Cep telefonlarında ÖTV'ye zam geliyor

Cep telefonlarından alınan Özel Tüketim Vergisi’nde yeni zam söz konusu. Meclise sunulan yasa teklifi ile yüzde 25 olan ÖTV oranı iki katına çıkarılacak. Kitaplar için de KDV sıfırlanacak.

Cep telefonlarında ÖTV'ye zam geliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan yeni kanun teklifi ÖTV’ye yani artışlar getirirken kitap, gazete ve dergilerdeki KDV oranlarını sıfırlıyor.

Kanun teklifiyle cep telefonunda yüzde 25 olan ÖTV oranı yüzde 50'ye çıkarılabilecek. Bununla birlikte yüzde 25 vergi matrahının üst sınırı da hükümet tarafından dörtte birine kadar indirilebilecek veya dört katına kadar artırılabilecek.

"Yükseköğretim kurumları teşkilatı kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi" başlığıyla parlamentoya sunulan teklifin 9. maddesinde ÖTV kanunu için öngörülen değişiklik şu şekilde ifade edildi.

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinde yer alan "indirmeye, % 25'e kadar artırmaya" ibaresi, "indirmeye, 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı mallar için % 50'ye, diğer mallar için % 25'e kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya" şeklinde değiştirilmiştir denildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 10:55
YORUM EKLE