banner211

Takva: Hem şeffaf hem de başarılıyız

Göreve geldiğinden beri her yıl düzenli olarak bir önceki yılı değerlendirip kendi tabiriyle ‘Hesap veren’ Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, 2020 yılı değerlendirmesi için gazetecilerle buluştu. Van TSO’nun 1 yıllık faaliyetlerinin yanında kentin 1 yılını da değerlendiren Tavka, 2021 için önemli hedefler ortaya koydu.

Takva: Hem şeffaf hem de başarılıyız

ŞEHRİVAN HABER: ORHAN SAĞLAM- Göreve geldiğinden beri her yıl düzenli olarak bir önceki yılı değerlendirip kendi tabiriyle ‘Hesap veren’ Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, 2020 yılı değerlendirmesi için gazetecilerle buluştu. Van TSO’nun 1 yıllık faaliyetlerinin yanında kentin 1 yılını da değerlendiren Tavka, 2021 için önemli hedefler ortaya koydu.

TAKVA: 2021 YILI HEDEFİ 10 STRATEJİ ÜZERİNE KURULU

2020 yılında Van’da meydana gelen üzücü olayları değerlendiren Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, VAN TSO’nun da yıllar içerinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verdi. Sürekli olarak ‘şeffalık’ vurgusu yapıp düzenli olarak odanın faaliyetlerini, çalışmalarını basın mensupları ile paylaşan Takva, 2020 yılı değerlendirmesinde de geleneği bozmadı. Van TSO’nun geçmişte başarılı işler yaptığına vurgu yapan Takva, bu noktada Van TSO’nun şeffaf ve en başarılı akredite odalardan birisi olduğunu da hatırlattı. 2021 ve 2022 yılı stratejik plan hedeflerini açıklayan Başkan Takva, hedeflerinin 10 strateji üzerine geliştiğini vurguladı. 2021 yılı için de hedef büyüttü. Şu ana kadar kentte adından çokça söz ettiren projelerle anılan Kapıköy gibi Van’a ekonomik büyük getirisi olan işlerin öncülüğünü yapan Van TSO’nun hedefine bu minvalde hedefler koyan Takva, “Teknoloji, uluslararası, İran stratejisi, görüş oluşturma, sosyal sorumluluk, kalkınma, Van Gölü, eğitim, markalaşma ve haberleşme gibi stratejilerimiz var.” Dedi. Takva, İran Konsolosluğunun Van’da açılmasından Türkiye-İran ortak OSB’sinin kurulmasına kadar daha birçok hedefi koyup yeni yıl için start verdiklerini açıkladı.

2020 YILINDA ÜZÜCÜ OLAYLAR YAŞANDI 

Van Ticaret ve Sanayi Odası ülkenin en şeffaf meslek örgütlerinden biri olduğu gerçeğinden yolan çıkarak yaptıkları çalışmaların belli periyotlarla kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “2020 yılında yaptıklarımızı hem kent geleninde hem de kurumsal boyutta yaptığımız faaliyetleri Van halkının bilgisine sunmayı ilkesel bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Bu paylaşımları yapmadan önce kentimizde 2020 yılında meydana gelen olumsuz olaylardan kısa bahsetmek istiyorum. Pandemi salgını kent ekonomisini, sosyal hayatı ve kültürümüzü etkilediği kadar da pandemi süresince kentimizde meydana gelen bazı olaylara da tanıklık ettik.”

OLUMSUZLUKLARIMIZ ÇOK OLDU…

“Misal mülteciler meselesi çok konuşuldu, kentimizin özellikle mültecilerin geçiş güzergâhı olması ve onların burada yaşadığı sorunlar, hayatlarını kaybetmeleri, boğulmaları ve donmaları da kentimizin kamuoyundaki algısını ne yazık ki olumsuz bir şekilde ortaya koyuyor. Bununla beraber pandemiye ek olarak deprem yaşadık, çığ felaketi neredeyse 2-3 ay boyunca hem ulusal hem uluslararası alanda Van, gündemleşti. Bunların tamamı bizim şehrimizin yaşanabilir yapısını olumsuzlayan ve kamuoyunda kötü bir çıktılardı.” Dedi.

TAKVA: ŞEFFAFLIK GELENEĞİNİ SÜRDÜRÜYORUZ!

Türkiye’de tüm bütçe kalemlerini en şeffaf şekilde paylaşan tek oda olduklarını aktaran Baştan Takva, bunu hiçbir dernek ve hiçbir meslek örgütünün yapmayacağını söyledi: Takva, “Göreve gediğimiz günden beri bunu şeffaf bir şekilde yaptık ve geleneği sürdürmekte istiyoruz. 2018 yılında tahmini gelir bütçemiz 5 milyon 980 bin lira olarak öngörülmüştü. 2018’de 4 milyon 792 bin lira bir gelirimiz vardı ve o yıl bir krizden çıktığımız bir dönemdi. O yık ki bütçemizde, yüzde 80,13 bir gerçekleşme söz konusuydu. Meslek odaları hem mevzuat gereği hem de pratik uygulamaları açısından genelde her yıl sonraki yıla başlamadan önce bir tahmini bütçe hesaplalar ve buna göre faaliyetlerini planlarlar. Bir yönetim kurulunun başarısı o ön görülen bütçenin, gelir ve gider kalemlerindeki başarısıyla tanımlanabilir. Bir kurumun bir yıllık başarısı, bütçe performansı ile değerlendirilir. Van’ın bütün aktörleri, kurumları değerlendirirken bunlar üzerinden değerlendirmesi gerekiyor.”

“BÜTÜN ZAMANLARIN EN İYİ BÜTÇESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

“2019 yılında ise tahmini gelir bütçemizi 6 milyon 4 bin 641 TL olarak belirlemişiz. Bunun gerçekleşme oranı ise yüzde 87,33’tür. 2020 yılında tahmini gelir bütçemizi 6 milyon 863 lira olarak belirlemişiz. Burada 6 milyon 702 bin TL 129 kuruş elde etmişiz. Bütün zamanların en iyi bütçelerinden birini gerçekleştirmişiz. Pandemiye rağmen yüzde 97,64 oranında bir gelir gerçekleşmesi söz konusu oldu. Burada oda çalışanlarının ve meclisin hakkını da teslim etmek gerekiyor. Bu gelirin içerisinde sadece üyelerin ödediği aidatlar değil, kapıdaki ATM’ler ve kiracılarımızdan da elde ettik. Bir merkezi gelirimiz yoktur.” İfadelerine yer verdi. 

TAKVA: GELİR VE GİDERLERİ PAYLAŞACAK KADAR ŞEFFAF BİR ODAYIZ

Yapılan giderler hakkında da bilgi veren Başkan Takva, “2020 yılı içerinde bu paranın 2 milyon 811 bin 164 TL’sini odanın çalışanlarına ücret olarak vermişiz. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere 1 milyon 55 bin 366 TL harcamışız. Birlik aidatı, kanuni aidat ve pay giderlerine ise 1 milyon 55 bin 117 TL harcamışız. Vergi, resim ve harçlara ise 100 bin 268 bin TL, bağış ve yardımlar faslına ise 82 bin 121 TL harcanmış. Toplam giderimiz 5 milyon 104 bin 38 TL olarak gerçekleşti. Bunu Türkiye’de açıklayacak başka oda da yoktur. Ya durumları kötü olduğu için söylemezler ya da çok iyi oldukları için söylemezler.”

“BUNLARI GURURLA SÖYLÜYORUM”

“Biz orta bir yerde olduğumuz için bunu her yıl şeffaf bir şekilde halkımızla, üyelerimizle paylaşıyoruz. 2020 yılında gelir kalemlerinde yıllık aidatlardan elde ettiğimiz para 2 milyon 92 bin 597 liradır. Kira gelirlerimizden 379 bin 302 lira, sair gelirinden ise 1 milyon 732 bin 912 TL gelir elde etmişiz. 2020 yılında gelirimiz toplamı ise 4 milyon 204 bin 812 TL’dir. 2020 yılında istatistiklere baktığımızda herkesin kapalı olduğu, herkesin kendi içine kapandığı bir zaman diliminde Van Ticaret ve Sanayi Odası hiçbir üyesinin hizmetinden iğne ucu kadar bir zafiyet yaşamadı. Bunu gururla ifade etmek istiyorum. Bu rakamların gerçekleşmesinde Ticaret Sanayi Odası’nın kurulduğu 1962 yılından bu yana bütün zamanların en iyi bütçesini gerçekleştirmiş olmasından dolayı, başta yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz ve oda çalışanlarımız büyük bir teşekkür hak ediyorlar.” Şeklinde konuştu.

DEPREM VE PANDEMİ VAN’IN KIRILMA NOKTALARIDIR!

2011 yılında Van’da meydana gelen deremi hatırlatan Takva, kent için kırılma noktası olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Deprem öncesi ve sonrası Van’ı nitel ve nicel olarak değerlendirmek mümkündür. Ama hala depremin olumsuz etkilerini tartıştığımız bu dönemde birde dünyayla eş zamanlı ortaya çıkan dünya da olduğu gibi ilimizde de yaşadığımız pandemi kısıtlaması hayatımızda oluşturmuş olduğu ikinci bir kırılmadır. Şehri değerlendirirken mutlaka söz sahibi olanlar değerlendirmeyi ve ayrımı da yapacaklardır. Pandemi sürecini yaşarken VAN TSO’nun mevcut performansını, başarısını veya başarısızlığını kamuoyuyla paylaşmanın bir vicdani sorumluluk olduğunu ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla başarılı bir süreç geçirilmiştir. Umuyor ve diliyorum ki 2021 yılı da aynı başarı ve performansı göstereceğiz. Çünkü Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğundan beri gelişen ve büyüyen etkin bir lobi kuruluşu olma yolunda güvenle yürüyor.”

TAKVA, 2021-2022 YILININ HEDEFLERİNİ AÇIKLADI 

2021 ve 2022 yılı stratejik plan hedeflerini açıklayan Başkan Takva, hedeflerinin 10 strateji üzerine geliştiğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Türkiye’de stratejik planı yöneten odalardan biriyiz. 2020 yılı stratejik planlamasında Türkiye’nin en başarılı akredite odalarından biri olduğumuzu da söylemek istiyorum. Teknoloji, uluslararası, İran stratejisi, görüş oluşturma, sosyal sorumluluk, kalkınma, Van Gölü, eğitim, markalaşma ve haberleşme gibi stratejilerimiz var. İran ile ilgili neler söylemeliyiz veya neler öngörülüyor. Kısaca bahsedeyim; İran Konsolosluğunun ilimizde faaliyet göstermesi için girişimlere bulunulması, Türk-İran Ticaret Odası’nın kurulması için faaliyette bulunulması, İran vatandaşların ilimizde mülk edinmelerini sağlamaya yönelik girişimlerde bulunulması, Kapıköy Gümrük Müdürlüğü’ne İhtisas Gümrüğü yetkisi verilmesi, İran Nano-Teknoloji İnovasyon Konseyi ile ortak çalışmalar yürütülmesi ve Türkiye-İran ortak OSB kurulması yönünde çalışmalar yapılması yönünde de çalışmalarımız var.” 

VAN DENİZİ İÇİN DE PROJELER VAR!

Van Gölü’nün spesifik bir alan olduğunu belirten Takva, Van Gölü Koruma Kanunun hayata geçirilmesi için farkındalık çalışmalarının devam edilmesi gerektiğini stratejik plan olarak değerlendirerek yapılması gereken çalışmaları şöyle sıraladı: “Van Denizi’nin turizm potansiyelinin etkin kullanılması ve korunmasını sağlayacak proje ve faaliyetler yürütülmesi, Van Gölü’nün korunması ve bu konuda bilinçlendirme amacıyla eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi, son olarak Van Gölü temizliğine dikkat çekmek amacı ile etkinlikler düzenlenmesi” gibi stratejik hedeflerinden söz etti.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

YORUM EKLE

banner201