banner211

Bilici, dev projeleri mecliste anlattı

Bilici, dev projeleri mecliste anlattı

Milletvekili Mustafa Bilici, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile ilgili yaptığı meclis konuşmasında bu program kapsamında Van’a yapılan yatırımları anlattı. Mecliste söz olarak Van’ın cazibe merkezi olması yolunda atılan önemli adımları paylaşan Bilici, Van dahil üç il için bu kapsamda 60 milyon TL para harcandığını kaydetti. Ak Parti Van Milletvekili Mustafa Bilici, dün mecliste söz olarak Ak Parti’nin 6 yıllık bir süreci kapsayan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nı değerlendirdi. Devasa Urartu Müzesi’nden Tekstil Kent’e, Fuar Merkezi’nden Abalı Kayak tesislerine kadar bir çok yatırımı değerlendiren Bilici, konuşmasında bu yatırımlar için harcanan miktarları ve yapılan çalışmaları açıkladı. Söz alarak kürsüye çıkan Bilici konuşmasına şu sözler ile başladı, “Cazibe merkezleri yaklaşımı 1982 yılında yapılan ‘Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi Çalışması’ esas alınarak geliştirilmiştir. Büyüme Kutupları Teorisi”ne dayanan Cazibe Merkezleri stratejisi, Yüksek Planlama Kurulu kararları ile yasal bir hal almıştır. Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen merkezlere sağlanacak imkânlarla kalkınma ivmesinin yakalanması ve nihayetinde bu ivmenin çevrelerine de yayılması ile iç göçün bölge içerisinde tutulması amaçlanmaktadır. 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda, “Cazibe Merkezleri Programı”ndan bahsedilmektedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı, sınırlı olan ulusal kaynakların ülke genelinde eşit biçimde dağıtılamayacağı düşüncesi ile belirli merkezlerin seçilmesi ve yatırımların bu merkezlerde yoğunlaştırılması öngörülmektedir. Bölgesel bu stratejiyle yapılacak yatırımlarla ekonomik hareketliliğin başlaması, sürekliliğin sağlanması ve çevresindeki bölgelerin de olumlu yönde etkilenmesi hedeflenmektedir. Programlarda, kent merkezi hedef alınarak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.” “VAN, ERZURUM VE ŞANLIURFA İÇİN 60 MİLYON TL KAYNAK AYRILDI” Programın kısaca kaynak kullanımında coğrafi odaklanmayı sağlamaya yönelik bir program olduğunu kaydeden Bilici, bu kapsamda, nispeten az gelişmiş bölgelerde göç eğilimlerini bölge içine yönlendirmede çekim merkezi ve kentsel büyüme kutbu işlevi görecek ve çevrelerine hizmet verme potansiyeli yüksek cazibe merkezleri belirlendiğini kaydetti. Bilici ayrıca, “Cazibe merkezleri belirlenirken, 2004 yılında DPT’nin hazırlamış olduğu “İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması” esas alınmıştır.  Bu seçimde; nüfus, hizmet sektöründeki istihdam oranı, havaalanı, üniversite ve coğrafi bölge kriteri gibi kriterler belirleyici olmuştur. Sıralanan bu kriterler esas alınarak DPT tarafından 12 Cazibe Merkezi belirlenmiştir. Bu cazibe merkezleri; Malatya, Elazığ, Erzurum, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Konya, Kayseri ve Sivas’tır. Yatırımlarda öncelikli olan söz konusu cazibe merkezlerinin gelişmesine hız kazandıracak,  ekonomik - sosyal altyapı yatırımlarına, insan kaynakları ve istihdam ağırlıklı projelere de öncelik verilmektedir. Bu imtiyaz ulusal düzeyde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Diyarbakır ilinde pilot uygulaması yapılan program, 2010 yılında Erzurum, Şanlıurfa ve Van illerine yaygınlaştırılmıştır. Bu güne kadar bu üç ilde gerçekleştirilen çeşitli projeler için yaklaşık 60 milyon TL kaynak tahsis edilmiştir.  4 ilde uygulaması yürütülen program kapsamında 2010-2012 dönemi için toplam 16 proje uygulamaya alınmıştır. Bu projelerin 15 tanesi kültür/turizm temalıdır. Programın hâlihazırda yürütüldüğü dört ilde kritik sektör kültür ve tarih temelli turizm olarak ortaya çıkmıştır. Yerel tercihler de bu yönde tecelli etmiştir.” Dedi. URARTU MÜZESİ İÇİN 7,9 MİLYON TL BÜTÇE Sonrasında ize Van’ın cazibe merkezi il olması için hükümetin yaptığı yatırımlar hakkında bilgi veren Bilici, ilk olarak Urartu Müzesi ile ilgili detayları paylaştı. Şu an hazırlıkları son sürat devam eden müzenin detaylarını açıklayan Bilici, “Van ili cazibe merkezleri destekleme programı uygulamaları kapsamında turizm sektöründe canlılığın sağlanması amacıyla, 2010 yılında üç proje (Urartu Müzesi, Abalı Kayak Tesisi ve Van Gölü İnci Tur Gemi Alımı projeleri) 2011 yılında ise iki proje  (Tekstilkent Projesi, Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi Projesi) uygulamaya alınmıştır. Örneğin Urartu Müzesi projesi için 7,9 milyon TL bütçe ayrılmıştır.  Proje için yer tahsisi yapılmış ve projenin teknik ve mimari çizimleri tamamlanmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir. Diğer bir büyük proje olan Abalı Kayak Tesisi Projesi kapsamında 4,9 milyon TL bütçesi olan proje için bugüne kadar 4,4 milyon TL kaynak aktarılmıştır. Proje kapsamında, telesiyej tesisine ait; komple temel betonlar, kontrol odaları, hat güzergahındaki taşıyıcı direkler ve makara takımları imalat ve montajı, sabit kalemli taşıyıcılar, çelik halat sistemi gerçekleştirilmiş ve yapım işleri tamamlanmıştır. Ocak ayı içinde Van’da kayak sezonu açılmış vatandaşlarımız kaymaya başlamışlardır.” İfadelerine yer verdi. “TEKSTİL KENT VAN’IN GURURU OLACAK” Van’ın en büyük projelerinden biri olan Tekstilkent Projesi’ni de meclis kürsüsünde vekiller ile paylaşan Bilici, “Van Gölü İnci Tur Gemi Alımı Projesi kapsamında da 2,7 milyon TL bütçesi olan proje için ise 2,5 milyon TL kaynak aktarılmıştır. Proje kapsamında 2 adet Katamaran Tipi Deniz Otobüsü (70 kişilik) alınarak Van Gölü üzerinde hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımız Van Gölünün mavisi ve eşsiz doğa güzelliklerinin arasından Uratu’dan-Selçuklu’ya tarihi yolculuk yapma imkânına kavuşmuşlardır. Yine çok önemli bir proje olan Tekstilkent Projesi ile tekstil ve konfeksiyon alanında İstanbul ve İzmir gibi batı illerinde faaliyet gösteren işletmelerin, Van’da kurulması planlanan ihtisas küçük sanayi sitesi benzeri bir model dahilinde Van’a taşınmasının teşvik edilmesi amacıyla altyapısı hazır, yapım işleri bitmiş bir sanayi alanının oluşturulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında tip proje ile projelendirilmiş 500 m2, 750 m2 ve 1500 m2 büyüklüğünde işlikler ile toplam 25.500 m2’lik kapalı alanın altyapısının yapımı planlanmaktadır.  Toplam proje maliyeti ise 34.597.307 TL olarak öngörülmektedir. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının İstanbul, Adana ve Bursa’da yerleşik tekstil firmaları nezdinde yürüttüğü ön talep toplama çalışması neticesinde, 23 tekstil firmasının toplam 49.000 metrekare kapalı alan talep ettiği belirtilmektedir. Söz konusu alanda; 3 adet 6000 m2‘lik parsel, 2 adet 3000 m2‘lik parsel ve 1 adet 1500 m2‘lik parsel bulunmakta, kullanıcı taleplerine göre öngörülen kapalı alanda maksimum 51, minimum 17 işliğin bulunduğu bir kompleksten söz etmek mümkündür. Projenin yer durumuna ilişkin olarak Van İli, Kurubaş Bölgesinde yer alan 300.000 m2 büyüklüğünde bulunan hazine arazisi 264.000 TL bedel ödenerek devralınmış ve proje kapsamında gerçekleştirilecek altyapı projeleri için ihaleye çıkılmıştır.” Dedi. VAN ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ OLACAK Bilici ayrıca, “Van’ın uzun zamandır özlemini çektiği Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi Projesi ile KOBİ’lerin, STK’ ların ve diğer kuruluşların tanıtım, eğitim, danışmanlık, pazarlama, sosyal etkinlik, teknik destek, iletişim gibi birçok alandaki faaliyetlerine katkı sağlamak üzere Van ve çevre illerde ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bir fuar ve kongre merkezinin kurulması planlanmaktadır. Bu projenin kentte faaliyet göstermekte olan KOBİ’lere yönelik olarak; doğru tanıtım ile sinerji yaratma ve KOBİ’lerin imajlarının güçlendirilmesi, KOBİ’lerin pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi, kentte fuar ve festival kültürünün yerleştirilmesi ve KOBİ’lerin bu sürece dahil edilmesi, KOBİ’lerin satış ve kar artışı elde etmelerine destek olacak tanıtım sayesinde yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına ulaşım imkanlarını sağlaması planlanmaktadır. Toplam proje maliyeti 13.393.708 TL olarak öngörülmektedir.  Proje kapsamında oluşturulacak fiziki mekanda 17 yıldır düzenlenen Van Asya Uluslararası İpek Yolu Turizm, Ticaret ve Sanayii Fuarı, sektörel ayrım gözetilerek ulusal ve uluslararası ihtisas fuarları,  yılda en az 12 adet bilimsel toplantı ile kongre ve diğer sosyal faaliyetler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  Proje ile teknik ve kapasite bakımından uygun yeterliliğe sahip bir fuar ve kongre merkezinin Van ilinde yapılması, Van ilini ulusal ve özellikle uluslarası alanda tercih edilen bir destinasyon merkezi haline getireceği öngörülmektedir.” Dedi. Konuşmasını Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’a teşekkür ederek bitiren Bilici son olarak, “Cazibe Merkezleri Programı Türkiye’de değişen planlama yaklaşımının göstergelerinden biridir. Bu çerçevede, Program yenilikçi bir yaklaşımı temsil etmektedir. Bu nedenle Cazibe Merkezleri Programında başta Sayın Kalkınma Bakanımız Cedet Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve başarılarından dolayı kutluyorum.” Dedi. Haber: Veysel İZGİ / Şehrivan 

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2013, 01:32
YORUM EKLE

banner201