Van’ın önemli STK’ları Van için ‘KİK’te buluştu

Avrupa Birliği bünyesinde, Türkiye’nin önemli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilciliklerinin yer aldığı, Karma İstişare Komitesi Van’da kuruldu. Van TSO’nun ev sahipliği yapıp sekretaryasını yürüttüğü KİK, bünyesindeki sekiz önemli STK ile kent adına önemli bir program çıkararak önümüzdeki süreçte güçlü bir işbirliği yapmak üzere ilk değerlendirmesini de kamuoyu ile paylaştı.

Van’ın önemli STK’ları Van için ‘KİK’te buluştu

ŞEHRİVAN HABER: MERAL YILDIZ / HAMİT KARAKUŞ- Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı’nda yer alan üst kuruluşlar ile yereldeki etkinliğini artırmak üzere Van’da kurulan heyet kent adına bir araya geldi. Türkiye genelindeki temsiliyetleri de bulunan 8 önemli kuruluşun kentteki STK temsilciliklerinden oluşan ve ilin ticaret, yatırım ve hizmetleri başta olmak üzere, ekonomik ilişkilerin yürütülmesi, işverenler ile kamu ve özel sektörde çalışanların menfaatinin korunması-iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla bir araya gelen Van Karma İstişare Komitesi (Van KİK) kent adına önemli konuları gündemine alarak buluştu. Toplantıya ev sahipliği yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıda konuşan başkan Necdet Takva, “Van’ın ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılaşılacak sorun ve engellerin çözümü için buradayız” diyen Takva, ile heyet belirlenen görev ve maddeleri kamu oyu ile paylaştı. Toplantıda konuşan diğer STK temsilcileri de oluşuma tam destek verirken, bu oluşum ile kentteki önemli sorunların çözümünde rol oynanacağı fikri öne çıktı. “Sorunlarımız ortak” diyen STK üyeleri kenti kalkındırma temennisiyle ilk toplantıyı tamamladı.

Van’ın önemli Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan ve kısa süre önce bir araya gelerek kuruluşlarını ilan eden Van Karma İstişare Komitesi (KİK) basın mensuplarıyla bir araya geldi. Van KİK’e üye olan Van’ın önemli STK’larının bir araya geldiği toplantıya yoğun bir katılım sağlanırken, toplantıda KİK’ın kuruluş amacının Van’ın ticaret, yatırım ve hizmetleri başta olmak üzere, ekonomik ilişkilerin yürütülmesi, işverenler ile kamu ve özel sektörde çalışanların menfaatinin korunması-iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak olduğuna dikkat çekildi.

VAN’IN SORUNLARI İÇİN TOPLANDILAR

Toplantının açılışında konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı’nda yer alan üst kuruluşlarının, yereldeki etkinliğini artırmak üzere belli periyotlarda bir araya gelme kararı alındığına dikkat çekti. Takva, “Van ilinin, ticaret, yatırım ve hizmetleri başta olmak üzere, ekonomik ilişkilerin yürütülmesi, işverenler ile kamu ve özel sektörde çalışanların menfaatinin korunması-iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Van Karma İstişare Komitesi (Van KİK) olarak ilk defa geçtiğimiz günlerde bir araya geldik.” Dedi.

TAKVA: VAN’IN EKONOMİK İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, KARŞILAŞILACAK SORUN VE ENGELLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN BURADAYIZ

Türkiye’nin önemli Sivil Toplum Kuruluşları temsilciliklerinin yer aldığı, Van Karma İstişare Komitesi’nin kent için şiar edindiği belli görevlerinin olduğunu belirten Takva, “Bunlar; Van ilinin ekonomik, ticari, sanayi ve mali ilişkilerini izlemek, bu tür ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak. Van ilinin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılaşılacak sorun ve engellerin çözümü için ilgili kurum-kuruluşlara görüş ve öneriler sunmak. İlimizin ekonomik performansının artırılması ile üretim ve ihracata dönük uluslararası yatırımların özendirilmesine yönelik çalışma yapmak. İlimizin yatırım olanaklarının yurt içinde ve yurt dışında tanıtımına yönelik etkinlikler yapmak.” Şeklinde konuştu.

“AMACIMIZ ÜST KURULUŞLARIN BELİRLEYECEĞİ ANA STRATEJİLER ÇERÇEVESİNDE ÖNERİLER GELİŞTİRMEK”

Takva, KİK amaçlarını şöyle sıraladı: “Yatırım yapabilecek yerli ve yabancı girişimcilere, kurulca belirlenen ilkeler çerçevesinde yol göstermek. İş olanaklarının önündeki engelleri tespit etmek, bu engelleri gidermeye ve işbirliğinde aşama kaydetmek için altyapı oluşturmaya yönelik öneriler geliştirerek, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş aktarmak. Ekonomik ilişkilerin gelişmesi için gerekli olan politikalar, çözümler ve mekanizmalar konusunda üst kuruluşların belirleyeceği ana stratejiler çerçevesinde öneriler geliştirmek. Ülkemizde meydana gelen sosyal, ekonomik ve politik gelişmelerde, üst kuruluşların talimatları doğrultusunda bir araya gelerek, basın toplantısı, basın açıklaması, yazılı ve sözlü deklarasyon gerçekleştirmek ve kamuoyu ile paylaşmak. Komitenin almış olduğu kararların, komite üyelerince münferiden değil, dönem sözcüsü aracılığı ile yapılmasını sağlamak.”

“BU ÇALIŞMALAR İLE İŞÇİ, İŞVEREN BİRLİKTELİĞİ VE KARŞILIKLI DİYALOGUN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SUNACAKTIR”

KİK’in üstlendiği görevlerinin yanı sıra, sekreteryasını Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptığı komite, gerekli görülmesi durumunda danışma kurulları oluşturabileceğini ifade eden Takva, “Danışma kurulları, komitenin belirleyeceği ekonomik ilişkilerle bağlantılı alanlarda faaliyet gösteren, genel veya sektör nitelikte örgütlenmiş sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum-kuruluşlar ve firmalardan temsilciler ile ekonomik ilişkilerde deneyimli kimselerden oluşturulur. Danışma kurulları, çeşitli ülkelere ve bölgelere yönelik inceleme sonuçları, sektörel kapasiteler, sektörlerin ekonomik ilişkilerdeki öncelik ve beklentileri konusunda bilgi sağlar, iş gücü piyasası ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüş oluşturur ve önerilerde bulunurlar. Bu çalışmalar ile işçi, işveren birlikteliği ve karşılıklı diyalogun geliştirilmesine katkı sunacaktır.” Diye konuştu.

TAKVA: KOMİTE BELİRTİLEN 8 SİVİL TOPLUM KURULUŞUNUN ORTAK İMZASIYLA OLUŞTURULMUŞTUR

Takva konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: “Her ay düzenli olarak bir araya gelecek olan komite, olağanüstü durumlarda ve gerekli hallerde toplanabilir. Komite, üye salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alır. Aylık olarak yapılacak olan toplantılar, her defasında bir üyenin ev sahipliğinde gerçekleşecektir. Aylık olağan toplantıda bir sonraki toplantının yeri ve tarihi, bu şekilde belirlenecektir. Komite belirtilen 8 Sivil Toplum Kuruluşunun ortak imzasıyla oluşturulmuştur. Sonrasında komiteye dahil olmak isteyen veya komitenin dahil etmek istediği bir kurum-kuruluş olursa, komite üyelerinin oy birliği ile karar alınarak, başvurunun veya önerilen kuruluş değerlendirme sonrası, komite üyeliği gerçekleşebilir. Ayrıca komite üyelerinin herhangi bir konu için, yurtiçi ve yurtdışı ziyaretlerinde yapılacak harcamalardan her kurul üyesinin kendisi sorumludur.”

“MEMLEKETİMİZE FAYDA SAĞLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Takva’nın ardından komitenin üyeleri birer açıklama yaptı. Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Van Şube Başkanı Naif Balandı, komitenin kurulmasının memlekete fayda sağlayacağını söyledi. Balandı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Memleketime sahip çıkma adına Sayın Necdet Takva ile görüşme sağladık. Memleketimize hizmetkarlık yapalım dedik. Memleketimize sahip çıkmamız gerektiğini kendisine ilettik. Buradan kendisine teşekkür ediyorum, bu komite çatısı altında bir araya geldik. Aynı fikir ve düşünceyle memleketimize fayda sağlamak. Birlikte hayırlı bir karar alarak bu memlekete sahip çıkmayı umuyoruz. Buradan temennim değerli başkanımız Takva ile ve diğer STK ile birlikte memleketimize fayda sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

UCA: BU EKİP VAN’A DEĞER KATAR

Komitenin kurulmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ve iyi bir ekip oluşturduklarını ifade eden Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Van Temsilciliği Başkanı Mehmet Ali Uca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir aile nasıl ki herkes tek başına hareket ettiğinde kaliteli işler ortaya çıkmıyorsa, aile fertleri tek başına bağımsız hareket ettiklerinde ailede bir bütünlük sağlanamıyorsa bugün ilimizde de bu tabloyu net bir şekilde görebiliyoruz. Onun için başarı isteniyorsa, gelecek isteniyorsa, kalite isteniyorsa bir bütünlük içerisinde hareket etmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bunun için biz bir araya geldik. Çok güzel bir ekip oluşturuldu. Bu ekibin Van’a çok büyük değer katacağına inanıyorum. Bir siyasi yapı olmadığını ancak hem siyasilere hem iş sahiplerine hem de söz sahiplerine yön vermek, yardımcı olmak katkı sunmak anlamında güzel bir ekip oluştuğunu düşünüyorum” diye belirtti.

“BU ÜLKENİN BU İLİN ÇOCUKLARIYIZ, DOLASIYLA SORUNLARIMIZ ORTAK”

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ise, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu ülkenin bu ilin çocuklarıyız, dolasıyla sorunlarımız ortaktır. Bu sorunlarımızı birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelerek istişare ederek ve çeşitli komitelerle üst kurula hükümet nezdinde veya siyasi oluşumlara taşıyarak çözüm noktasında irade ortaya koyabiliriz. Bizlerde bu düşüncelerle ilimizin yıllardır sıkıntılarını ekonomik, sosyal, siyasal sıkıntılarını ve iş dünyasının çeşitli problemlerini ilimizde çeşitli problemlerini çözüm noktasında bir düşünce ortaya koymak ve bunun yetkili kurumlara sorun giderici taraflara taşıyarak çözüm noktasında bir birliktelik oluşturmaktır. İnşallah hepimizin temennisi bu kurulun istikrarlı bir şekilde etki altında kalmadan ilimizin bütün kesimlerine hitap ederek menfaatlerini gözeterek ön ayak olmasından yanadır” dedi.

“İNŞALLAH BAŞARILI İŞLER OLACAKTIR”

Hak İşçi Konfederasyonu (HAK-İŞ) Van Temsilciliği Başkanı Abdullah Efeoğlu, kurulun kurulmasından dolayı iyi işler olacağından dolayı umutlu olduğunu söyledi. Efeoğlu, Van’da büyük bir eksiklik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Van’da eksikliklerin dile getirilmemesi noktasında hep şikayetçiydik. Bu kurul kurulduktan sonra Van’da işverenlerin, işçilerin memleketin bütün sorunlarını bu kurulda dile getirilmesi yetkili yerlere iletilmesi ve çalışmalar olacağına inanıyorum. İnşallah başarılı işler olacaktır” diye belirtti.

BERGE’DEN DİYARBAKIR ÖRNEĞİ

Van Esnaf ve Sanatkârlar Odası (Van ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, Van karma istişare komitesinin ileriki süreçte kentte katkı sağlayacağını ifade etti. Berge, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sosyal ve ekonomik kalkınmanın bileşenleri olan meslek odaları ve sendikaların birlikte yapacağı çalışma önümüzdeki süreçte ilimizde her anlamda ekonomik, kültürel, sosyal, iş-işveren kardeşliği anlamında bütünlük oluşturacağına inanıyorum. Bu anlamda özellikle siyasetten ve STK olarak iyi bir lobi oluşturamadık. Belli ayrışmalara kurban oldu. Buna bir Diyarbakır modeli sunmamız gerekiyor. Diyarbakır’da il ile ilgili bir çalışma olduğunda muhalefet yoktur. Herkes il için bir arada yer alıyor. Bütün olarak memleketi kalkındırmak adına elini taşın altına koyuyor. Hiç kimse muhalefet oluşturmadan ilimizi nasıl kalkındırabiliriz düşüncesiyle hareket etmektedir. İnşallah biz buradan bu komite vesilesiyle güçlü bir ses veririz” diye ifade etti.

KOMİTEDE 8 ÖNEMLİ STK BULUNUYOR

Van Karma İstişare Komitesi’nde yer alan STK’lar şöyle; Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) adına Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) adına Van Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) adına Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) adına Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Van Şube Başkanlığı, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) adına HAK-İŞ Van Temsilciliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) adına

TİSK Van Temsilciliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) adına KAMU-SEN Van Temsilciliği, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) adına MEMUR-SEN Van Temsilciği yer alıyor.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2019, 09:31
YORUM EKLE