İtirazımız var!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Van İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Van merkez ve çevresi imar planı ilave ve revizyonuna yönelik görüş ve önerilerini kamuoyuna açıkladı.

İtirazımız var!

TMMOB’a bağlı temsilci başkanları ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Van İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Şemsettin Bakır, yeni imar planı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 1996 yılından bu yana yapılaşma şartlarının Van Belediyesi’nin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümlerine göre gerçekleştiğini ifade eden Bakır, bu planda kentte alt merkezlerin planlanmamasından belediye tarafından imar parsellerinin üretilmediğini kaydetti. Bakır, “Bu yüzden yatırımlar ve yoğun yerleşim alanları kent merkezi dediğimiz yaklaşık 500 hektarlık kısımda sıkışmış, taşınmaz bedelleri değerlerinden çok fazla bedellerle yatırımcıya açılmıştır. Yatırımcılar bu yüksek imar parsel bedelleri yüzünden kar elde edebilmek için imar plan değişikliklerine gitmişler ve kent merkezi plan bütünlüğünden kopuk, tamamen betonlaşan bir zihniyetle yapılaşmıştır. Yine imar parsel üretim sıkıntısı yüzünden ve göçün yoğun olmasından kaynaklı yüzölçümü büyük tapular plansız bir şekilde hisseli satışlarla birlikte yapılaşmış ve kendiliğinden sıkışık ve kaçak bir yapılaşma baş göstermiştir. Öte yandan kentte son yıllarda gelişen emlak alım satım aracılığı sektörü işin uzmanları tarafından yapılmadığı için tamamen bir pazarlama mantığıyla yapıldığından tarım arazilerini fiilen işgale dönüştürmekle beraber kaçak yapılaşmayı teşvik eder hale gelmiştir. Yapılaşma ile ilgili tüm bu sorunlar yaşanırken, 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde deprem felaketleri meydana gelmiş, büyük bir afetle karşı karşıya kalınmıştır. Kaçak yapılaşmanın, mühendislik hizmeti almamanın yönetmeliklere göre projelerle üretilmeyen yapılar, ülkemizin bir gerçeği olan ve acı yüzünü defalarca gösteren yıkımın ve ölümün sebebi olmuştur” dedi.

 

“İMAR YAPILIRKEN VAN7IN YAPISI YETERİNCE İNCELENMEDİ”

 

Deprem felaketlerinden yaklaşık 17 ay sonra da olsa askıya çıkmış bir planın olmasını vatandaşın çıkarları açısından önemsediklerini de sözlerine ekleyen Şemsettin Bakır, “Ancak planın Büyükşehir Belediyesi yerleşimine ve gelişimine uygun kenti yaşanılır, yaşamı da kolaylaştıracak bir plan olması gerekliliğine inanıyoruz. Planın isminden de anlaşılacağı gibi yapılan plan, ilave plan ve mevcut planın revizyonu olarak hazırlanmıştır. Sonuç olarak plan yapılırken Van’ın mevcut durumu, hali hazırı ve kentin sosyo-ekonomik yapısının yeterince incelenmediği görülmüştür. Bu bilgiler ışığında askıda olan plan ile ilgili TMMOB bileşenleri olarak kentte düzgün, uygulanabilir ve adil bir imar planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Van Belediyesi’ne birer nüsha üst yazı ile birlikte gönderilecektir” Şemsettin Bakır, yeni imar planında tespit ettikleri eksikleri ve İKK’nın görüşlerini de kamuoyuyla paylaşması ile birlikte basın toplantısı sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2013, 15:05
YORUM EKLE