banner102

Hayvancılık yeniden Van’ın en büyük ekmek kapısı olacak

Bir dönemlerin tarım ve hayvancılık kenti olan Van eski günlerine yeniden dönmek için çabalamayı sürdürüyor. Destek ve teşvikleri ile kırsalda hayvancılığın yeniden güçlenmesini sağlamaya çalışan devlet, bir taraftan da bu üretimin sanayileşmesi için çabalanıyor.

Hayvancılık yeniden Van’ın en büyük ekmek kapısı olacak

ŞEHRİVAN / AA- Van’da yıllar önce girişimi başlatılan, Valilik, Van TSO ile birlikte bir çok kurum, kuruluşun ve diğer devlet kurumlarıyla birlikte fikrini ortaya koyduğu bir hayal proje daha gerçek oluyor. Van’ın tarım ve hayvancılıkta eski günlerine dönmesinin kapısını aralayacak bir proje olarak ortaya konulan Organize Hayvancılık Bölgesi kısa süre içerisinde hayata geçiriliyor. Şehirdeki hayvancılığı organizeli bir hale getirecek, aynı zamanda tarımsal üretimi kazanca dönüştürecek projenin bitmesiyle birlikte onbinlerce büyükbaş hayvanın yetiştiği, et işleme tesislerinin bulunduğu ve yem fabrikalarının yer aldığı bir komplekste tarım ve hayvancılık aynı zamanda sanayi ile buluşacak. Yine binlerce istihdama kapı açacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi'nde (TDİOHB) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanırken kısa süre içerisinde hayata geçerek Van’da yeni bir umut kapısı olacak. O yatırım için geri sayımın yapıldığı süreçte de Van’ın önemli dinamikleri o yatırımın Van’a ve kentin tarım ve hayvancılığa olan katkılarını anlattı. Projeye tüm kesimlerden destek geldi.

Valilik öncülüğünde hazırlanan, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İpekyolu, Tuşba, Gevaş, Gürpınar belediyeleri, Van Ticaret Borsası, Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Van Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin de paydaş olduğu TDİOHB projesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylandı.

BİNLERCE KİŞİYE EKMEK KAPISI OLACAK

Edremit, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinin kesiştiği noktada 80 bin dönüm alanda inşa edilecek organize hayvancılık bölgesinde, 50 ile 500 büyükbaş hayvan kapasiteli 100 besi işletmesi kurulacak, yılda 12 bin büyükbaş besi hayvanı yetiştirilecek. Günlük 4 ton et işleme, deri işleme ve yem fabrikalarının kurulacağı bölgede, ayrıca hayvan gübrelerinden de elektrik enerjisi üretilerek işletmelerin maliyetleri düşürülecek. Ürünlerin işlenmesine dayalı sanayi tesislerinin, muhafazası ve pazarlanmasına yönelik işletmelerin kurulacağı proje sayesinde doğrudan ve dolaylı binlerce kişinin iş sahibi olması sağlanacak.

“TÜRKİYE'YE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK”

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, proje ile kent merkezindeki hayvancılığı kent dışına çıkarmayı ve kentte modern besicilik faaliyetini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bilmez, şu bilgileri verdi: “Burada et kesimhanemiz, et işleme tesisimiz ve yem fabrikamız olacak. Et ve et mamullerinin depolandığı 2 büyük hava deposu yapılacak. Besiciler için yıllık 4 bin 500 ton yonca üretimi yapılacak. Hayvan atıklarından elektrik üretimi gerçekleştirilecek. Her yönüyle bu işletmemiz Türkiye'ye örnek teşkil edecek. Binlerce insan istihdam imkanı bulacak. Bölgemiz hayvancılığın ciddi bir merkezi. Artık eski aile işletmeciliğinden modern hayvancılığa geçmek istiyoruz. Kent merkezindeki hayvancılığı da kentin dışına çıkartarak toplulaştırmayı amaçlıyoruz. Proje, kentteki şehirleşme sürecine de katkı sunacak.”

ÖNCELİK KENT MERKEZİNDEKİ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE VERİLECEK

Van'da aile işletmeciliği şeklindeki hayvancılığı modern hale getirerek daha çok istihdam alanı yaratmak istediklerini kaydeden Bilmez, meralarıyla, bitki örtüleriyle ciddi potansiyele sahip Van’da, 1970'li yıllarda 7,5 milyon küçükbaş hayvan yetiştirildiğini anımsatarak, bu rakamların üstüne çıkmayı hedeflediklerini belirtti. İşletmelerde önceliği kent merkezindeki hayvan yetiştiricilerine vereceklerini anlatan Bilmez, şöyle devam etti: “Burada direkt ve dolaylı binlerce insan iş sahibi olacak. 3 ilçenin ortasında sulama konusunda da sıkıntısı olmayan büyük bir alan. Buranın hepsi tahsise uygun hale getirildi. Biz Türkiye'nin et ve süt deposu olmaya talibiz. 12 ay boyunca hayvan beslenen ender illerden biriyiz. Havanın sıcak olduğu illerde hayvanları yazın yaylalara çıkarmadığınız zaman köyde besleyemezsiniz ama burada Van'ın her yerinde hayvan beslenebiliyor. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Daha fazla verimin elde edildiği modern tesislerin kurulmasını amaçlıyoruz. Hayvan sayıları Van için çok az, önceki yıllardaki rakamları yakalamamız lazım.”

“5 BİN DÖNÜM ALAN YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK”

Proje koordinatörü Yusuf Taşkın ise projenin esas çıkış noktasının kent merkezinde hayvancılık yapan işletmelere yatırım ortamı sağlamak, hayvancılığa yatırım yapmak isteyenlere de entegre bir tesis kazandırmak olduğunu söyledi. Hayvancılığın katma değerini, et ürünleri üreterek yükseltmeyi, böylece kent ekonomisini de canlandırmayı amaçladıklarını kaydeden Taşkın, “Türkiye’de 20 yerde bu şekilde kurulan tesisler var. Burayı özellikli kılan, diğer bölgelerden ayıran en önemli özellik, yem bitkilerinin de üretilecek olması. Hayvancılıkta kaba yemde dışa bağımlıysanız rekabet imkanınız olmuyor. Burada 5 bin dönüm alan yem bitkisi üretiminde değerlendirilecek. Verimsiz araziler ilk etapta hayvanlardan elde edilecek gübrelerle ıslah edilerek, sonrasında da kaba yem ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak.” ifadesini kullandı. Hayvanlardan elde edilecek gübrenin de tüzel kişiliğin kuracağı şirket tarafından yönetileceğini anlatan Taşkın, şirketin her işletmenin gübresini bir yerde toplayacağını ve kurulacak biyometan tesislerinde enerjiye dönüştüreceğini aktardı.

GÜNEŞ ENERJİSİ PANELLERİ KURULACAK

Buradan elde edilecek değerli gübrenin piyasaya arz edileceğini belirten Taşkın, şunları kaydetti: “Enerjiden atıl ısı çıkacak bununla da 50 dekara yetecek sera ısıtılabilecek. Ahırların çatısına kurulacak güneş enerjisi panelleri ile işletmelerin elektrik ihtiyaçlarının bir kısmı da buradan karşılanacak. Sanayi entegreli olduğu için katma değer artacak. Çok boyutlu, kent için önemli bir proje olacak. Bölgenin en önemli iktisadi faaliyet alanı hayvancılık. Proje ile üretilen ürünler yerinde katma değeri yüksek ürünlere dönüşecek. Sucuk, salam gibi ürünler elde edilecek ve ihracat imkanı da olacak. Şu an ilin hayvancılığının yüzde 8'i burada yapılabilecek. İlerleyen dönemlerde bu yüze 20'ye çıkacak. Bu çok önemli bir oran.”

BİNER: PARSELLER VATANDAŞA TAHSİS EDİLEBİLECEK

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi'nin Van için önemli bir yatırım olduğuna dikkat çekerek, “Bölgede 12 bin civarında hayvan besiciliği yapılacak. Van’a 1350 civarında hayvan barınağı bizimle birlikte yaşıyor. Bunlar insan yaşamına da aykırıdır. Bütün alt yapı bittikten sonra 8 bin dönüm yer ayrılıyor. Orada işlemeler yapıldıktan sonra geri kalan yer kaba yem için ayrılacak. Bu da maliyeti düşürecektir. Bölgede modern olacak bir işletmedir. Coğrafyamızın gerçeği hayvancılıktır. Diğer güzelliklerimizi dışında en büyük gelirimiz hayvancılıktır. Ülkeye de büyük katkısı olacaktır. 2021 yılı itibari ile parseller vatandaşa tahsis edilebilecek. İsteyen vatandaşlar burada hayvancılık yapabilecek. Bu kentimizin yapısına da uygun olacak bir yatırım olacak. Hayvanlar için de uygun bir alan oluşturacak.” İfadelerine yer verdi.

IRAK: BU BÖLGEDE DE EN UYGUN İL VAN’DIR!

Van Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı ve iş adamı Feridun Irak, Van’da kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi'nin doğru yerde ve doğru yatırım olduğunu ifade ederek, “Hayvancılıkta Dünya ile rekabet edebilmenin olmazsa olmazı çayır meralara ve uygun iklime sahip olmaktır. Türkiye’de hayvancılık için bu özelliklere sahip olan bölge ise Doğu Anadolu Bölgesidir. Bu bölgede de en uygun ilde Van’dır. Ticaret ve Sanayi Odası proje çalışmalarını başlattığında beni de davet ettiler. Tecrübelerimi kendileriyle paylaştım ve ısrarla araziden elde edilebilecek kaba yeme orantılı işletme sayısının ve kapasitesinin belirlenmesi gerektiğini dile getirdim. Çünkü İşletmelerin kaba yem ihtiyacını kendi arazinizden karşılamazsanız rekabet edemezsiniz.” Dedi.

“UMARIM GEREKLİ ÖZEN GÖSTERİLİR”

Irak konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: “Türkiye’nin diğer bölgelerinde kurulan Organize Hayvancılık Bölgelerinde bu husus dikkate alınmadığı için maalesef başarılı değiller. İlimizde yapılacak yatırımda bu husus mutlaka dikkate alınmalıdır. Alınırsa güzel bir örnek olur. Aksi taktirde ise kaynak israfı olur. Açıklanan rakamlara baktığımızda bu önemli husus tam dikkate alınmamış gibi duruyor. Arazide kaba yem üretilmesi, Veteriner hizmetlerinin ortak verilmesi, gübreden gaz gazdan elektrik enerjisi ve yine İşletmeleri çatılarına kurulacak panellerden güneşten elektrik enerjisi üretilmesi çok büyük avantajdır. Ancak bunların yanı sıra et işleme tesisi, kesif yem fabrikası kurulmasına hiç gerek yoktur. Bu tesislerden ilimizde yeterince vardır hatta kapasitelerinin çok altında çalışmaktadırlar. Son derece önemli ve güzel bir projedir. Umarım gerekli özen gösterilir. Hayırlı olsun emeği olan herkese teşekkür ederim.”

ÇELİK: PROJE’NİN BAŞARILI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Şehrivan Gazetesi’ne önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ülke olarak tarımda öncellikle üretimin arttırılmasına ihtiyaç olduğunu ve üretim olmadan tarıma dayalı sanayinin olmayacağına dikkat çekti. Genel Başkan Çelik, “Kırsal da üretim olmazsa, sanayi bundan faydalanamaz. Ürün miktarının artışına göre sanayi tesisleri kurma ihtiyacı ortaya çıkar. Üretimin yeterli olmamasıyla birlikte kurulacak sanayi tesisleri atıl kalacağından, bölgemize, ülkemize fayda yerine zarar vermiş oluruz. Ülkemizde tarıma dayalı sanayiyi geliştirmenin yolu, kırsalda tarımsal üretimin artırılmasından geçmektedir.”

TARIMA DAYALI SANAYİSİ İLE GÜÇLÜ BİR VAN İSTİYORUZ!

“Kırsalda yeterli üretim artışlarının sağlanmasıyla birlikte sanayi için mevcut tesislerle birlikte yeni tesislere olan ihtiyaç da beraberinde ortaya çıkar. Onun için önce kırsalda üretimin artırılması ve buna yönelik olarak var olan desteklemelerin daha da artırılması gerekmektedir. Ayrıca gıdanın çok önemli olduğu günümüzde ve gelecek için, gıda üretim vadileri oluşturularak üretime daha çok önem verilmesi bölgemiz ve ülkemiz insanlarının hayrına olacaktır. Van coğrafyası zengin mera ve çayır alanlarıyla bilinen bir bölgedir. Özellikle de küçükbaş hayvan sayısı bakımından ülkemizin lokomotifi durumundadır. Durum böyle olunca haliyle bu zengin topraklardan gerek hayvansal gerekse bitkisel üretimi artırıcı tedbirlerle sanayiye kaliteli hammadde sağlanabilecektir. Netice itibariyle; tarıma dayalı sanayi için öncelikle üretim diyor, tarımı ve tarıma dayalı sanayisi ile güçlü bir Van ve Türkiye istiyoruz ” diye ifade etti.

ÇELİK’TEN BAKAN PAKDEMİRLİ’YE TEŞEKKÜR

Çelik, Van’da kurulacak olan ‘Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi’nin kente fayda sağlayacağını temenni ettiklerini ifade etti. Çelik, “Öncelikle hem tarımı hem de sanayimizi desteklemek adına önemli görevler yapacağına inandığım ‘Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi’ için ruhsatı veren başta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli olmak üzere Bakanlığımız yetkililerine ve proje paydaşlarına teşekkür ediyorum.” dedi.

PROJENİN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE SONUÇLANMASINI ARZU EDİYORUM

‘Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi’nin Van kırsalında halen yürütülen organik hayvancılığın doğasına zarar verebileceğine dikkat çeken Çelik, “Bölge ve Van itibariyle hayvancılık daha çok organik yapıldığından dolayı hem sağlık hem de dengeli beslenme açısından önem teşkil etmektedir. Bu doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde işletmeler bulundukları yerlerde desteklenmeli ve alt yapı iyileştirmeleri gerekmektedir. Şehir merkezinde bulunan hayvanları ele alırsak, Çevre ve Şehircilik kanununda ve Büyükşehir Belediyeler yasasında ‘Hayvancılık köyde yapılır’ ibaresi yer almaktadır.”

KENTE FAYDA SAĞLAYACAK!

“Büyükşehir olan herhangi bir ilde köy ibaresi yerine mahalle ibaresi yer almaktadır. Burada en önemli etken asıl yetiştiriciyi ele alarak desteklememiz lazım. Bölge’de yetiştirilen hayvanların girdi maliyetlerinde artış sağlamadan tamamen meradan istifade ederek, hayvanların şehir merkezine toplanmasının uygun olacağını düşünüyorum. Bu nedenle ‘Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi’nin kurulmasının kentte fayda sağlayacağını temenni ediyorum. Dolayısıyla bu projenin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını arzu ediyorum.” dedi.

ÇELİK: KIRSAL ALANLARIN DESTEKLENMESİ, SANAYİNİN GELİŞMESİ DEMEKTİR

Taşradaki üretken yetiştiricilerin, ürünlerinin değerlendirilmesinden sonra sanayileşmeye gidilmesi gerektiğine dikkat çeken Genel Başkan Çelik, “Elde edilen ürünlerden süt toplama merkezleri, deri sanayisi ve deri ve koyunyününün sanayide işlenmesi gibi faaliyetlerin hayata geçirilmesinin daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Van Bölgesinin önceliği üretimin artırılmasıdır. Dolayısıyla kırsal alanların daha çok desteklenmeye ihtiyacı vardır. Kırsalda üretimin yaygınlaştırılarak arttırılması gerekmektedir. Kırsal alanların desteklenmesi demek tarıma dayalı sanayinin de gelişmesi demektir.” şeklinde konuştu.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 08:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER