banner211

Sokakta çalıştırılan çocuklar kim?

Hepimizin çok yakından şahit olduğu, gün içerisinde birçok defa karşılaştığı bu çocuklar kim?

Kim ve ya kimlere hizmet ediyorlar?

Müthiş bir psikolojik baskı uygulayan bu çocukların kaderi böyle mi devam edecek?

Neden sokaktalar?

Bu çocuklar; farklı sosyo-kültürel ve ekonomik yapılar nedeniyle değişik isimlerle anılıyor olsalar da literatüre “sokakta yaşayan” ve ya “çalışan çocuklardan” ziyade “sokak çocuğu” olarak geçmiştir.

Bu çocuklar; okul hayatlarından koparılmış, okul saatleri dışında çalıştırılan, ailelerinden kopan çocuklar ne yazık ki.

 Bu çocukların hayatında, her normal çocuğun sahip olduğu ev, oyun, ilgi vs. gibi sözcükler artık neredeyse yok.

Hayatın dışında bırakılmış bu çocukların yaş gruplarına baktığımızda, sokakta çalışmayı göze almayacak kadar küçük oldukları göze çarpmaktadır.

Bu da çocukların çıkarcı kişi/kişiler tarafından; sokaklarda çalıştırılarak, dilendirilerek, geçimlerini temin etmede araç olarak kullanıldıkları sonucunu çıkarmaktadır.

Ülkemizde giderek büyüyen ve çözümü zorlaşan bir sorun olarak karşımıza çıkan bu durumun, sosyal bir devlet olarak ilgili kurumlar tarafından ciddi bir şekilde ele alınıp, üzerinde çalışılması gerekmektedir.

Çünkü sokakta çalıştırılan ve kimi zaman sokakta yaşamak zorunda kalan, her türlü istismara maruz kalan bu çocukların içinde bulundukları ortam, beden ve ruh sağlıklarını olumsuz etkilemektedir. Bu durum gerek sokakta yaşayan gerekse de sokakta çalışan çocukların belli gruplar tarafından kötü işlerde kullanılarak, suç eğilimini geliştirmektedir.

Ve sonuç olarak; gittikçe sayıları artan sokak çocuklarının yukarıda bahsedilen sebeplerden ötürü toplumumuzun bugünü ve geleceği için potansiyel tehdit oluşturduğunun da altını çizmek gerekir. Bu nedenle çocukları karanlık değil, aydınlık yarınlara bırakmak için gerekli her türlü önlem bugünden alınmalıdır.  Aksi takdirde geç kalınmışlıkla karşı karşıya kalabiliriz.

Tüm Dünya çocuklarının sokaklara değil, yarınlara umutla ve mutlulukla bakması dileğiyle…

YORUM EKLE

banner201