VAN'IN SWOT ANALİZİ VE DEVLETTE CIO'LUK DÖNEMİ

Cumhurbaşkanımızın son zamanlarda sık sık gündeme getirdiği devletin kalburüstü yapısından kurtulup daha hızlı karar alan hareket alanı daha geniş bir yapıya sahip olması için devlet kurumlarının da artık CIO sistemi ile yönetileceği konusu uzun süredir gündemde.

 

Donald Trump’ın Amerika Birleşik Devleti Başkanı olmadan önce kendi şirketlerini yöneten CEO olduğunu hepimiz biliyoruz. Hızlı karar alması sonuç odaklı düşünmesi aslında tamamen daha önceki alışkanlıklarıyla alakalı.

 

Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği CEO’luk yönetim tarzı ile artık genel müdürlüğün üzerinde bir yapıyla siyasi süreçlerden bağımsız tamamen profesyonellik içeren CEO’luk sistemi ile kısacası kaliteli yeni bir sürecin içerisine gireceğiz.

 

Çeşitli ülkelerde büyük holdinglerin kullandığı iş kalitesini ve verimliliğini artırmak için uygulanan birçok şey maalesef devlet kanallarında yok. Özellikle bu süreç siyasal süreçlerden bağımsız olacağı için Zaman konusunda kolektif bir yapıya sahip olacaktır. Çağımız artık zaman çağı yaptığınız iş ne olduğu ve çalışanın pozisyonu ne olursa olsun hepimiz için zaman çok kıymetlidir. İnsanın hayattaki en değerli hazinesi zamanıdır.

 

Yapısal anlamda kolaylıklar sağlayacağı gibi, sistemsel olaraktan kurumların çağ atlayacağını düşünüyorum. İş kalitesini ve verimliliğini artırmak için kalite kipi ayları adı altında kullandığımız yüzlerce tu var? devlet kurumlarımızda bunun örneklerini yeni yeni görmeye başladık bu da yeterli değil.

 

Örneğin e-Devlet uygulaması vatandaşa müthiş kolaylık sağlayan iş verimliliğini ve kalitesini artırmayı amaçlamış olan buna rağmen Üzerinde daha yol alınabilecek bir sistemdir. Bu ve benzeri yüzlerce yeni uygulama CIO’luk sitemiyle kurumlara entegre edilecektir. Yönetim katındaki farklı sektörle deneyimler sahip kişilerin yönetimi ile kurumlara ve çalışanlara iş hayatında heyecan kazandıracaktır. Çünkü burada aynı zamanda profesyonel iş hayatı gereği  performansa dayalı Çalışan motivasyonunu arttırmaya yönelik teşvik sistemi ,Pirim uygulaması ve maaş düzenlemesine de mutlaka gideceklerdir Buda çalışanlar için her kademede motivasyonun artması demektir. CIO’luk gündemi bu kadar oturmuşken özel iş hayatında önemli bir kuram olan SWOT analizi üzerinden örnekler vererek Van için bir değerlendirme yaptım!

 

Önce bu değerlendirmenin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını anlamaya çalışalım:  

S.W.O.T. Analizi (Strengths – Weakness – Opportunities and Threats) adı verilen, Van’ın güçlü, zayıf yönlerini tespit edip, içinde bulunduğu zamana dair fırsatları yakalamasını öngören ve şehri  nelerin tehdit edeceğini önceden belirlenmesini esas alan bilimsel bir yöntemdir, bu analiz yöntemi. Peki nedir bu yöntem?

 

S – STRENGHTS, Güçlü Yönler

 

Analiz yönteminin S olarak tanımlanan ve İngilizcesi Strengths, Türkçesi ise Güçlü Yönler olarak çevrilen kısmı şehrin  kendine ait güçlü yönlerini son derece iyi tespit etmesini ve bu yönlerinin üzerinde durup, içinde bulunduğu çevrede siyasal, sosyal ve jeopolitik  alanda  avantaja çevirmesini öngören bir simgedir.

 

W – WEAKNESS, Zayıf Yönler

Bu kısımda Şehrin zayıf yönlerini bilmemiz , geleceğe dair çok daha güçlü adımlar atmanız için esas koşulların başında gelir. Bu nedenledir ki, SWOT analizindeki W yani Weakness, şehirde her acıdan zayıf yönlerini bir kenara yazıp, analiz etmenizi öngörür.

 

O – OPPORTUNIES, Fırsatlar

 

Kurumsal anlamda sizleri bekleyen fırsatları değerlendirmeli ve başarı ile geleceğe tutunmalısınız. Bu nedenledir ki, sektörde yer alan fırsatları asla es geçmemeli, kendi şirketiniz için bu fırsatlardan getiri elde etmenin yollarını bir şekilde bulabilmelisiniz. SWOT Analizi’nin O diye nitelendirdiği Opportunities yani fırsatlar, gerek sektör el, gerek rekabet gerekse maddi anlamdaki fırsatları asla es geçmemenizi sağlayabilecek tarzda bir planlamayı size aşılamayı hedefleyen bir bölümdür.

 

T – THREATS, Tehditler

 

Bir girişimin kalıcı bir yer edinebilmesi, kısa orta ve uzun vadedeki hedefleri  için mutlaka kendisini tehdit eden faktörleri görebilmeli ve önlemlerini bu doğrultuda almalıdır.

Şehrin geleceğini  tehdit eden unsurlar nelerdir? Bu unsurları nasıl en aza indirebilirsiniz ya da ortadan tamamen kaldırabilmeniz mümkün olur? Yukarıda saydığımız tüm bu tehdit unsurları. Mutlaka ama mutlaka Van’ın gelişmesini tehdit eden bu yönlere karşı iyi ve akıllı bir savunma stratejisi geliştirmelidir. Aksi takdirde ne kadar kaliteli fikir, iş hizmet üretirseniz üretin, şehrin gelişimi ön görülenin çok altında olacaktır.

 

VANIN SWOT ANALİZİ;

 

Van Yani Evimiz! Van dünya üzerinde, 42 derece 40 dakika ve 44 derece 30 dakika Doğu boylamları ile, 37 derece 43 dakika ve 39 derece 26 dakika Kuzey enlemleri arasındadır. Çeşitli düşünce platformları sosyal aktiviteler, toplantılar, Bu şehri bir adım ileri taşıyabilmek için söylenen her söz yapılan her aktiviteyi çok kıymetli buluyorum. Gelelim Van’a. İşte SWOT analizine göre Van’ın durumu:

 

Güçlü Yönlerimiz:

 

-Kırsal yerleşim alanı olması (Koşulacak çok yol var)

-Uluslar Arası Hava yoların geçiş  güzergahında olması ve hinterlandında çok büyük bir nüfusu ve çokça ülkeyi ve şehrinde bulundurması.

-Sınır şehri olması

-Çevresindeki ilerde göre Merkez konumda olması

-Van Gölü bir değer ve bünyesindeki adalar.

-Tarihi ve kültürel zenginliğin bol olduğu bir kent olması.

-Genç nüfusun yüksek olması, nüfus ortalamasının 18-20 aralığında olması.

-Hayvancılık konusunda en uygun şartlara sahip bir alanda olması.

 

Zayıf Yönler:

 

-Ulaşım Ağı

-Tarım potansiyelinin kullanılmaması.

-Kentin zayıf bir lobisi olması.

-Güçlü STK sayısının azlığı.

-Sanayileşmenin düşük seviyede seyretmesi.

 

Fırsatlar:

 

-2019 seçimleri ve getireceği ivme.

-Sosyal platformlar

-Başkanlık sistemi

-Van’ın Jeopolitik konumu

-Ortadoğu

-Yeni bir destinasyon güzergahı olmaya uygun bir kent olması.

 

Tehditler;

 

-Bürokratik temsiliyetin güçlendirilememesi.

-İşsizlik.

-Kent kimliği olgusunun eksikliği.

-Büyük kentler ile rekabet edebilecek insan gücü sayının azlığı. 

-Sayın cumhurbaşkanımızın söylemi olan milli konusu yerlerde de önemlidir Yerel anlamda da milli olmak gerekir.

-İktidar partisinin Van’daki temsilcileri kendi içlerindeki kavgayı bir kenara bırakıp kongreden sonra yukarıdaki iki konuya odaklanmalıdır.

-Sınır kenti olmanın getirdiği dezavantajlı durum.

-Ülkenin ihracatının sadece bir ülke üzerine kurgulanmış olması.

 

Tehditler kontrolümüzde olmayan fakat gerçekleştiği taktirde fırsata çevirebileceğimizi durumlardır. Burada asıl önemli olan güçlü yönlerimizin farkında olup zayıf taraflarımızı minimize edip güçlü yönlerimize hareket serbestliği sağlayabilmektir..

 

Benden söylemesi!  

YORUM EKLE