SAĞLIKÇILAR İŞ BIRAKACAK

Aile Hekimleri Derneği (VAHED) ,Van-Hakkari Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından sağlıkta dönüşüm programına yönelik ortak basın açıklaması yaptı.

SAĞLIKÇILAR İŞ BIRAKACAK

Aile Hekimleri Derneği (VAHED) ,Van-Hakkari Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından sağlıkta dönüşüm programına yönelik ortak basın açıklaması yaptı.

Van-Hakkâri Tabipler Odası binasında yapılan ortak basın açıklamasında sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde ne çalışanların ne de bu hizmetten yararlananların sorunlarını çözmediklerini belirtildi. Sağlıkta Dönüşüm adı altında yürütülen çalışmaya ilişkin Van’da görev yapan doktorlar iş bırakma eylemine gidiyor. AK Parti Hükümetinin Sağlıkta dönüşüm adı altında yürüttüğü çalışması doktorlardan tepki aldı. Bu çalışmayı protesto etmek amacıyla 11 Şubat Tarihinde iş bırakma eylemine gidiyor. Yapılan basın açıklamasına Van Aile Hekimleri Derneği, Van Hakkari Tabip Odası, Ses Van Şubesi katıldı.

BOSTAN: GÜN GEÇTİKÇE SORUNLAR ARTIYOR

Bostan Cumartesi günün bir mesai dayatılması olduğunu belirtti. Bostan, “AKP iktidarının sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürüttüğü piyasalaştırma ve çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalıştırma uygulamaları artarak sürmektedir. Bu uygulamalardan birinci basamak kamu sağlık kurumları da (aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi) fazlasıyla nasibini almaktadır. Sağlıkta dönüşüm programının bir parçası olarak uygulanan aile hekimliği modelinin gelip dayandığı yer bugünkü karşılaştığımız tablodur. Bu tablo beklendiği gibi ne çalışanların ne de bu hizmetten yararlananların sorunlarını çözmektedir. Özellikle son dönemlerde aile hekimliği alanında yaşanan ve günlük olarak değişen uygulamalar nedeniyle sorunlar artarak devam etmektedir. Fazla çalışmayı/angaryayı/esnek/kuralsız çalışmayı, dinlenme hakkımızı elimizden alan, bu uygulamayla mevcut çıkartılan yasa ile Cumartesi tam gün mesaisi dayatılmaktadır. Bu uygulamanın anayasaya ve insan haklarına aykırılığını dikkate alarak verilen fazla mesailere gitmeyeceğimize dikkat çekmek istiyoruz.” Sözlerine yer verdi.

“BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA BAŞARI ELDE EDEBİLİRİZ”

Bostan şöyle devam etti: “Bu haliyle fedakarca çalışan sağlık emekçileri geleceklerine dair belirsizlikler nedeniyle kaygılarını yüksek sesle ifade etmektedirler. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının fedakarca ve yoğun bir emekle yürüttüğü hizmetin boşa çıkarıldığı bir algı yaratılması, toplum nezdinde hekim ve aile sağlığı çalışanlarının itibarsızlaştırılması, bu uygulamayla oluşturulmaya çalışılmaktadır. Birinci basmak kamusal sağlık alanında yaşananları, tüm dünyada uygulanan neoliberal politikaların bir parçası olarak ele alınıp, bütüncül bir yaklaşımla mücadele ettiğimizde bir başarı elde edebiliriz. Ülkemizde çalışma yaşamının bir bütün olarak güvencesizleştirildiği ortamda aile hekimliği uygulaması nasıl yaşanıyor; güvencesiz gelir (kişi başına ödeme, negatif performans, değişken ve sürekliliği olmayan nüfus, izinlerde yapılan ücretlerdeki kesinti, sınıflandırılmış aile sağlığı merkezi.) Güvencesiz istihdam (tek taraflı hazırlanmış sözleşme ile çalışma, keyfi cezalandırmalarla ve belirlenen nüfus ve hedefe ulaşmayınca sözleşmenin feshi.) Güvencesiz çalışma (mekân güvencesizliği, sınıflandırılmış aile sağlığı merkezi, esnek mesai uygulaması, çoklu görevler.)”

BAŞLICA İTİRAZLAR:

Bostan ayrıca sağlık emek örgütleri olarak başlıca itirazları sıraladı: “Eleman değil sağlık emekçisiyiz. Koruyucu sağlık hizmetlerini yok eden, sağlığın piyasalaşmasının ilk basamağı olan aile hekimliği uygulaması aynı zamanda da ekip çalışmasını parçalarken özellikle ebe ve hemşirelere eleman denilerek mesleği teknikleştirmiş, itibarsızlaştırmıştır. Kuralsız keyfi esnek çalışma değil güvenceli çalışma istiyoruz. Sağlık çalışanlarını köleleştirmiş, esnek ve kuralsız çalışmayı temel çalışma biçimine dönüştürerek her türlü angaryayı keyfi çalışmayı dayatmıştır. Sağlık bakanlığına çağrımız bu hukuksuz uygulamaya derhal son verilmelidir. Aksi taktirde üretimden gelen gücümüzü kullanarak 11 Şubat 2015 tarihinde iş bırakıyoruz.”


Şehrivan - Önder ALTINAL

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2015, 13:00
YORUM EKLE