Özer Coşğun yazdı... İstihdamda görülen değişimler

Özer Coşğun yazdı... İstihdamda görülen değişimler

Özer Coşğun yazdı... İstihdamda görülen değişimler

Türkiye’de istihdam arttı

 

Türkiye’de 15 ve yukarı yaş nüfus bu yılın Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 810 bin kişi artarak 60 milyon 519 bin kişi oldu. Bu 810 bin kişilik nüfus artışının 651 bin kişisi işgücüne katılırken, 159 bin kişisi işgücüne dahil olmayan nüfusa yansıdı. İstihdam edilen nüfus 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişiye ulaşırken, işsiz sayısı 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişiye düştü. Böylelikle nüfus artışından fazla istihdam artışı görüldü.

 

Kadınların istihdamdaki payı artıyor

 

Bu rakamlara göre; işsizlik oranı 0,9 puan azalarak yüzde 9,6 olurken, istihdam oranı 0,7 puan artışla yüzde 47,9 oldu. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66,4, kadınlarda yüzde 29,8 oldu. Toplam istihdamın yüzde 68,6’sını erkekler, yüzde 31,4’ünü kadınlar oluşturdu. Tam dört yıl önce kadınlar toplam istihdamın yüzde 30,2’sini oluşturuyordu. Kadın istihdamının oranı yıllar içerisinde yavaş yavaş arttığı görülüyor.

 

İstihdamın payı hizmet sektöründe artarken, tarım ve sanayide azalıyor

 

İstihdamın yıllar içerisinde sektörel dağılımındaki değişime bakınca, tarım ve sanayi sektörlerinde istihdamın azaldığı ve hizmetler sektöründe arttığı görülüyor.  İnşaat sektöründe ise istihdam önemli değişim göstermemiş. 2011 yılında hizmet sektörünün payı yüzde 48,7 iken 2018-Nisan ayında yüzde 54,3’e çıkmış. Aynı dönemlerde tarım istihdamının payı yüzde 23,3’ten 18,3’e, sanayi istihdamının payı ise 20,8’den 19,5’e düşmüş.

 

Ücretli çalışanların oranı artarken, ücretsiz aile işçilerinin oranı azalıyor

 

Çalışanları işteki durumlarına göre ücretli veya yevmiyeli, kendi hesabına, işveren ve ücretsiz aile işçisi olarak sınıflandırıyoruz. 2018 Nisan ayı itibariyle çalışanları yüzde 67,6’sını ücretli ve yevmiyeliler oluştururken, yüzde 17,4’ünü kendi hesabına çalışanlar, yüzde 10,5’ini ücretsiz aile işçileri ve yüzde 4,5’ini işverenler oluşturuyor. İşteki durum açısından istihdamın yıllar içerisindeki değişimine bakıldığında, ücretli veya yevmiyelilerin oranının arttığı, ücretsiz aile işçilerinin oranının ise azaldığı görülüyor. İşverenlerin ve kendi hesabına çalışanların oranında önemli bir değişim görülmüyor. 2014 yılında ücretli veya yevmiyelilerin oranı yüzde 66,0 iken ücretsiz aile işçilerinin oranı yüzde 12,2 imiş.

 

Üniversite mezunlarının istihdam oranı artmıyor

 

Eğitim düzeyi arttıkça istihdam oranı artıyor. Üniversite mezunlarında istihdam oranı yüzde 70,7 iken, mesleki ve teknik lise mezunlarında yüzde 59,8 ve lise mezunlarında yüzde 48,4, lise altı eğitimlilerde yüzde 44,6 ve okur yazar olmayanlarda yüzde 17,9 olarak tahmin edildi. Yıllar itibariyle bakıldığında üniversite mezunlarında istihdam oranında önemli bir değişim görülmez iken diğer eğitim durumlarında yıllar içerisinde artış görülüyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 12:19
YORUM EKLE