13 km'lik kısım vatandaşa ait arazilerden geçmektedir. Vatandaşa ait bu kısmın Karayolları tarafından acilen kamulaştırılması gerekmektedir. Çevre yolunun dışı planlanmamalı ve çevre yolu planın sınırını teşkil etmelidir.

 

“KENT RAHAT BİR NEFES ALMALI”

 

Plan yapılırken mülkiyet sınırlarına ve durumlarına yeterince dikkat edilmediğini belirten üyeler ayrıca, “Yola ve yeşil alana terkinler mülkiyet bazlı bakıldığında dağılımın adil olmadığı görülmektedir. Bu yüzden plan askı süresi tamamlanıp itirazlar değerlendirildikten sonra acilen 18. Madde uygulaması yapılmalı ve imar parselleri üretilerek yatırımcısına veya maliklerine açılmalıdır. Yine plan bütünlüğüne bakıldığı zaman yeşil alan yüzölçümü yeteri kadar olmasa da kente nefes aldıracak alanlar olduğu görülmektedir. Ancak bu alanlar hızla tamamlanarak halkımıza açılmalıdır. Yapılaşması tamamlama noktasına gelmiş veya belli bir siluet oluşturmuş Sıhke Caddesi, İskele Caddesi, Gölbaşı Sokak, Suvaroğlu Sokak ve benzeri cadde ve sokaklarda plan bütünlüğü sağlanamamıştır. Bir ada bitişik nizam 7 kata müsaadeli iken  hemen yanındaki ada ayrık nizam 4 kat olarak planlandığı görülmektedir. Bu gibi problemler çözülmediği müddetçe mağduriyetin giderilmesi için vatandaşlar imar plan değişikliği talebinde bulunulacaklardır. Bu da planda tadilat alışkınlığını geri getirecektir. Planda tadilatların oluşmaması, gelir dağılımının eşit sağlanması ve caddelerin estetiğinin bozulmaması açısından caddeler boyunca mümkün olduğu kadar mevcut kat adedine uygun kat müsaadeleri yapılması gerekir.” Şeklinde yorumda bulundu.

 

ULAŞIM MASTER PLANI ŞART OLDU!

 

Özellikle ulaşım adına geleceğe yönelik ayrıntılar düşünülmediğinin kaydedildiği açıklamada şu açıklamalara yer verildi, “Gelecekte kent ulaşımının hafif raylı taşıma araçları ile yapılacağı düşünüldüğünde buna yönelik bir düzenleme öngörülmemiştir. Kent içi yollar mutlaka toplu taşıma ve hafif raylı sisteme göre planlamalıdır. Acilen Kentin Ulaşım Master Planı yapılmalıdır. Hafif raylı sitemin geçtiği alanlarda imar parselleri oluşturulmalı şehre örnek teşkil edecek imar alanları buralarda yaratılmalıdır. Planda kentin gelişim rantının sadece birkaç bölgede toplandığı görülmektedir. Van’ın jeolojik yapısı, yani zemini alüvyonlu zeminden oluştuğu bilinmektedir. Bu alüvyonlu zemin Erek Dağı'ndan Van Gölü’ne doğru indikçe artmaktadır. Deprem bölgelerinde Alüvyonlu zeminlerde yapı yapmak hem maliyet açıcından pahalı hem de deprem riski açısından olumsuzluklara neden olduğu bilinmektedir. Bu durum bilinmesine rağmen bu planda alüvyon zeminin yüksek olduğu Cumhuriyet caddesinin alt kısımlarında ve ipek yolu civarlarında 7 kat müsaadeli yapıların yapılmasına izin verilerken Hacibekir, Şerefiye, Yenimahalle, Kurubaş, Bostaniçi ve Erek dağının alt kısımlarına 3 ve 4 kata müsaadeli yapıların yapılmasına izin verilmiştir. Bu kentin gelişim rantının adil dağıtılmadığını göstermektedir. Planda yapılaşması tamamlanmış yerlerde yol genişlikleri artırılmış, fakat Bostaniçi gibi yerlerde yapılaşma tamamlanmamışken önceden planlanmış 24 metrelik yollar 17 metreye düşürülmüştür.  Bu ve benzeri olumsuzlukların en kısa sürede düzeltilerek plana işlemelidir. Yine planda İpek yolu üzerinde bazı parsellerden 25 m. bazı parsellerden 10 m. bazı parsellerden ise 5 m. çekme yapılmıştır. Bu uygulama plan bütünlüğü ve devamlılığı  mantığı ile eşitlik ilkesine ve plan mantığına uymamıştır. Bir an önce bu hatanın düzeltilmesi gerekir.”

 

YETKİLİLERE İKİNCİ UYARI!

 

Açıklamanın son bölümünde ise oldukça sert bir yoruma yer verildi. Belediye ve bakanlığının yeni imarda hem zaman kaybettirdiği hem de ekonomiye zarar verecek bir imarın mimarı olduğunun belirtildiği açıklamanın sonuç bölümünde şunlar denildi, “Van Ekonomi Konseyi bileşenleri olarak yaptığımız bütün çalışmalar Kentimizin, Halkımızın ve Gelecek Kuşakların yararı gözetilerek yapılmaktadır.  Belediyeyi ve Bakanlığı;  el ele vererek neden oldukları bunca zaman kaybından sonra halkımıza reva gördükleri bu imar planı yitirilenden daha fazla zaman kaybına neden olacağı gibi iyice örselenmiş kent ekonomisini de son derece olumsuz etkileyecektir. Bu itibarla atanmış ve seçilmiş her yetkiliyi görevlerini liyakatle yapmaya davet ediyoruz. Zira Van bize atalarımızdan miras kalmadı; biz onu torunlarımızdan ödünç aldık.”

 

AÇIKLAMAYA TAM TEŞEKKÜLLÜ İMZA

 

Açıklamaya Van Genç İşadamları Derneği Ve Ekonomi Konseyi Dönem Başkanı Kadri Salaz, Van Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Mirza Nadiroğlu, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Irak, Van Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yakup Simeklioğlu, Van Esnaf Ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Faruk Alparslan, Van Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özgökçe, Van TMMOB Başkanı Şemsettin Bakır, Van Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Çaldağ, Van İşgem Adına Mahmut Gedik, Van Organize Sanayi Bölgesi (Osb) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Hakan Ve Van Aktif Sanayici İş Damları Derneği İşadamları Derneği Başkanı Ali Çiçeksay imza attı.

 

Yunus Emre Aykaç/Şehrivan

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2013, 15:17
YORUM EKLE