Van’a doktor, doktora hastane lazım!

HDP Van Milletvekili Özdal Üçer, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na sunduğu soru önergelerinde son zamanlarda doktor eksikliği ile gündeme gelen Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ni ve depremden sonra kapanan Yüksek İhtisas Hastanesi’ni meclise taşıdı. Bölgele hitap eden Doğum Hastanesi’nin bölgeden gelen hastaların da yoğunluğu nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığını ve sabah 5’tu kuyruğa giren vatandaşlara yeterli sağlık hizmeti verilmediğini belirtti. Öte yandan bölgeye hitap eden diğer bir hastane olan Yüksek İhtisas Hastanesi’nin kapatılarak adeta kapsamının düşürüldüğü ve 130 olan yatak kapasitesinin taşındığı Bölge Hastanesi’nde 30 düşürüldüğünü belirtti. Üçer, bu hastanenin kapatılmasıyla ilgili; “Böylesine yaşamsal öneme sahip bir hastanenin lağvedilmesinin altında AKP’nin özel hastanelere rant sağlama amacının yattığı herkes tarafından bilinmektedir.” Dedi.

Van’a doktor, doktora hastane lazım!

Van milletvekili Özdal Üçer, doktor sıkıntısı gündemden düşmeyen Kadın ve Doğum Hastanesi ile depremden sonra kapanan Yüksek İhtisas Hastanesi’nin meclise taşıyarak yaşanan sıkıntılar konusunda Sağlık Bakanlığı’ndan talepte bulundu.

HDP Van Milletvekili Özdal Üçer, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na sunduğu soru önergelerinde son zamanlarda doktor eksikliği ile gündeme gelen Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ni ve depremden sonra kapanan Yüksek İhtisas Hastanesi’ni meclise taşıdı. Bölgele hitap eden Doğum Hastanesi’nin bölgeden gelen hastaların da yoğunluğu nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığını ve sabah 5’tu kuyruğa giren vatandaşlara yeterli sağlık hizmeti verilmediğini belirtti. Öte yandan bölgeye hitap eden diğer bir hastane olan Yüksek İhtisas Hastanesi’nin kapatılarak adeta kapsamının düşürüldüğü ve 130 olan yatak kapasitesinin taşındığı Bölge Hastanesi’nde 30 düşürüldüğünü belirtti. Üçer, bu hastanenin kapatılmasıyla ilgili; “Böylesine yaşamsal öneme sahip bir hastanenin lağvedilmesinin altında AKP’nin özel hastanelere rant sağlama amacının yattığı herkes tarafından bilinmektedir.” Dedi.

SABAH 5’TE KUYRUĞA GİRİYORLAR!

Daha önce de defalarca gündeme gelen doktor eksikliğini Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’na verdiği önerge ile hatırlatan Üçer, bölgeye hitap eden bu hastanede ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ile ilgili şu ifadelere yer verdi; ““AKP döneminde Sağlık alanı tamamen piyasanın insafına terk edilmiş ve insan sağlığı, ticari malzeme yapılarak özel sektörün rant alanı haline getirilmiştir. Türkiye geneline hakim olan bu durumun bir örneği de Van Bölge Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde yaşanmaktadır. Günlük ortalama 300 hastanın başvurduğu ve Van’ın dışında Hakkâri, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır ve Kars’tan da hastaların geldiği söz konusu Hastane’de yaşanan doktor sıkıntısına hala çözüm bulunamamıştır. Özellikle büyük önem taşıyan Doğum Hastalıkları Polikliniğinde hastalar muayene olabilmek için sabah saat 5’te kuyruğa girmekte, birçoğu ise günlerce sıra beklemektedir. Bu durum, hastaların özel hastanelere yönlendirilmeye çalışıldığı konusunda kamuoyunda oluşan endişeleri doğrular niteliktedir. Halihazırda çalışan doktorlar, bütün iyi niyetli çabalarına rağmen (doktor sayısındaki yetersizlikten dolayı) muayene ve tedavi taleplerinin hepsine cevap verememektedir. Üstelik doktorların böylesine yoğun bir tempoda çalıştırılmaları insan hakları ve çalışan haklarına aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca doktorların veriminin düşeceği de gözle görülür bir gerçektedir.”

BU ŞARTLARDA ZOR!..

Öte yandan bu noktada yaşanan eksiklik konusunda Van-Hakkari Tabipler Odası’nın da konuyla ilgili görüşlerini paylaşarak yaşanan sıkıntıları gözler önüne seren Üçer, önergesinde ayrıca şu ifadeleri kullandı; “Konu ile ilgili Van-Hakkari Tabipler Odası da bir açıklama yayınlamış ve bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etmiştir.Söz konusu açıklamanın ilgili kısmı aynen şöyledir: ‘‘Doğum Hastanesi mekansal yetersizliğine rağmen, başta meslektaşlarımız kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının üstün gayret ve özverili çabaları ile çok yoğun talebe cevap vermeye çalışsa da, diğer sorun ve sıkıntıları zikretmeksizin, özellikle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı sayısının yetersizliği nedeni ile ciddi sorunlar yaşamaktadır. Mevcut kadın doğum uzman sayısı ile nitelikli olması bir yana, ortalama düzeyde dahi sağlık hizmeti mümkün değildir. Meslektaşlarımız normların çok ötesinde bir yoğunlukta çalışmakta, ciddi medikolegal yaptırım ve müştekiliklerin muhatabı olmaktadırlar. Kadın doğum hastalarımız mağduriyet yaşamaktadırlar. Hasta ve hekim arasında olması zaruri asgari güven ve iyi diyalog ortamı zede görmektedir. Bölgesel nitelikte sağlık hizmeti sunan Van’da ivedilikle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor sayısı arttırılmalıdır, ilk atama döneminde arttırılmalıdır. ertelenmemelidir!‘’

İYİLEŞECEK MİYİZ SAYIN BAKAN?

Bu bilgilerin ardından hastane ile ilgili bazı bilgiler isteyen Üçer, atamalar ve çalışmalar hakkında sunduğu sorularda şu ifadeleri kullandı; “Van Bölge Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde kaç kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kadrosu bulunmaktadır? Bu kadronun ne kadarı doludur? Kadro sayısını yeterli bulmakta mısınız? Kadro sayısının arttırılması gündemde midir? Değil ise; böyle bir yola gidilmemesi nasıl bir gerekçeye dayandırılmaktadır? 2014 yılı ilk ataması ne zaman yapılacaktır? Söz konusu atama için, Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nden Kamu Hastaneleri Kurumu’na kaç Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı talebi gelmiştir? Bunların kaçı Van Bölge Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi için kaçı diğer hastaneler için istenmiştir? Diğer hastaneler hangileridir? Gelen talep, ihtiyacı karşılayabilecek sayıda mıdır? Değil ise; Kamu Hastaneleri Kurumu’nun sayıyı arttırma inisiyatifi var mıdır? Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nin mekansal yetersizliğinin çözümü ile ilgili nasıl bir yol izlenilmesi düşünülmektedir? 2014 yılı programında Hastane’nin sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde daha uygun mekana taşınması öngörülmekte midir?

Üçer açık açık sordu:

Yüksek İhtisas rant için mi kapatıldı?

HDP Milletvekili Üçer’in diğer bir önergesi ise yine Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’na depremden sonra kapatılan Yüksek İhtisas Hastanesi hakkında oldu. Kapsamlı bir hastane olmasına rağmen Bölge Hastanesi’ne taşındıktan sonra kapanan bu hastanenin durumunu Bakan Müezzinoğlu’na ileten Üçer, bu kapatılmanın özel hastanelere rant sağlama amacıyla yapıldığını iddia etti!
“HERKES BU GERÇEĞİ BİLİYOR”
Depremden sonra kapanan 130 yataklı Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin mevcut kapasitesi hakkında bazı veriler paylaşan Üçer, bu hastanenin AK Parti tarafından özel hastanelere rant sağlama amcıyla kapatıldığını iddia etti. Kapsamı geniş bir hastane iken30 yataklı bir birime düşürülen hastane ile ilgili olarak; “3 adet modern ameliyathanesi, son sistem anjiyografi cihazı, dijital (CR) röntgen birimi, 2 adet seyyar röntgen cihazı, dopler cihazı, 2 adet eko cihazı, 3 adet efor cihazı ile 20 adet hemodiyaliz cihazının yanı sıra branş hastanelerinde bulunması gereken tüm cihazlar ile Kalp ve Damar Cerrahisi ile Kardiyoloji konusunda hizmet vermekteyken hiçbir makul gerekçe olmadan kapatılarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanmıştır. Sadece Van’a değil çevrede bulunan 8 ile ve ilçelerine de hizmet veren bu hastanenin kapatılması önemli mağduriyetlere sebep olmuş; hem doktor sayısı ve diğer personel sayısında ciddi azalmalar gerçekleşmiş hem de tedavi ve ameliyat için gerekli olan tıbbi cihazlarda önemli yetersizlikler baş göstermiştir. Böylesine yaşamsal öneme sahip bir hastanenin lağvedilmesinin altında AKP’nin özel hastanelere rant sağlama amacının yattığı herkes tarafından bilinmektedir.” Dedi.

“HASTANENİN KAPATILMASI ÖNEMLİ BİR KAYIPTIR”

Üçer önergesinde ayrıca Bölge Hastanesi’nde oluşturulan bu birim ile oluşan boşluğun kapanmasının imkansız olduğunu da belirterek şu sözlere yer verdi; “400 yataklı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesine katılan İhtisas Hastanesi’nin daha önce 130 yatak kapasitesi bulunmaktayken, yeni hastanede sadece 30 hastalık bölüm ayrılmıştır. Üstelik hizmet veren doktor sayısı 8’i Kalp ve Damar Cerrahisi, 11’i ise Kardiyoloji olmak üzere sadece 19’dur. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ise; Kalp ve Damar Cerrahisinde 1’i profesör 1’i doçent ve 3’ü yardımcı doçent olmak üzere 5 öğretim görevlisi; Kardiyolojide 2’si doçent 5’i yardımcı doçent olmak üzere 7 öğretim görevlisi ve 5 asistan görev yapmaktadır. Dolayısıyla Van’da (19’u Bölge Araştırma Hastanesi, 17’si ise Tıp Fakültesi Hastanesi’nde olmak üzere) sadece 36 doktor (kalp rahatsızlıkları alanında) kamu hastanelerinde görev yapmaktadır. Bu sayının yetersizliği ortadadır. Bölge açısından önemli bir konuma sahip Van İli’nin konusunda ihtisaslaşmış bir Kalp Hastanesi’nden mahrum olması çok önemli bir kayıptır. Kamusal sağlık hizmeti perspektifi açısından, gerek Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi gerekse Tıp Fakültesi Hastanesi’nin hem doktor sayısı hem de gerekli teçhizat bakımından yetersizliği aşikardır. Bu durum nedeniyle hastalar başka illere gitmek zorunda kalmaktadır. Kalp rahatsızlıklarında tedavinin süreklilik arz etmesi nedeniyle (hastaların rutin aralıklarla) kontrollerine gitmeleri gerekmekte, bu ise ciddi mağduriyetlere sebep olmaktadır. Ayrıca söz konusu hastalıklarda acil müdahalenin önemi had safhadadır. Van’da ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılması ile oluşan boşluğun doldurulması bu iki hastane ile mümkün gözükmemektedir.” Dedi.

YENİDEN AÇILIR MI?

Üçer son olarak ise şu soruları vererek Bakan Müezzinoğlu’ndan hastanenin yeniden açılıp açılmayacağı gibi sorular yöneltti; “Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Bölümlerine 2013 yılında toplam kaç hasta müracaat etmiştir? Söz konusu Hastanelerde 2013 yılında kaç hasta kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçirmiştir? Bu ameliyatların alt sınıflandırması nasıldır? Sadece kendi nüfusu 1 milyonu geçen Van’da, (çevre illerden de gelen hastalar dikkate alındığında) Kalp rahatsızlıkları alanında görev yapan doktor sayısını yeterli bulmakta mısınız? Bu sayının arttırılması 2014 yılı programı dahilinde bulunmakta mıdır? Van’ın yeniden bir Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kavuşturulmasının elzem olduğu böyle bir durumda; bakanlığınızın konuyla ilgili yapmış olduğu bir çalışma var mıdır? Yüksek İhtisas Hastanesi’nin yeniden açılması gündemde midir? Kapatılan Yüksek İhtisas Hastanesi’nin personeli ve araç-gereçleri nerelere dağıtılmıştır? İl dışına gönderilen doktor ve diğer personel ile teçhizat mevzu bahis midir?”

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2014, 13:24
YORUM EKLE