Sağlık Personelinin Döner Sermayesinin Emekliliğe Yansıtılması İçin Dava Açıldı

Sendika, hekim dışı sağlık personelinin döner sermaye ek ödemelerinin emekliliğe yansıtılması için dava açtı.

Sağlık Personelinin Döner Sermayesinin Emekliliğe Yansıtılması İçin Dava Açıldı

Tabip ve uzman tabiplerin döner sermaye ek ödemelerinin emekliliğe yansıtılıp hekim dışı sağlık personelinin emekliliğe yansıtılmadığından eşitlik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES tarafından dava açıldı.

209 sayılı kanunun Ek 3.maddesinde aynı kanunun 5.maddesine göre döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, uzman tabiplere, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine, pratisyen tabip ve diş tabiplerine aldıkları döner sermaye ek ödemesine aylıklara ilişkin hükümler uygulanmakta ve buna göre SGK primi alınarak uzun vadeli sigorta kollarında değerlendirilmektedir.

Yasanın bu düzenlemesinde hekim dışı sağlık personeline yer verilmediğinden adalete ve hakkaniyete aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle Ses üyesi bir çalışan tarafından Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açıldı.

Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3 nolu Genel Sekreterliğe Bağlı Dr. Abdurrahman Yurt Aslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık memuru olarak görev Erdal Turan, kendisine ödenen döner sermaye ek ödemesinin emekliliğe yansıtılması istemiyle dava açtı.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2015, 15:30
YORUM EKLE