ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TİP-1 ALIMI

6 HD. ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK