Özürler

Bir gün Leyla Mecnun'dan Şirin Ferhat'tan özür dileyecek

Bir gün Kafka'yı kendisiyle kızarmış beyaz horoz yemekten mahrum eden Milena Kafka'dan özür dileyecek

Bir gün paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayan beyaz adam siyah adamdan özür dileyecek..

Bir gün teri kurumadan işçisine para vermeyen patron işçisinden ve kuruyan terden özür dileyecek..

Bir gün servetten başı dönen zenginler aşağılık olarak gördükleri fakirden özür dileyecek..

Bir gün büyük balık küçük balıktan özür dileyecek..

Bir gün kendisini üstün ırk olarak görenler 'sahipsiz kavimden' özür dileyecek..

Bir gün kar tanesi yağmur tanesinden özür dileyecek ..

Bir gün ezenler ezilenlerden özür dileyecek..

Bir gün kral soytarısından, efendi kölesinden özür dileyecek..

Bir gün fok balıklarını ve doğayı katledenler foklardan ve doğadan özür dileyecek..

Bir gün maskeliler maskesizlerden özür dileyecek ..

Bir gün fasulyeyi nimetten saymayanlar fasulyeden özür dileyecek..

Bir gün annesine of diyen o asi çocuk annesinden özür dileyecek..

Bir gün Sokrat'a  Baldıran içiren Atinalılar Sokrat’tan ve Baldıran zehrinden özür dileyecek ...

Bir gün seçilenler seçenlerden özür dileyecek..

Bir gün hakimler mahkumlardan özür dileyecek..

Bir gün uzun söz kısa sözden özür dileyecek..

Bir gün dünya asla dönmez diyenler Galileo'dan ve Dünya'dan özür dileyecek..

Bir gün barbarca gülen sükun ile ağlayandan özür dileyecek...

Bir gün doktor hastasından akıllı deliden özür dileyecek..

Bir gün suyuna göre şerbet verenler sudan ve  şerbetten özür dileyecek ..

Bir gün gününü gün edenler, gününü gün etmeyenlerden özür dileyecek..

Bir gün bulut güneşten, fırtına denizden özür dileyecek..

Bir gün o gün hiç gelmeyecek diyenler o gün geldiğinde benden özür dileyecek..

YORUM EKLE