‘VAM’ AÇILDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, kentte Veri Araştırma Merkezi’ni (VAM) araştırmacıların hizmetine sunduklarını belirtti.

‘VAM’ AÇILDI

Çoşğun, Akademisyenler ve araştırmacılar artık TÜİK tarafından alanda derlenen ham verileri (mikro veriler) bilimsel çalışmalarında kullanabileceklerini açıkladı. “Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan Merkez sayesinde, bölgemizdeki üniversitelerde ve araştırma kurumlarında bulunan akademisyenler ve araştırmacılar artık TÜİK tarafından alandan derlenen ham verileri (mikro veriler) bilimsel çalışmalarında kullanabileceklerdir. İstatistiki araştırmaların sonuçlarından elde edilen makro düzeydeki istatistiki veriler araştırmacılar ve akademisyenler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, bilimsel araştırmalarda mikro verilerin kullanımı özellikle ülkemizde çok yaygın olmayıp, yeni yeni uygulama alanı bulmaktadır. Bu kapsamda, özgün bilimsel çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılar için mikro veriler önemli bir kaynak niteliği taşımaktadırlar.” Dedi.

İŞTE VERİLERE ERİŞECEK KURUMSAL KULLANICILAR:

Mikro verilere erişimi sağlayabilecek kurumsal kullanıcıları da açıklayan Coşğun, şu sözlere yer verdi: “Mikro verilere sadece aşağıda belirtilen kurumsal kullanıcılar yararlanabilmektedir:
Program kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar,
Türkiye'deki diğer resmi kurum ve kuruluşlar,
Üniversite ve diğer yükseköğretim kurumları,
Araştırma amaçlı kurulmuş enstitü ve diğer kuruluşlar,
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar.
Mikro veri, hakkında bilgi toplanan istatistiki birimlerin (cevaplayıcıların) özellikleri ile birlikte tanımlandığı ham verilerdir. Ancak, VAM’da mikro veriler araştırmacıların kullanımına sunulmadan önce, gizlilik ilkeleri gereğince verinin derlendiği istatistiki birimin (bilgi veren, cevaplayıcı birim) kimliğinin açığa çıkmasını engellemek amacıyla kişisel bilgilerden ayıklanmaktadır.”

COŞĞUN: MİKRO VERİLER İKİYE AYRILIYOR

Mikro verilerin A ve B grubu mikro veri olmak üzere ikiye ayrıldığını söyleyen Coşğun; “A grubu mikro veriler, genellikle işyerleri ve kurum-kuruluşlarla yapılan araştırmalardan derlenen verileri kapsamakta olup, erişimlerine sadece VAM’da izin verilebilmektedir. Ekonomi sanayi, tarım ve çevre ile ilgili mikro veriler bu kapsam içerisinde yer almaktadır. Kullanıcılar, VAM’da A grubu mikro verilerden yararlanabilmek için, www.tuik.gov.tr uzantılı TÜİK ana sayfasından “Türkiye İstatistik Kurumu Mikro Veriye Erişim ve Kullanımı Hakkında Yönerge”ye ulaşarak okumaları, Yönergede verilen kullanıcı tanımlarına uygun iseler, internet üzerinden verilen Mikro Veri Talep Formu'nu doldurup, çıktısını alarak kurumlarına onaylatıp, Van Bölge Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. B grubu mikro veriler ise, genellikle hanehalkları ile gerçekleştirilen araştırmalardan derlenen verileri kapsamakta olup, dağıtımlarında kısıtlama bulunmamakta, CD ortamında kullanıcılara sunulabilmektedir. İşgücü, bütçe, yaşam koşulları, eğitim, sağlık, turizm v.b. sosyal içerikli mikro veriler bu kapsama girmektedir.” Dedi.

‘VERİLERDE ÜCRETLİ/ÜCRETSİZ BİLGİLER YER ALIYOR’

Bilgilere ücretli ve ücretsiz erişilebileceğini de vurgulayan Coşğun son olarak şunları ifade etti: “Kurumumuzca taleplerinin uygun bulunması halinde uymaları gereken kuralların belirtildiği protokolün karşılıklı imzalamasına müteakip, çalışmaya başlayabilmekte ve oluşturdukları tabloları ve elde ettikleri bilgileri ancak ilgili uzmanların kontrolünden sonra Kurum dışına çıkarabilmekte ve bilgilere ücretli/ücretsiz olarak erişebilmektedirler. Kullanıcılar bu hizmetten yararlanabilmek için; yukarıda belirtilen mikro veriye erişim yönergesini okuyup, Yönergede verilen kullanıcı tanımlarına uygun iseler internet üzerinden verilen Mikro Veri Talep Formu'nu doldurup, çıktısını alarak kurumlarına onaylatıp, Bölge Müdürlüğümüze başvurmalıdırlar. Kurumumuzca taleplerinin uygun bulunması halinde uymaları gereken kuralların belirtildiği taahhütnameyi imzalamalarından sonra mikro veri CD'lerine ücretli/ücretsiz olarak erişebilmektedirler. Mikro veri kullanımı ve ücretlendirilmesiyle ilgili detaylı bilgilere erişmek için, TÜİK Van Bölge Müdürlüğümüzün tuikvan@tuik.gov.tr e-posta adresine mesaj gönderebilir veya (432) 214 25 11 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.”


ŞEHRİVAN

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2014, 11:33
YORUM EKLE