banner211

Kredide Zoraki Sigortaya Son!

Bugün yürürlüğe giren yönetmelik ile tüketici 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin kredi sözleşmesinden cayabilecek.

Kredide Zoraki Sigortaya Son!

Kredi sözleşmeleri tüketici aleyhine değiştirilemeyecek ve tüketicinin isteği dışında sigorta yapılamayacak.  Tüketici kredileri sözleşmelerinde, tüketici lehine yeni düzenlemeleri içeren “Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği” bugün yürürlüğe girdi. Kredi sözleşmelerinde yaşanan sorunlara çözüm getiren yönetmelikle erken kredi ödemelerinde indirim zorunluluğu getirilirken, tüketici 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi sözleşmesinden cayabilecek. Ayrıca kredi sözleşmeleri tüketici aleyhine değiştirilemeyecek ve tüketicinin isteği dışında sigorta yapılamayacak. İşte tüketiciyi ilgilendiren o düzenlemeler:
- Yönetmeliğe göre, sözleşme öncesi bilgi formları en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenecek ve bir örneği kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilecek. 
- Mesafeli olarak kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere, tüketici kredisi sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak.
- Belirli süreli kredi sözleşmesinin şartları, tüketici aleyhine değiştirilemeyecek. 
- Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde akdi faiz oranında değişiklik yapılması halinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 gün önce, tüketiciye kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı bildirimde bulunulacak. Faiz oranının artırılması halinde, yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamayacak. 

- Tüketici, vadesi gelmediği halde kredi borcunun tamamını ya da bir kısmını erken ödeyebilecek. Kredi veren erken ödeme yapılması halinde gerekli indirimleri yapmak zorunda olacak. 
- Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcun tamamının talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak kredi verenin bütün edimlerini yerine getirmesi, tüketicinin de birbirini izleyen en az 2 taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilecek. 
- Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayabilecek. 
- Tüketicinin yazılı olarak talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacak. Eğer sigorta yaptırmak isterse kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek.
- Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek. 

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2015, 19:05
YORUM EKLE