banner211

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi beş yıllık stratejik planını yeniliyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) 2021-2025 'Stratejik Plan Bilgilendirme Toplantısı' video konferans yöntemiyle yapıldı. Üniversite’nin güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra atılacak adımların her yönüyle ele alındığı toplantı YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, başkanlığında ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin’nin sunumuyla kentteki basın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi beş yıllık stratejik planını yeniliyor

ŞEHRİVAN ÖZEL: HAMİT KARAKUŞ –  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) 2021-2025 'Stratejik Plan Bilgilendirme Toplantısı' video konferans yöntemiyle yapıldı. Üniversite’nin güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra atılacak adımların her yönüyle ele alındığı toplantıyı YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, başkanlığında ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin’nin sunumuyla kentteki basın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

VAN YYÜ’NÜN 2021-2025 HEDEFLERİ MASAYA YATIRILDI

Dünya’da ve Türkiye’de etkisini sürdüren Koronavirüs Hastalığı (COVİD-19) hayatın her alanını olumsuz etkilerden yeni süreçte atılacak adımlarda uzaktan video konferans yöntemiyle hayata geçirilmeye devam ediliyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) 2021-2025 'Stratejik Plan Bilgilendirme Toplantısı' video konferans yöntemiyle yapıldı. Üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra atılacak adımların her yönüyle ele alındığı toplantı YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli başkanlığında ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin’nin sunumuyla gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda 2021-2025 Stratejik Planı ‘Yükselen Değer Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ sloganıyla hazırlanan stratejik planın içeriği kentteki basın temsilcileriyle paylaşıldı. Ayrıca hazırlanan stratejik planın içeriğine yönelik basın temsilcilerinin görüş ve önerileri alındı. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Şevli, ‘Yenilikçi ve girişimci bir araştırma üniversitesi’ (3. Nesil Üniversite) olmak istediklerini kaydedetti.

ŞEVLİ: NASIL BİR ÜNİVERSİTE OLMALI?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) 2021-2025 'Stratejik Plan Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, göreve geldikten kısa bir süre sonra 2017-2021 Stratejik Planını yenileme kararı aldıklarını ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından onay alarak kolları sıvadıklarını kaydetti. Yeni hazırlanan 2021-2025 Stratejik Planı hazırlanırken, hazırlık aşamasında kentinde görüşlerine başvurduklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “İlimizdeki STK’ların, kurumları ve diğer kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda stratejik planımızı daha iyi bir noktaya getirmek istiyoruz. Bu anlamda kentteki basın temsilcilerinin de görüş ve önerilerine başvurmak istedik; ‘Nasıl bir üniversite hayal ediyoruz, nasıl bir üniversite olmalı’ diye fikirlerinizi öğrenmek istedik” diye belirtti.

“3. NESİL ÜNİVERSİTE OLMASINI İSTİYORUZ”

‘2017-2021 Stratejik Planı’na değinerek ele planın içeriğini anımsatan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli, şunları kaydetti: “2017-2021 Stratejik Planı na baktığımız zaman 3 farklı amaç var; eğitim kalitesi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve kurumsal kapasitedir. Üniversite olarak 2021-2025 stratejik planımızda amaç sayımızı 4’e çıkarmak istiyoruz; ‘toplumsal katkı’ (şehirle bütünleşme) yapılmasını belirtmek istiyoruz. Özellikle yeni dönemde ‘Nasıl bir üniversite istiyoruz, strateji planımızı nasıl şekillenmesini istiyoruz’ diye, üniversitemiz de bir stratejik plan ekibimiz ve komisyonumuz var. Üniversite hocalarımızdan her fakülteden temsilcilerin oluşturduğu bir kurul oluşturduk. Rektörlük olarak stratejik planın şekillenmesinde kendi vizyonumuzu ortaya koyduk. Üniversite rektörü kendi vizyonunu stratejik planına sunar, plan çerçevesinde vizyona ilişkin ekip çalışmaya başlar. Yeni stratejik planımızda ‘yenilikçi ve girişimci bir araştırma üniversitesi’ (3. Nesil Üniversite) olmasını istiyoruz” diye ifade etti.

“DEĞER YARATAN BİR ÜNİVERSİTE OLMAK İSTİYORUZ”

2017-2021 Stratejik Planına ilişkin nasıl bir üniversite olmak istediklerini tek tek sıralayan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli, şunları belirtti: “Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin 3. Nesil üniversite olmasını istiyoruz. Özellikle 1. Nesil ve 2. Nesil üniversitelerde eğitim ön plandadır. 3.Nesil üniversitelerde eğitim ve araştırma ön plandadır, ek olarak ilavelerde yapacağız. Bu minvalde değer yaratan, tek yönlü eğitimden disiplinler arası bilime geçmek istiyoruz. Küresel ve evrensel bir üniversite olmanın yanı sıra İngilizce eğitim veren uluslararası bir üniversite olmak istiyoruz. Üniversitemizde insan kaynağı olarak profesyoneller ve bilim adamlarının yanına girişimcileri de eklemek istiyoruz. Dolasıyla teknolojik alt yapısıyla güçlü sınıflar, laboratuvarlar inova girişimcilik merkezi eklemek istiyoruz” dedi.

ŞEVLİ: ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ OLMAK İSTİYORUZ, MÜRACAATIMIZI YÖK’E YAPTIK

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli, üniversitelerin ekonomik ve ticarileşmenin büyük önem arz ettiğini ifade ederek, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin 2018 verilerinde ilk 50 üniversite arasında yer almadığını anımsatarak şunları kaydetti: “Doğu Anadolu Bölgesi’nde Elazığ’da bulunan Fırat Üniversitesi 36’ıncı sırada yer alıyor. Erzurum’da bulunan Atatürk Üniversitesi 34’üncü sırada olduğunu görüyoruz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin kısa vadeli hedefi ilk 30’a girmektir. Üniversitenin ilk hedefi eğitim veren bir üniversiteden çıkıp araştırma üniversitesi olmasını hedefliyoruz. Dolasıyla araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi ve etkileşim ve işbirliği önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda müracaatımızı YÖK’e yaptık. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin stratejik planda birinci hedefine araştırmayı koyuyoruz. Bizim birinci önceliğimiz eğitim değil, bundan sonra birinci önceliğimiz araştırma olacaktır. Bu minvalde araştırma üniversitesi olmak istiyoruz” diye ifade etti.

“BÜNYESİNDE ÜRETİLEN BİLGİYİ KORUYAN EN ÖNEMLİSİ TİCARİLEŞTİREN BİR ÜNİVERSİTE OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Dünya’daki üniversite sıralamasında Türkiye’den ilk 1000 sıralamasında 34 üniversitenin yer aldığını anımsatan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli, üniversite olarak hedeflerinin Dünya’da ilk 1000 sıralamasında yer almak istediğini ifade ederek şunları söyledi: “Yüzücün Yıl Üniversitesi hedefi Dünya’daki üniversite sıralamasında orta vadede ilk 1000’de yer almaktır. Bölgesinde lider üniversite konumunda yer almasını istiyoruz. Çünkü üniversitemiz kadrolarıyla çevresinde bulunan Ağrı, Siirt, Muş ve Bitlis üniversitelerine liderlik yapabilecek şekilde kurguluyoruz. Toplumsal fayda temelli eğitim, araştırma ve inivasyon yapan, toplumsal sorunları önceleyen, verdiği hizmetlerde toplumsal talepleri önceleyen bir üniversite olmak istiyoruz. Üniversite sanayi işbirliği değil, gerçek anlamda üniversite sanayi işbirliği yapılmasını hedefliyoruz. İnovasyon, girişimcilik, teknoloji transfer ofisleri ve şirketleşme bilgi, ticarileşme merkezleriyle üniversitemizi güçlendirmek istiyoruz. Akademisyen ve öğrencilerin inivasyon tabanlı girişimcilik yapmasını teşvik eden, kendisi de girişimcilik yapan ve bünyesinde üretilen bilgiyi koruyan en önemlisi ticarileştiren bir üniversite olmayı hedefliyoruz”

ŞEVLİ: BUNU BAŞARACAK POTANSİYELİMİZ VAR

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli, üniversite hedeflerini şöyle devam etti: “Üniversitemizde çok uluslu akademisyen profili sergileyen ve eğitim dili zamanla tamamen İngilizce olan bir üniversite hedefliyoruz. Uluslararası alan itibar gören çok uluslu proje geliştiren ve uygulayan bir üniversite olmak istiyoruz. Üniversitemizin araştırma strateji ve politikalarını kısaca özetleyecek olursak; bölgesinin lideri, topluma dokunan, gerçek anlamda üniversite sanayi işbirliği yapan, inivasyon ve girişimcilik yapan ve uluslararası bir devlet üniversitesi olmayı hedefliyoruz. Bu misyona uygun bir stratejik plan ve hedefler, araştırma stratejileri, araştırma politikalarını belirlemek istiyoruz. Kurulacak yeni birimlerle üniversite verileri anlık izlenecek, bunlar peki bir hayal mi, hayır! Bunu başaracak potansiyelimiz var. 1700’ün üzerinde akademik personel var, çok büyük güç demektir. Hakikaten üniversitemizde çok nitelikli ve kaliteli akademisyenlerimiz var. Dolaysıyla tecrübeli idari kadrolarımız var. Temel verilerimiz bu hedeflere ulaşabileceğimizi açık bir biçimde bize göstermektedir. Üniversitemizin halı hazırdaki potansiyelinin daha etkin ve verimli kullanılması önem arz ediyor. Yeni bir model ve bu modelle uyumlu alt sistemleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Yeni bir vizyonla benzersiz bir eğitim modeli kaldıraç etkili destek mekanizmaları, politika önceleyen atama ve yükseltme kriterleri, yeni strateji politikalarıyla tam uyumlu olacak şekilde yeniden belirlenecek. Dolasıyla üniversitemiz bir araştırma üniversitesi olmalıdır” dedi.

ŞEVLİ: YENİ STRATEJİK PLANIN AMAÇLARINI TEK TEK AÇIKLADI

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli, 2021-2025 stratejik planının amaçlarına değinerek tek tek açıklayarak şu ifadeleri kullandı: “2017-2021 Stratejik Planında amaçlarında 3 taneydi, bizi bunu 4’e çıkardık. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin birinci stratejik amacı araştırmayı koyuyoruz. Girişimcilik ve arge potansiyelini girişimcilik ve araştırma geliştirme potansiyelini geliştirerek araştırma üniversiteleri arasında yer almak niyetindeyiz. Bunun altındaki hedefler nelerdir; bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğini geliştirme, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, ekonomik ve katkı ticarileşme, yeni nesil dijital kütüphane faaliyetleridir. İkinci amacımız; yenilikçi ve geleceğe eğitim ve öğretim faaliyeti, arz talep dengesine uygun yeni bölümler ve programlar açılması, mevcut programların arz talep dengesine uygun şekilde yeniden yapılandırılması ve buna uygun fakültelerin açılması, lisans ve lisansüstü eğitimde uluslaşma, uzaktan eğitimin dijital ortamda yaygınlaştırılması, sertifika eğitimlerinin geliştirilmesi, ulus ve uluslararası değişim programlarının geliştirilmesi, mevcut programların akreditasyonları için çalışmaların arttırılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır. Üçüncü amacımız; kalite standartları çerçevesinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi, yenilikçi mali kapasitenin geliştirilmesi, fiziksel kapasitenin geliştirilmesi, dijital dönüşümün sağlanması ve kurumsal aidat bağlarının geliştirilmesi ve memnuniyet düzeyinin arttırılması, iletişim ve ilişki alanın geliştirilmesi, kalite geven siteminin gelişmesi ve taleplerin arttırılmasıdır” dedi.

ŞEVLİ: EN ÖNEMLİSİ ŞEHİRLE BÜTÜNLEŞMESİDİR

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli, son olarak şunları belirtti: “Yeni eklediğimiz ve bizler açısından çok önemli olan şehirler bütünleşme açısından önem verdiğimiz yerel kalkınma liderliği misyonu ile toplumsal katkı sağlamadır. Bu dördüncü amacımızdır; yerel kalkınma paydaşları ile işbirliği çalışmaları, danışmalık faaliyetleri, kültür, sanat, sağlık ve çevre konularında aktif rol üstlenmek, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek, sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesidir” dedi.

Toplantı, kentteki basın temsilcilerinin görüş ve önerilerini sunmasının ardından soru-cevap kısmıyla sona erdi.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 13:36
YORUM EKLE

banner201