banner166

Aile hekimliği sözleşme yönetmeliğinde değişiklik

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Aile hekimliği sözleşme yönetmeliğinde değişiklik

Mali yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayan aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının ödemelerinde değişiklik yapıldı.

Yayınlanan yönetmeliğe göre, bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının iki yüz puana ulaşması hâlinde sözleşme vali tarafından sona erdirilebilecek.

 

AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE I- 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan "yüz" ibareleri "iki yüz" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Mali yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının ise sözleşme dönemi sonuna kadar kalan sürenin iki yıllık çalışma süresine oranının, iki yüz puan ile çarpılmasıyla bulunacak puana ulaşması halinde ihtaren sözleşmeleri sona erdirilir. Hesaplamada kesirler tama iblağ edilir."

MADDE 2- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2016, 16:23
YORUM EKLE