banner95

SAYIN BAŞBAKAN'A AÇIK MEKTUP!

Sayın Başbakanımız,

 

Öncelikle Van’ımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz.

 

Bildiğiniz gibi; Van Gölü çevresindeki havzada yaşayan insan, hayvan ve diğer canlılara binlerce yıldır hayat vermektedir.

 

Eşi ve benzerine az rastlanan kültürel bir mirasa ve doğal güzelliklere sahip olan Van, bu özelliklerinden dolayı tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; bulunduğu havzada adeta kültür, ticaret ve ekonominin başkenti olmuştur.

 

Van Gölü de bu eşsiz tarih ve doğa içerisinde adeta bir inci gibidir.

 

Ancak, bu eşsiz güzellik son 20 yıldır özellikle insan eliyle tahrip edilmekte ve bu yüzden yok olma tehlikesi ile yüz yüze kalmaktadır.

 

Aşağıda sayacağımız, Van Gölü’nün tahrip edilmesine sebep olan uygulamaların önüne geçilememesinin en önemli faktörü Van Gölü Koruma Kanunu’nun olmamasıdır.

 

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün 450 km’lik çevresinde, 2 il 8 ilçe, 140 köy ve sanayi kuruluşları yer almaktadır.

 

Son yıllarda göl çevresinde nüfus oldukça artmıştır.

 

Yaklaşık 1 milyon nüfus, Van Gölü kıyısında yaşamaktadır.

 

Gelecekte Van Gölü çevresindeki nüfusun 5 milyon olacağı öngörülmektedir.

 

Özellikle evsel atıklar, kanalizasyon, sanayi ve hayvancılıktan meydana gelen kirlenmeler Van Gölü’nü tehdit etmektedir.

 

Göle akan dereler ıslah edilmediği için; her türlü evsel atık bu yolla Van Gölü’ne ciddi zararlar vermektedir.

 

Son yıllarda göl ve çevresinin ekolojik durumu dramatik bir şekilde bozulmaktadır.

 

Bu soruna çözüm üretmek için Van Gölülüler (Bitlis ve Van) olarak gerek yerel düzeyde gerekse Hükümetler nezdinde Van Gölü Koruma Kanunu’nun çıkarılması için defaatle çalışmalar yapılmış ama bir sonuca varılamamıştır.

 

Göl çevresindeki Belediyeler, STK’lar ve ilgili kuruluşlar çeşitli bilinçlendirme faaliyetleri yürütmelerine rağmen istenilen seviyeye gelinememiştir.

 

Sayın Başbakanımız,

 

Van Gölü Koruma Kanunu’nun çıkarılması neticesinde, bu eşsiz güzellik milyonlarca insana ve diğer canlı türlerine hayat vermeye devam edecektir.

 

Van Gölü ayrıca ekonomik anlamda bölge turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir.

 

Türkiye’de bulunan 450 kuş türünün yaklaşık 300’ü Van Gölü Havzasında yaşamaktadır.

 

Bu anlamda, Türkiye’nin kuş cennetidir.

 

Havza kelebek türü ve bitki örtüsüyle de eşsiz bir özelliğe sahiptir.

 

Dünyada sadece Van Gölünde bulunan Vangölü Balığı da bölge ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

 

14 bin vatandaşımız geçim kaynağını Vangölü balığından sağlamaktadır.

 

Yapılacak yatırımlar ile bu rakam kat be kat artabilir.

 

Van Gölü Havzası ekonomik olarak kendi kendine yetebilecek ve ülke ekonomisine ve turizmine önemli katkılar sunabilecek bir bölgedir.

 

Zat-ı Alinizin de bu konularda daha önce göstermiş olduğunuz hassasiyetinize sığınarak bu talebimizin karşılanması noktasında kıymetli desteklerinizi esirgemeyeceğinizi biliyoruz.

 

Sayın Başbakanımız,

 

Bizler, Van Gölülüler (Bitlis ve Van) olarak Van Gölü Koruma Kanunu’nun çıkarılmasını talep ediyoruz.

YORUM EKLE