Tabipler ‘İpekyolu’ için onayı verdi!

Tabipler ‘İpekyolu’ için onayı verdi!

Son haftalarda sık sık kapanacağı yönündeki haberler ile gündeme gelen İpekyolu Devlet Hastanesi’nin durumu ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak resmi ağızlardan da kapatılmayacağı aksine Çocuk Hastanesi’ne dönüştürüleceği açıklanan hastane ile ilgili bir açıklama da Tabipler Odası’ndan geldi. Tabipler büyük dönüşümü onayladı! Van-Hakkari Tabipler Odası, yaptığı yazılı bir basın açıklaması ile son zamanlarda kapanacak mı kapanmayacak mı iddiaları ile sık sık gündeme gelen Van İpekyolu Hastanesinin durumunu değerlendirdi. Yeniden yapılandırılmasının gündeme geldiği son aylarda kamuoyunda oluşan tereddüt ve tartışma ortamı ile ilgili olarak bazı açıklamalar yapma gereği duyulduğunu açıklayan Tabipler Odası, yaptığı açıklamada konu ile ilgili olarak, “İpekyolu Hastanesi İl sağlık yöneticileri tarafından, yeni bir şekilde yapılandırılmak istenmektedir. Kamuoyunda, muhtemelen bilgi ve iletişim eksikliği sonucu, hastanenin kapatılacağı düşüncesi ile ciddi bir karşıtlık hali oluşmuştur. Yaptığımız görüşmelerde yetkililer hastanenin kapatılmasının söz konusu olmadığını; bu tür bir tasarrufun gerçekçi ve kamu yararına olmadığının idrakinde olduklarını vurgulayarak, hastaneyi kamusal kaynakların oldukça tasarruflu kullanılması ile çocuk hastanesi şeklinde bir uzmanlık hastanesine dönüştürmeyi düşündüklerini ifade etmişlerdir.” sözlerine yer verdi. YENİ HASTANE CİDDİ BİR CAZİBE ALANI OLUŞTURACAK Alınan kara ile Çocuk Hastanesi’ne dönüştürülme kararı alınması kararının kuruluda tartışıldığını ve bu tür bir dönüşümün Van’ da sağlık hizmetlerini niteliksel olarak daha da iyileştirebileceğinin yer aldığı açıklamada ayrıca, “Çocuk hastaların ayaktan ve yatarak tanı ve tedavi süreçlerinde ciddi bir kalite oluşturabileceği kanaati oluşmuştur. Niyetin gerçekleşmesi durumunda, yeniden yapılandırılmış biçimi ile çocuk hastanesinin çok ciddi bir cazibe alanı oluşturabileceği, binli rakamlarla ifade edilebilecek poliklinik ve yatarak tedavi sayılarının söz konusu mekanın, çevresinde hizmet veren esnaflar, eczaneler açısından da cazibesini arttıracağı düşünülmektedir.Yetkililer kurumda şu an çalışmakta olan hiçbir personelin atıl durumda kalmayacağını, mevcut çalışma koşulları daha da iyileştirilerek işlerine devam edeceklerini, hasta yoğunluğunun ve hastane müracaatlarının artacak olması nedeni ile yeni personel istihdamlarının dahi söz konusu olabileceğini ifade etmişlerdir.” Denildi. HEKİMLER BÖLGE HASTANESİ’NE KAYDIRILACAK Ayrıca kendilerinde yapılan açıklamada kurumda çalışan uzman hekimlerin, tıbbi donanımın ve hastanecilik koşullarının çok daha iyi olduğu Bölge Hastanesi’nde, çok daha işlevsel ve verimli bir şekilde İl sağlığına hizmet etmeye devam edeceklerinin veen önemlisi hastane bahçesinde oluşturulacak ayrı bir alanda tüm ana branşlarda ve  diğer kamu hastaneleri ile irtibatlı bir şekilde poliklinik hizmetleri verilmeye devam edileceğini beyan edildiğini belirten Oda yönetimi. “Konuyla ilgilenen yerel ve kamusal dinamiklerin, hastanenin bir uzmanlık hastanesi şeklinde işlevine devam edecek olması, hastane çalışanlarının iş güvencelerinin yeterli ve tam olması, çalışanlara iradelerinin dışında dayatmada bulunulmaması ve en önemlisi aynı mekanda tüm ana branşlarda semt polikliniği tarzında hizmet vermeye devam edilecek olması gibi taahhütleri dikkate alarak konuyu yeniden düşünmelerinin makul olacağı kanaatimizi kamuoyunun dikkatine saygı ile sunarız.” sözlerine yer verdi. Haber: Erdal ERBAŞ-Şehrivan

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2013, 01:32
YORUM EKLE