banner186

Sahil bandında görüntü kirliliği

Çevre hakkı, insanın en temel hakları arasında yer alır. Çevrenin korunup düzenlenmesi, geleceğe ve insanlığa yapılmış en önemli yatırımdır. Günümüzde hemen her ülkede görülen çevre sorunları, özellikle küreselleşmeyle birlikte ülkelerin en önemli ortak sorunu haline gelmiştir.

Çevre sorunu ilk olarak insanların temel ihtiyaçları arasında yer alan barınma ile birlikte başlamıştır ve bunu ne yazık ki dünyada artan nüfusla birlikte plansız sanayileşme, makineleşme gibi birçok sorun takip etmiştir.

Barınma ihtiyacıyla başlayıp büyüyen bu sorunlara farklı çözüm önerilerinden biri betonlaşmadır. Elbette ki betonlaşmaya karşı olmak gibi çağ dışı bir düşünce bu noktada savunulan bir düşünce değildir. Ancak çevreye asgari düzeyde zarar verecek  bir kentleşme planlamasının yapılması gerekliliği ortadadır.

Dünya çapında önemli hale gelen bu sorunu Van özelinde düşündüğümüzde ise olayın ciddiyeti daha ilginç bir boyut almaktadır. Bunun için sahil bandıyla ilgili projelere bir göz atmak yeterlidir. Oldukça dikkat çekici ve yerinde olan böylesi bir projenin  gerçekleştirilmesi peyzaj bazında düşünüldüğünde, bir kısmı yapılan sahil bandının, yol boyunca konuşlanmış inşaat firmalarınca olumsuz yönde etkilendiği aşikardır. MERKEZ – KAMPÜS yolunun daha prestijli bir görüntüye kavuşması için ilgili inşaat firmalarına ivedilikle uygun bir yer tahsisi yapılıp oraya konuşlandırılmaları gerekmektedir. Aksi taktirde  projelendirilen ve hayata geçirilmesi planlanan sahil bandının hedeflenen şekilde şehire ve kampüse bir kazanımı olmayacaktır.

Sonuç olarak birçok şehirimizde olduğu gibi Van’da da çevre konusu öncelikli ele alınması gereken konulardan biridir. Bunun için çevre planlaması ile ilgili projelerde mevcut çevre politikalarının yeniden gözden geçirilip gerekirse güncellenmesi ve teknolojik gelișmelere uyarlanması, kentte yapılması gereken en önemli düzenlemelerin başında gelmektedir. Bu doğrultuda öncelikle çevresel tahribatın önüne geçmek adına olaya ekonomik, sosyal ve kültürel temelde bakılması sağlanmalıdır. Aksi durumda Van’ın bu kirli görüntüden kurtulması pek olası görünmemektedir.

YORUM EKLE