banner211

Asgari geçim indirimi ne kadar olacak? Agi Nedir?

Asgari geçim indirimi 2016 ne kadar oldu, agi Nedir? Asgari geçim indirimi arttı mı? Ne kadar asgari geçim indirimi alacağız? Asgari ücret hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Asgari geçim indirimi ne kadar olacak? Agi Nedir?

Asgari geçim indirimi 2016 ne kadar oldu, agi Nedir? Asgari geçim indirimi arttı mı? Ne kadar asgari geçim indirimi alacağız? Asgari ücret hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Asgari geçim indirimi; yıllık asgari ücretin belirlenmesi ile şekillenir. Çalışanların medeni durumuna göre farklılık arz etmekte ve aylık ücretine ilave olarak ödenmektedir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ); 16 yaşını dolduran ücretli çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. 

STOPAJ VERGİSİNDEN MAHSUP EDİLİYOR

Asgari geçim indirimi 2015 tutarları aşağıda detaylı olarak verilmekte olup, yıllık brüt asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Asgari Geçim İndirimi işveren tarafından ödenmekle birlikte, işveren bu kesintiyi -devlet adına- yaptığından, ödenmesi gereken gelir vergisinden (stopaj) mahsup etmektedir.

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi-AGİ, 16 yaşından büyük olan çalışanların asgari geçimini sağlayacak bölümünün gelirinden düşürülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Yani kazanılan gelirin bir kısmının istisnaya tabi tutulmasıdır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NASIL HESAPLANIR?

AGİ her yıl hesaplanarak güncellenen bir değerdir.

Asgari Geçim İndirimi hesaplamalarında asgari ücretin yıllık brüt tutarı, işçinin medeni durumu ve çocuk sayısı dikkate alınarak belirlenir.

-İşçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan ve herhangi bir gelir elde etmeyen eş için yüzde 10,

-Çocukların her biri için ilk iki çocuk yüzde 7,5 diğerleri için ise yüzde 5 şeklinde hesaplanmaktadır. Burada çocuklardan anlaşılması gereken durum ise;
· Mükellefle birlikte oturan,
· Mükellef tarafından bakılan(nafaka verilen, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olan çocukları ifade ettiğidir.

PEKİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KİMLERE ÖDENİR?

1-Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler(Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler)

2-Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.

3-Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler(Örneğin kurumların yönetiminde görevli olanlar).

6645 sayılı “Torba Kanun” TBMM’ de 04.04.2015 tarihinde kabul edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan bu kanun, 23.04.2015 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 01.05.2015 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tablosu aşağıda hazırlanmıştır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ AGİ NE KADAR 2015

BEKAR
90,11 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN
90,11 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU
103,63 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU
117,15 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU
135,17 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU
144,18 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN
108,14 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU
121,65 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU
135,17 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU
153,19 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU
162,20 TL

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2015, 15:12
YORUM EKLE