Kapıköy’de vatandaşa keyfi muamele mi yapılıyor?

Kapıköy’de vatandaşa keyfi muamele mi yapılıyor?

Gür, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’ya Kapıköy Sınır Kapısı’nı sordu: Van Milletvekili Nazmi Gür, Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı’ya sunduğu yazılı soru önergesinde Kapıköy Sınır Kapısı ile ilgili şikayetleri dile getirdi. Son zamanlarda sıkça duyulan görevlilerin keyfi muamalelerini soran Gür, sınıra yakın köylerdeki vatandaşın ekmek kapısı olan bu kapı ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgi istedi. BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, yıllardır adeta yılan hikayesine dönen ve bir türlü istenilen verimin alınamadığı Kapıköy Sınır Kapısı’na bir kez daha gündeme getirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’ya yazılı bir soru önergesi sunan Gür, yaşanan sıkıntıları aktardı, yapılan ve yapılması düşünülen çalışmalar hakkında ise bilgi istedi. Özellikle son zamanlarda vatandaşların da sıkça dile getirdiği memurların keyfi muamale yaptığı yönündeki iddiaları da soran Gür, Kapıköy Sınır Kapısı’nın tam kapasite olarak çalışmaya başlayacağı tarihi de sordu. İşte o sorular ve cevapları: GÜR: KAPIKÖY’DE BIKTIRMA POLİTİKASI UYGULANIYOR! Gür, Bakan Yazıcı’ya sunduğu yazılı soru önergesinde şu ifadelere yer vererek, “Türkiye-İran arasında bulunan Kapıköy Sınır Kapısına gelen vatandaşlar İran'a geçmek için pasaport işlemlerinde gümrük personeli tarafından "sistem yok" gerekçesi ileri sürülerek saatlerce bekletildiklerini ifade etmektedirler. Bu nedenle binlerce yurttaşımız uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalmaktadır. Araçlarında bulunan orijinal depolarda getirdikleri akaryakıta ceza kesildiğini ve bu haksız uygulamanın yetkililer tarafından bilinmesine rağmen müdahale edilmediğini belirten yurttaşlar, "Sınırda yaşanan ölümler yüzünden gümrük kapısını kullanarak evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Ancak, buradaki görevliler, bizlere her türlü keyfi muameleyi yaparak bıktırma politikası izlediklerini” belirtmektedirler. Bu bağlamda; Van Kapıköy Sınır Kapısında yaşanan sıkıntıları gidermek için Bakanlığınızca her hangi bir çalışma bulunmakta mıdır? Araçlarının orijinal depolarında bulunan akaryakıtlardan dolayı neden ceza yazılmaktadır? Van Kapıköy sınır kapısına Bakanlığınızca her hangi bir denetimde bulunulmuş mudur? Denetim yapılmışsa olumsuz bir durumla karşılaşılmış mıdır? Bölgenin ekonomisini canlandırmak amacıyla Bakanlığınızca Van Kapıköy Sınır Kapısına yönelik ne tür çalışmalarınız bulunmaktadır? İran ile yapılan ticaret, sınırlarda en aza indirilerek bölge halkı açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmektedir? Bu politikanızdan vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? Van- Saray, Kapıköy sınır kapısını ne zaman tam kapasite ile hizmete sokmayı düşünüyorsunuz?” dedi. YAZICI: SIKINTININ SEBEBİ UZAKLIK Gür’ün yorum ve sorularını değerlendiren Yazıcı ise Van - Kapıköy Kara Hudut Kapısı’nın 22/5/2010 tarih ve 2010/411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile daimi kara hudut kapısı olarak ilan edildiğini ve 16 Nisan 2011 tarihinde yolcu işlemlerine açıldığını kaydetti. Yazıcı ayrıca, “Hudut kapılarındaki pasaport işlemleri Bakanlığım yetkisinde bulunmamakla beraber, Kapıköy Hudut Kapısında sistemle ilgili olarak yaşanan sıkıntıların temel nedeni, Hudut Kapısının yerleşim yerine uzak olması ve mevsim şartlarının ağır yaşanmasına bağlı olarak, yedekli olmasına rağmen iletişim hatlarında zaman zaman meydana gelen kesintilerdir. Bununla birlikte, Bakanlığım Birimlerince söz konusu sistem sorunlarına anında müdahale edilmekte olup gerekli destek sağlanmaktadır. Ayrıca, söz konusu Hudut Kapısının Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli kapsamında, fiziki koşulları ve teknik altyapısında iyileştirmeleri de amaçlayan modernizasyonu çerçevesinde, 5 Temmuz 2012 tarihinde Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. (GTİ) ile bir protokol imzalanmış olup konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.” Şeklinde konuştu. “AYDA SADECE 4 GİRİŞ HAKKI TANINIYOR” Gür’ün vatandaşların depolarında getirdiği akarkayıtlara ceza yazıldığı yönündeki sorusunu cevaplayan Yazıcı, bu iddilara cevaben de, “2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın 95 inci maddesi kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesine giren her türlü ulaşım araçları, motosikletler ve özel konteynerlerin içindeki standart depolarda bulunan yakıtlara muafiyet tanınmaktadır. Bahse konu muafiyet uygulamasında, kişilere ve ticaret erbabına kolaylık sağlanması amacı güdülmüş olup özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan hudut kapılarında, günde birden fazla giriş çıkış yapan kişilerce karşı ülkeye geçilerek söz konusu muafiyet hakkı ticari amaçlı kullanılmak suretiyle suistimal edilmektedir. Bu suistimallerin önüne geçilebilmesini teminen, standart depo muafiyet hakkına bir sınırlama getirilmesi amacıyla, anılan Kararın 96 ncı maddesinde, 2012/2830 sayılı Karar ile değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda, standart depo muafiyetinin, Avrupa Birliği ülkelerinden giriş yapanlar hariç olmak üzere, hususi ve ticari olarak kayıt ve tescil ettirilmiş otomobil ile hususi olarak kayıt ve tescil ettirilmiş minibüs ve kamyonetler için “ayda en fazla dört defa” kullandırılması; bir ay içerisinde dört defadan fazla giriş yapan araçlardan her giriş için tüm depodan litre başına 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta olan özel tüketim vergisi tutarındaki verginin, tek ve maktu vergi olarak tahsil edilmesi hükme bağlanmıştır. Ayrıca, söz konusu Karar değişikliği ile, otobüsler için standart depolarında mevcut bulunan ve gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecek yakıt miktarı azami 300 litre olarak belirlenmiştir.” Dedi. 2012’DE 10 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPILDI Bakanlık müfettişlerince, diğer tüm gümrük idarelerinde olduğu gibi Kapıköy Gümrük Müdürlüğü'nü de kapsayan olağan denetimler yapıldığını kaydeden Yazıcı, “Bunun yanı sıra, anılan Gümrük Müdürlüğünde 2012 yılında yapılan teftiş sonucunda söz konusu gümrük idaresinin durumuna ve Kapıköy gümrük sahasındaki eksikler ile sahadaki sorunlarla ilgili olarak Bakanlığımmüfettişlerince düzenlenen denetim raporları, konuya ilişkin işlemlerin yerine getirilebilmesini teminen Bakanlığımın ilgili birimlerine sevk edilmiştir.” Dedi. Yazıcı Gür’ün “Bölgenin ekonomisini canlandırmak amacıyla Bakanlığınızca Van Kapıköy Sınır Kapısına yönelik ne tür çalışmalarınız bulunmaktadır? İran ile yapılan ticaret, sınırlarda en aza indirilerek bölge halkı açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmektedir? Bu politikanızdan vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?” sorularına ise şu şekilde cevap verdi, “Konuyla ilgili olarak; Ekonomi Bakanlığı ile irtibata geçilmiş olup anılan Bakanlıktan alınan cevabi yazıda; "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki sınır illerimizde yöre halkının günlük temel ihtiyacının bir kısmının komşu ülkelerden temin edilmesi ve bölgeden ihracatın geliştirilmesi suretiyle dış ticaret altyapısının ve kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenen sınır ticareti uygulaması 16/05/2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin 01/12/2008 tarih ve 2008/14451 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" ve 16/06/2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin 2009/7 sayılı Tebliğ" çerçevesinde yürütülmektedir.Karar'da İran ile sınır ticaretine yetkili kılınan iller ve gümrük kapıları; Iğdır/Gürbulak -Ağrı/Gürbulak - Van/Kapıköy - Hakkari/Esendere olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Iğdır İli Nahçıvan'ın yanı sıra Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran ile de sınır ticareti yapmaya yetkili kılınmıştır. Söz konusu uygulamanın bölge ekonomisine etkisini arttırmak, ülkemiz ile İran sınır illeri arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek ve bölge ekonomisine hareketlilik kazandırmak amacıyla, bölge valilerinin ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımıyla "Türkiye-İran Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantıları" gerçekleştirilmektedir.Bahse konu toplantının ilki 6-8 Aralık 2009 tarihinde Van'da, ikinci dönem toplantısı 11-12 Ocak 2010 tarihinde Iğdır'da, üçüncü dönem toplantısı 27-28 Ekim 2010 tarihinde Urumiye'de ve dördüncü dönem toplantısı ise, Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ile İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Ali SAİDLU'nun himayelerinde 17-18 Kasım 2012 tarihinde Ağrı 'da yapılmıştır.Sınır ticareti kapsamında Van ilimizden 2012 Ocak-Kasım dönemi itibariyle İran ile 10,1 milyon dolar ihracat, 4,5 milyon dolar ithalat işlemi gerçekleştirilmiştir." İbarelerine yer verilmiştir. Öte yandan, soru önergesi konusu hususlar ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın da görüşleri talep edilmiş olup anılan Bakanlıktan bilgi alınması halinde bilahare bildirilecektir.” Dedi. Haber: Veysel İZGİ-Şehrivan

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2013, 01:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER