Halife 2. Abdülhamid ve İftiralar

İslamiyet'in siyasi dehasıyla Avrupa'yı titreten Halife 2. Abdülhamit'in dönemi çok faklı bir dönemdir. Öyle bir dönemki; Yahudilerin, dönmelerin, ajanların, Hıristiyanların ve içimizdeki onların sadık ajanlarının üzerimize geldiği ve hatta vahşi hayvanların avına saldırdığı gibi bize saldırdığı bir dönemde; sadece İslam’ın ve Hilafet Siyasetine bağlı olarak tek toprak parçasını bırakın vermeyi, tüm Avrupa'yı Hilafetin siyasetiyle titretmenin yanında, Osmanlı ülkesini modern olarak yükselişe geçiren bir kahraman, bir deha, bir halife ve bir lider yöneticiydi.

Halife 2. Abdülhamit Emperyalizmin planlar yaptığı, projeler kurduğu ve uygulandığı bir dönemde planlarını; sadece İslam ve İslam ideolojisiyle çizip; Masonlara, Ermenilere, Yahudilere, satılmışlara ve katillerin oyunlarını kötü tuzakları bozmaya dayalı karşı oyunlar oynayan küresel bir İslam Kahraman’ıdır.

Bu kahramanı anlamak zor olsa gerek; çünkü bu vahşi dönemde siyasi basirete sahip olmak ve İslamiyet'in siyasetiyle hainleri alt üst etmek kolay olmasa gerek. İşte bu halifeye asılsız iftiralar atıp şanını, kahramanlığını, siyasetini itibarsızlaştırmak isteyenler ona çıkıp: Kızıl sultan, baskı veya istibdat dönemi dediler. Bir kere Abdülhamid’e “Kızıl Sultan” demek; ona Fransız-Ermeni lobisinin gayri ciddi gözlükleriyle bakmak demektir.

Bazen; Ermeni, Yahudi ve Hırıstiyanların tarihimizi bizden daha iyi nufüz ettiklerini düşünüyorum. Tabi bunu görüp üzülmemek elde değildir. Çocukluğumuzdan beri bize roman hikaye ve tarih kitaplarında hep canavar, Melun Abdul, kızıl sultan, baskı veya istibdat dönemi dedikleri dönem vardı. Tarihin vicdanı var mı bilmiyorum; ama varsa bu sıfatlar kaşısın da mutlaka kanamalıdır.                                   
Mason dergisi olan; Tesviyenin Temmuz 2008 sayısı, özel sayı yapmıştı ve Meşrutiyetin 100. yılına ayırmıştı. Abdulhamitin takibinden kurtuluşunun yıldönümüydü. Bayram ediyordular. Ne kadar da garip değil mi, hür ve kabul edilmiş mason locasının halifemizi tahtan indirdiği yıl kurulmuş olması da ilginç.

Bir dehanın 33 yıllık iktidarının kimler için bir karanlık dönem olduğunu biraz olsun anlamışızdır değil mi değerli okuyucular. Bunlar mason, ajan hain; bunları anladık, peki; neden İslami guruplar da bu oyuna gelip halifemize yakışıksız sözler söyler, onu anlamış değilim.

Oysaki batılılar bile halifemize hayrandı: Alman İmparatoru Wilhelm, Halife Abdülhamid’in nefretiyle dolu iken, siyaseti ondan öğrendiğini söyler; Prens Bismarck ise; dünyada 100 gram akıl varsa %90 Abdülhamit’te, %5 bende, %5 ise bütün siyasilerdedir der ve Halifemizi, asrın en büyük siyasi dehası ilan etmişti. Ayrıca Halife Abdülhamid, Osmanlının Tanzimantan kendi dönemine kadar olan 300 milyon dış borcunu 30 milyona indirmişti. Mason İttihat Terakki (Jön Türkler) ise; (1909-1918) 9 yıllık dönemde, Osmanlının 30 milyon dış borcunu 400 milyona çıkararak, Osmanlının ekonomi gücünü kırarak, Avrupa’ya bağımlı hale getirmeye çalıştılar.

Bu hain grup, Osmanlıyı birinci dünya savaşına sokarak yenilmesine sebeb oldukları gibi savaş sonunda ülkeden kaçıp gittiler. Alman hayranı ve ajanı Enver paşa Sarıkamış’ta 90 bin askerimizi şehit edip,  ülke dışına kaçması gibi.

Tüm müslümanlar bu dehayı çok severdi. Hatta Doğudaki Kürtler onu, o kadar çok severdi ki; ona Bave Kurda derdi. Yani “Kürtlerin Babası” unvanını alan bir Osmanlı halifesi ve padişahıydı.

Yahudi Theodor Hertzel; Abdülhamite gelerek Filistin’de altın para karşılığı toprak sattığı takdirde:

 Yahûdîler, Osmanlının tüm borçlarını ödeyecek,

 Osmanlı Devletine büyük mâlî yardımda bulunacak,

 Sultan Abdülhamîd Hân’ın siyâsetini Avrupa’da destekleyecek,

 Yahûdîler, Osmanlı Devletinde inşâ edilecek savaş üslerinin parasını ödeyecek,

Demesine karşılık; Sultan Abdülhamîd Hân bu teklifler karşısında çok hiddetlendi ve yüksek sesle: “Dünyânın bütün devletleri ayağıma gelse ve bütün hazînelerini kucağıma dökseler, size bir karış yer vermem. Ecdadımızın ve milletimizin kanıyla elde edilen bir vatan, para ile satılamaz!” O topraklar kanla alındı kanla verilir demiştir. İşte gerçek manda bir deha ve bir kahraman!

Bu yıl 101. ölüm yıldönümü. II. Abdülhamid 10 Şubat 1918 senesinde vefat etti. Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesi Abdülhamit, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sürecinde mutlak hakimiyet sağlayan son halife ve padişah olarak da biliniyor. Bazıları çıkıp o ne yaptı dilebilecek kadar seviyesizleşebiliyor.

Onun devrinde; askeriyeden bayındırlığa, ticaretten sanayiye, sağlıktan eğitime pek çok sahada yenilikler yapılmıştır. İşte o, büyük bir şahsiyet, siyasî bir deha, birinci sınıf bir diplomat ve devlet adamıdır. O büyük bir îmân sahibi, müthiş bir zekâ, sabır ve büyük bir mahâretle devleti, otuzüç sene idâre etmiştir.

Allah Resülüne yönelik karikatürler yapan, resimler çizen haçlı zihniyetine kimse dur diyemiyor. Oysa; Abdülhamit döneminde Peygamber efendimiz (sav) yönelik piyesler oyunlar hazırlayıp sahneye sürmeye çalışan Fransayı tehdit ederek, peygamberimizi İslam dinini ve Müslümanları küçük düşüren sadece o tiyatroda değil bütün Fransa’da sahnelenmesini engelleyecektir. Abdülhamid in o tiyatro oynanırsa Fransa’yı başınıza yıkarım tehditti Fransızlar için yeterli olmuştur. Yine aynı oyun ve benzer oyunlar İngiltere’de sergilenmeye çalışılmış ama İslam dünyasının Halifesi Abdülhamid han aynı şekilde onlarda bu mesajı yollayarak tiyatronun oynanmasını ve Peygamberimiz (SAV) e hakaret edilmesini önlemiştir. Abdülhamid Han hazretlerinin peygamberimize, İslam dinine ve İslam dünyasına karşı küçük düşürücü bu hareketlere karşı Haçlı zihniyetini karşısına alma pahasına müsamahasız korkusuz ve cesur davranışı etkisini göstermiş o dönem itibariyle batılıların İslam dünyasıyla ilgili bir şey kaleme alırken yazarken daha dikkatli, saygılı olmalarını sağlamıştır.

31 Mart Vak’asında; İttihat ve Terakkînin kontrolünde, Rumeli’den çoğu Rum, Ermeni ve Yahûdî çapulcusu onbeşbin kişilik bir kuvveti İstanbul üzerine sevk ettiler. Sultan Abdülhamît, bu çapulcu gürûhuna karşı -maalesef- aşırı merhameti sebebiyle hareketsiz kaldı. Halbuki sarayının etrafında iyi tâlim ve terbiye görmüş otuzbin asker vardı. Lâkin koca Sultan, tâc ve tahtı için şu hengâmede bile kan dökmeye râzı olmadı. İttihat ve Terakkî hükûmetince hal olunarak tahttan indirildi. Bu deha isteseydi bir emirle o bütün çapulcuları öldürtebilirdi. Merhametinden dolayı tahtan inmeyi bile kabul etti.

Son olarak diyebiliriz ki, Abdülhamidi anlamak her şeyi anlamak olacaktır. Onu ancak gerçek tarihçiler, siyasetçiler, alimler ve aydın insanlar anlar. Eğer onun gibi dünyada bir yönetici ve bir halife olsaydı şuan Müslüman ve gayrimüslim ülkeler de adalet, huzur ve barış olacaktı. Onun gibi bir halife olmadığı için bu gün Müslümanlar başsızdır. Temennimiz 2.Abdülhamit gibi bir siyasi dehaya sahip bir halifemizin olmasıdır.


YORUM EKLE
YORUMLAR
Bayram erden
Bayram erden - 2 ay Önce

Helal olsun abi gerçekten de herşey dediğiniz gibi onun gibi biri olsaydı şuan ülkede huzur ve refah vardı

veysel
veysel - 2 ay Önce

Başarılarının devamını dilerim

Mahir
Mahir @veysel - 2 ay Önce

Ancak bu kadar iyi anlatılabilir Abdülhamit kalemine sağlık Mehmet gök

Murat Gök
Murat Gök - 2 ay Önce

Başarılarının Devamını Dilerim. Daha güzel şeylerle hep bitlikte, hep beraber.

Ömer Gök
Ömer Gök - 2 ay Önce

Allah Resulü sav. Halifeyi kalkan (koruyucu) olarak vasfediyor.
O kalkan düştüğünden beri ümmet başsız çaresiz bir durum da.
Siyasi basirete sahip Abdulhamit Han rh.gibi halifeler e ümmet ne kadar da muhtaç .
Rabbim tez zamanda Raşid bir halife ummete nasib etsin.
Yazı çok güzel teşekkür ettik ..

yaşar çalışkan
yaşar çalışkan - 2 ay Önce

yazınız çok güzel ama enver paşa konusunu biraz daha araştırın bence

Uğur paydaş
Uğur paydaş - 2 ay Önce

Sayın Mehmet Bey; öncelikle islam adına muhteşem bir deha olan 2. Abdulhamit Han hakkında bize vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. Bu tür araştırma ve yorumlarınızı herzaman bekliyoruz.

Murat MOTOR
Murat MOTOR - 2 ay Önce

Son zamanlarda dikkat ediyorum; Sultan tarihte hakettiği yeri almaya başladı mehmet beyi tebrik ederim güzel bir yazı!!!

Dilan ersöz
Dilan ersöz - 2 ay Önce

Başarılarının devam etmesi dileğiyle abi...