Kredi kartı kullananlar dikkat! Taksit sayısı 12’den 9’a düşürüldü

BDDK kredi kartına taksit süresiyle ilgili yeni düzenleme yaptı. Mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya indirilirken, altın alımında taksit sayısı 6 aydan 3 aya düşürüldü.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Taksit sayısı 12’den 9’a düşürüldü

Gelen son dakika haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartı taksit sayılarında bazı değişikler yaptı. Yeni düzenlemeye göre, mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya indi.  Altın alımında kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 3 aya indi. TV alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu. Taşıt alımında kredi vadesi yeniden düzenlendi. Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi.

İŞTE TÜM DETAYLAR:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı taksit sayılarında azaltıma gitti. Kurul Başkanlığının 30.06.2021 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen,

30.06.2021 tarih ve E-24049440-045.01[12, 4/5]-17947 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

1) Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin;

* Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda altı aydan üç aya indirilmesine,

* Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on iki aydan dokuz aya indirilmesine,

* Televizyon alımlarındaki üç bin beş yüz Türk Lirası sınırının beş bin Türk Lirası olarak belirlenerek fiyatı beş bin Türk Lirasına kadar olan televizyon alımlarında dokuz ay olarak belirlenmesine,

* Fiyatı beş bin Türk Lirası ve üzerinde olan televizyon alımlarında dört ay olarak uygulanmasına devam edilmesine,

2) Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği)

11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca,

a) Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;

* Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altmış aydan kırk sekiz aya,

* Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,

* Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde otuz altı aydan yirmi dört aya,

* Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yirmi dört aydan on iki aya indirilmesine,

b) Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar

Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının,

* Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için mevcut şekliyle uygulanmasına devam edilmesine,

* Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirası’nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde elliyi aşamamasına,

* Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirası’nın üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirası’nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde otuzu aşamamasına,

* Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde yirmiyi aşamamasına,

* Nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirası’nın üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine,

Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

HABER7

YORUM EKLE

banner269

banner260