6.HD.A.K.LIĞI 1.HD.TB.K.LIĞI (ÇALDIRAN/VAN) 3 GRUP YAPIM İŞİ

6.HD. ALAYK. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK