Van Valisi Bilmez’den kurumlara ihale ilanı genelgesi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelerde dikkat edilmesi gereken konuları içeren bir genelge yayımladı. 

Van Valisi Bilmez’den kurumlara ihale ilanı genelgesi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelerde dikkat edilmesi gereken konuları içeren bir genelge yayımladı. 


“DOĞRUDAN TEMİN” USULÜ


Van Valiliği tarafından tüm kamu kurumlarına gönderilen genelgede; özellikle eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünmemesi gerektiğini ve yapılacak ihalelerde açık ihale usulünün temel usul olduğu belirtilerek, “Doğrudan Temin” usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekildi. Doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak amacıyla yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi gerekliliğine vurgu yapılan genelgede, ihale ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası itiraz ve iptallerin önüne geçilmesi için ‘Basın İlan Kurumu’ aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuata göre neşrinin gerçekleştirilerek her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.


BİLMEZ: GENELGEYİ İMZALADI


Kısa bir süre önce Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürlüğü’nü ziyaret eden ve bu ziyarette gündeme gelen Resmi İlan Genelgesi’nin taslağının hazırlanması talimatını veren Vali Bilmez, geçtiğimiz gün ilgili genelgeyi imzaladı. İmzalanan genelge tüm kamu kuruluşlarına gönderildi.


RESMİ İLANLAR ve KAMU İHALELERİ DAHA ŞEFFAF OLUYOR


4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelerde; saydamlığa, rekabete, eşit muameleye, güvenilirliğe, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasına ve kaynakların verimli kullanılmasına dikkat edilmesi hususlarını içeren genelge 26 Haziran 2019 tarihinde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez imzasıyla yayınlandı. 


Van Valiliği Kamu İhaleleri ve Yayınlanmasına Dair Genelgede; özetle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde belirtilen, 
 

  • İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları,
  • Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilmemesi gerektiği,
  • Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünmemesi gerektiği,
  • Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel usül olduğu,
  • Diğer ihale usullerinin Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği hüküm altına alındığının belirtildiği genelgede bu hükümlere uyulmasının kanuni zorunluluğunun bulunduğu kaydedildi.


“İLGİLİ MEVZUATA GÖRE İHALELERİN NEŞRİ SAĞLANMALIDIR”


Van ili genelinde “Doğrudan Temin” usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması gibi konulara dikkat çekilen genelgede ayrıca ihale ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası itiraz ve iptallerin önüne geçilmesi için Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuata göre ihalelerin neşrinin gerçekleştirilerek her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesi talimatı verildi.


 

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 18:18
YORUM EKLE
YORUMLAR
Idris durmaz  aslında biraz  geç kalındı
Idris durmaz aslında biraz geç kalındı - 1 yıl Önce

Güzel oldu ama biraz geç kalındı 6. Tugay kom lığı yapmış olduğu ihaleyi kapsaması sebze meyve yumurta gibi çeşitler değerinin 3 kat fazlasına kişiye özel verildi

Vanlı esnaf
Vanlı esnaf - 1 yıl Önce

E İHALE OLSUN BÜTÜN KURUMLAR NEDEN YAPMIYOR LİSELER NEDEN ALTTAN İHALE YAPIYORSUNUZ ARKADAŞ İHALELER E TEKLİF ÜZERİNDEN OLSUN HERKES GİRSİN RAHATÇA REKABET ORTAMI OLUŞSUN

Vanli
Vanli - 1 yıl Önce

Yikobda projesi olmayan ihale dosyası düzgün hazırlanmamış okul onarım işlerinin hepsi anahtar teslim olarak ihale ediliyor ihaleye girenler neye teklif verdiklerini bile bilmiyorlar o kadar zıvanadan çıkmış bir kurum bütün ihaleler aynı kırım aralığına gidiyor bu bir tesadüf mü yoksa bir enayilik mi var işin içinde, olan devlettin malına oluyor paralar çarçur oluyor ortada iş yok..