banner278

DEVLET DESTEKLERİ VAN'DA TANITILDI

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Ekonomi Bakanlığı işbirliğiyle “Devlet Destekleri Tanıtım” toplantısı düzenlendi.

DEVLET DESTEKLERİ VAN'DA TANITILDI

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Ekonomi Bakanlığı işbirliğiyle “Devlet Destekleri Tanıtım” toplantısı düzenlendi.

 

Düzenlenen toplantıda konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Üyesi Şefik Eren şunları söyledi: “Ekonomi Bakanlığının ilimizde gerçekleştirdiği bu önemli bilgilendirme toplantısını çok değerli buluyoruz. Van ülkemizin en doğusunda İran pazarına açılan çok önemli bir sınır kentidir. İran pazarına etkin erişim için ilimiz özelinde bölgede bulunan tüccar ve sanayicilerimizin ihracat konusunda kendilerini yetiştirmeleri gerekir. Bu toplantılarla kaynaklara erişim konusunda doğru bilgilendirmeler amaçlanmaktadır.”

 

VAN’DA 460 FİRMA SINIR TİCARETİ YAPIYOR

Van’da sınır ticareti, yapan ve belgesi olan firmalar ve OSB’de üretim yapan firma sayıları hakkında bilgiler verdi. Eren, “Sınır ticaretinden işlem yapan firma sayısı: 460. Sınır ticareti belgesi olan firma sayısı: 1056. OSB’de üretim yapan firma sayısı: Yaklaşık 120. Van’da ağırlıklı olarak üretilen ürünler; gıda, plastik, tekstil, mobilya, beton yapı elemanlarıdır. Van’ın ihraca verileri ise 2015 yılında 26 milyon 699 bin 540 Dolar, 2016 yılında 39 milyon 601 bin 670 Dolar. Bu oranlara göre bir yıllık fark yüzde 35 olmuştur.” Dedi.

 

KAPIKÖY BU YIL TAMAMLANACAK

İhracatın artırılmasına yönelik oda olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Eren şöyle devam etti: “İran’ın Urmiye ve Tebriz Ticaret Odaları ile işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Kuzey Irak’ta Erbil Ticaret Odası ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Bosna Hersek’te Ticaret Odaları Federasyonu ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarının Bosna Hersek’e yapacakları ziyaretlerde odamız koordinatörlük görevini üstlenmiştir. Almanya’da gıda fuarı, Çin’de makine fuarına katılım sağlandı. Ayrıca İran’da yapılan birçok fuara katılım sağlanmıştır. Üyelerimize yönelik Farsça dil eğitim verildi. İhracat bilgilendirme seminerleri düzenledik. Kapıköy modernizasyon çalışmaları yaklaşık 70 milyon TL’lik bir yatırımla bu yıl içinde tamamlanacak ve ihracatımızı olumlu etkileyecektir.”

 

VERİLEN MEVCUT DESTEKLER

Eren’in konuşmasının ardından Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen uzmanlar ihracata yönelik destekler ile ilgili sunumlar yaptı. İlk olarak sunum yapan Ekonomi Bakanlığı uzmanı İsmail Bozdemir, ilk olarak mevcut desteklerle ilgili bir sunum yaptı. Bozdemir, “Mevcut desteklerde ihracata hazırlık/kurumsal kapasite oluşturma destekleri kapsamında UR-GE ve pazara giriş belgeleri. Pazarlama/tutundurma destekleri kapsamında; pazar araştırması, fuarlara katılım, yurt dışı birim, Türkiye ticaret merkezleri, ihracat kredi sigortası prim desteği. Ayrıca yüksek katma değere yönelik destekler var. Burada ise tasarım ve marka Turquality desteği veriliyor.”

 

UR-GE DESTEĞİ

- UR-GE projelerinde, kümelerin yurtdışında tanıtılmasına yönelik harcamalar destek kapsamına alınmıştır. Böylece, kümelerin hedef pazarlarında markalaşabilmesinin yolu açılmıştır.

- UR-GE Projelerinin 3 yıllık destek süresine, ilave 2 yıl eklenebilmesinin önü açılmıştır. 

- Proje yaklaşımı, ihtiyaç analizi, gelişim yol haritası ve performans denetimi

- Yurtdışı fuarlara 1 defa fuar ziyareti şeklinde katılım

 

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

- Firmalarımızın bir ülke pazarına girişte avantaj sağlayan ve akredite edilmiş kurum veya kuruluşlardan aldıkları.

- Çevre ve kalite belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile test/analiz raporu alma giderleri.

- Tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme giderleri, firma başına yıllık 250.000 ABD Dolarına kadar 50 oranında desteklenmektedir.

Yıllık şirket başına 250.000 ABD Doları limit korunmuş olup, belge başına 25.000 ABD Doları sınırı kaldırılmıştır. Böylece gemi ve yat sektörü gibi yüksek maliyetli belge giderlerinin olduğu sektörlerdeki pazara giriş belgelerinin desteklenebilmesinin önü açılmıştır.

 

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

- İşbirliği kuruluşlarımız, yılda 5 adede kadar Sektörel Ticaret Heyeti, 10 adede kadar Alım heyeti düzenleyebilmekteydi.

- Bu sınırlamalar kaldırılarak, işbirliği kuruluşlarımızın daha fazla heyet düzenleyebilmesinin önü açılmıştır.

İhracatçılarımızın e-ticaret platformlarında daha etkili olabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan yeni destek mekanizması kapsamında;

- İşbirliği kuruluşlarının, en az 250 şirketin yer aldığı toplu üyelik başvurularıyla şirketlerin e-ticaret sitelerine üyelik giderleri desteklenmektedir.

- Üyelik giderleri 80 oranında ve 3 yıl süresince desteklenmektedir.

- Her bir şirket için yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek sağlanmaktadır.

- Bir işbirliği kuruluşu en fazla 5 e-ticaret sitesi için destekten faydalanabilmektedir.

 

YURTDIŞI FUAR DESTEKLERİ

Bozdemir’in ardından Oğuz Korkmaz bir sunum yaptı. Korkmaz Yurtdışı Fuar Destekleri ile ilgili bir sunum yaptı.

 

HEDEF GRUBU

Türkiye’de yerleşik TTK kapsamında kurulmuş ve İBGS üyesi şirketler ile üretici/imalatçı organizasyonu (federasyon, birlik, tanıtım grupları, dernek vb. yapılar)

 

DESTEK KALEMLERİ

- Yurt Dışı Fuar Organizasyonu: Katılım Bedeli (Yer Kirası, Stand Harcamaları, Nakliye ve Diğer Giderler) + Ulaşım

- Bireysel Katılım: Yer Kirası, Stand Harcamaları, Nakliye + Ulaşım

 

DESTEK ORANLARI VE LİMİTLERİ

- Genel Nitelikli Fuarlar: 50-10.000 (Hedef Ülkelerde 20 İlave)

- Sektörel Nitelikli Fuarlar: 50-15.000 (Hedef Ülkelerde 20 İlave)

- Prestijli Fuarlar: 50-50.000

- İlave Nakliye Desteği: Belirli sektörlerde 6.000 / 10.000

- 25 İlave Destek Oranı: SDŞ/Üretici-İmalatçı Organizasyonu ve Belirli Sektörlerde

 

2016-2017 YILLARI FUARCILIK AÇISINDAN HEDEF ÜLKELER

ABD

Brezilya
Çin
Endonezya
Etiyopya
Güney Afrika
Hindistan
Japonya
Kazakistan
Kenya
Meksika
Nijerya
Peru
Polonya
Tayland

 

Son olarak yeni kararlar ve destek üst limitleri ile ilgili konuşan Ekonomi Bakanlığı uzmanı Rukiye Duru şöyle bir sunum yaptı.

 

YENİ KARAR

Bakanlık tarafından belirlenerek resmi web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedel.

Yurt dışı fuar organizasyonlarında; fuar bazında, bireysel katılımı desteklenen fuarlarda; fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında belirlenir.

Katılımcı: Bu Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına veya Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonunu.

Üretici/İmalatçı Organizasyonu: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (tanıtım grupları, federasyon, birlik, dernek) ile İhracatçı Birliklerini.

 

DESTEK ÜST LİMİTLERİ

Genel Fuarlarda azami 50.000 TL (10.000 )

Sektörel Fuarlarda azami 75.000 TL (15.000 )

Prestijli Fuarlarda azami 250.000 TL (50.000 )

 

ORGANİZATÖR TANITIM DESTEĞİ

Genel Fuarlarda azami 320.000 TL (80.000 )

Sektörel Fuarlarda azami 500.000 TL (120.000 )

İlave Tanıtım Desteği 320.000 TL (80.000 )

 

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ

Üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsalar da yurt dışında faaliyet gösteren şirketler için birim tanımına ilave edilmiştir.

Tanıtım harcamalarının ve markalaşma faaliyetlerinin daha fazla önem kazanması sebebiyle, bu faaliyetlere ilişkin destek oranları 10 puan artırılmıştır.

Destek sürelerinde ülke esası getirilmiştir.

TTM’lere ilişkin dekorasyon ve kurulum giderleri  (300 BİN DOLAR) destek kapsamına alınmıştır.

 

TASARIM DESTEĞİ

İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye girmek suretiyle yurtdışı eğitim ve yaşam gideri desteğinden faydalandırılacak tasarımcı sayısını yıllık 30’dan 60’a çıkarılmıştır.

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri tarafından gerçekleştirilen marka tescilinin yenilenmesi giderleri destek kapsamına alınmıştır.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin kapsamında alımı desteklenen harcamaların listesi sektörden gelen talepler doğrultusunda geliştirilmiştir.


ŞEHRİVAN EKONOMİ: ÖNDER ALTINAL / ERDAL ERBAŞ

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2017, 10:13
YORUM EKLE