13
Mayıs 2019
Kişilik meselesi

Dünyada siyasi, kültürel ve ahlaki gelişmeler hızla değişmekle birlikte; insanların kişilik yapıları da gün geçtikçe değişiyor ve yozlaşıyor. İnsanların kişilik yapıları o kadar yozlaştı ki; bırakın ikiyüzlü olmalarını, yirmi...

MAKALEYİ OKU
04
Nis 2019
Tarih Öğretiminde Uygulama

Tarih öğretiminde yeni yaklaşımlar kapsamında; tarihçiler, tarih öğretmenleri, öğrenciler, tarih ders kitapları, sınıf ortamı ve ölçme ve değerlendirme yeniden kurgulanmaya başlandı. Dünyada tarih öğretimindeki çalışmalara ve uygulamalara...

MAKALEYİ OKU
18
Mar 2019
Ümmetin Çanakkale Destanı

Osmanlı Hilafet Devletin de bir evin penceresinde ki Sarı çiçeğin; bu evde bir hasta olduğunu, lütfen gürültü yapmadan, mümkün olduğunca sessiz geçin manasına geldiğini, Kırmızı çiçeğin ise; bu evde evlenme çağına gelmiş genç bir...

MAKALEYİ OKU
14
Mar 2019
Kavimler göçü

Kavim aynı soydan gelen, töre, dil, ve kültürleri bir olan insan topluluğudur. Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğudur. Yani Kavim halk, topluluk ve ırk demektir. Kavimden...

MAKALEYİ OKU
25
Şub 2019
Yusuflar Ölmez

Hz. Yusuf'un hayatı ve mucizelerini birçok kitap, dergi ve gazetelerde okuduk veya birçok dizide izlemişizdir. Bilindiği gibi; Hz. Yusuf, Hz.Yakup Peygamber'in on iki oğlundan en küçüğünün (Bünyamin) bir büyüğüdür. Çok güzel...

MAKALEYİ OKU
12
Şub 2019
Halife 2. Abdülhamid ve İftiralar

İslamiyet'in siyasi dehasıyla Avrupa'yı titreten Halife 2. Abdülhamit'in dönemi çok faklı bir dönemdir. Öyle bir dönemki; Yahudilerin, dönmelerin, ajanların, Hıristiyanların ve içimizdeki onların sadık ajanlarının üzerimize...

MAKALEYİ OKU
25
Ara 2018
ÇARESİZLİK

Dünyada; siyasi, ekonomi, kültürel, ahlaki vb. gelişmeler o kadar hızlı değişiyor ve yozlaşıyor ki anlamak ve anlamlandırmak oldukça zor. Bu aslında kapitalist dünyanın siyasi konjektörü gereği, para eksenli...

MAKALEYİ OKU