4/C'li personel ne zaman kadroya geçecek?

4/C'li personele kadro verilecek mi? 4/C'li personelin kadroya geçirilmesinde son durum ile ilgili ayrıntılı bilgi haberimizde...

4/C'li personel ne zaman kadroya geçecek?

4/C'li personel Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından kadroya geçmeyi bekliyor. Peki 4/C'li personelin kadroya geçirilmesinde son durum ne? İşte 4/C'li personelin kadrosu hakkında ayrıntılı bilgi...

2015 yılında imzalanan ve 2016-2017 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşmede, gerçekleştirilmesi için çalışma yapılacağı karara bağlanan konular arasında; sürekli işçilere kadro veya pozisyon verilmesi, TKDK sözleşmeli personeline kadro verilmesi ve 4/C personele pozisyon verilmesi hususları da yer alıyor.

Toplu Sözleşmede, hayata geçirilmesi için üzerinde çalışma yapılacağı kararlaştırılan konularla ilgili olarak yapılan toplantılarda, ilgili personeli sevindirecek sonuçlar çıkmadı. 

 

 

4/C'Lİ PERSONEL İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILACAK

Üzerinde çalışma yapılması kararlaştırılan konular arasında; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sürekli işçilere kadroya /pozisyona geçirilmesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda sözleşmeli statüde çalışan personelin kadroya geçirilmesi ile 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmesi konularında çalışma yapılacağı hususları da yer alıyor.

Ancak, Toplu Sözleşmenin üzerinde çalışma yapılacak konularıyla ilgili olarak yapılan toplantılardan, yukarıda söz edilen konulara ilişkin olumlu değerlendirmeler çıkmadı.

 

İŞÇİLERE KADROYA GEÇECEK Mİ? 

Toplu Sözleşmede; kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere, ilgili yer ve birimlerinde memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olanların KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilmesi konusunda çalışma yapılacağı belirtilmişti.

Konu üzerinde ilgili kurum ve sendika temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantılardan; söz konusu personelin KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilmeleri durumunda, 70-80 bin dolayında işçinin kapsam dâhiline alınması gerekeceği ve bunların tamamının memur ve sözleşmeli personel kadrolarına geçirilmesinin sistematik olarak mümkün olmayacağı yönünde değerlendirmeler çıktı.

 

4/C PERSONELE POZİSYON

Toplu Sözleşmede; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmesi konusunda çalışma yapılacağı belirtilmişti.

Konu üzerinde ilgili kurum ve sendika temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantılardan; özelleştirme kapsamındaki bütün işçilerin kamuya geçeceği ve bunun da bütçeye 134 milyon TL ek yük getirecek olması nedeniyle, söz konusu 4/C personelin sözleşmeli pozisyonlara geçirilmesinin mümkün olmayacağı yönünde değerlendirmeler çıktı.

 

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PERSONELİNE KADRO 

Toplu Sözleşmede; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda sözleşmeli statüde çalışan personelin kadroya geçirilmesi konusunda çalışma yapılacağı belirtilmişti.

Konu üzerinde ilgili kurum ve sendika temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantılardan; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Avrupa Birliği fonlarından faydalanabilmek amacıyla özel statü ile kurulduğu, Kurumun 657 sayılı Kanuna tabi hale gelmesi durumunda işleyişinin duracağı gerekçesiyle, bu Kurumda sözleşmeli statüde çalışan personelin kadroya geçirilmelerinin mümkün olmayacağı yönünde değerlendirmeler çıktı.


KAYNAK-MEMUR HABER
 
 
Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2016, 15:16
YORUM EKLE