banner211

Milyonlarca kişiye güzel haber! Artık para ödenmeyecek

Geçtiğimiz cuma günü Meclis’e yeni bir torba yasa önerisi sunuldu. Önerinin içinde ‘varlık barışı’ tertip etmesi de var.

Milyonlarca kişiye güzel haber! Artık para ödenmeyecek

Yurtdışındaki ve yurtiçindeki kayıt dışı varlıkların, kayıtlı hale getirilerek ekonomiye katılması kastediliyor. Evvelki iki varlık barışının şartları arasında aidat ödenmesi şartı da vardı. Varlık barışı uygulaması ile gerçek ve tüzel kişilerin, yurtdışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirerek ülke ekonomisine kazandırmaları mümkün olacak. Uygulama, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içerisinden de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine beyan ederek kanuni defter kayıtlarına almalarına da olanak tanıyor.

Yurtiçindeki vatandaşları olduğu kadar yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını da çok yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenleme yolda. Vergi avantajı geliyor. Meclis'e sunulan torba yasada yer alan 'varlık barışı' düzenlemesiyle yurtdışındaki ve yurtiçindeki kayıt dışı varlıkların kayıtlı hale getirilerek ekonomiye katılması sağlanacak. Daha önceki iki varlık barışının koşulları arasında vergi ödenmesi koşulu yer alıyordu. Yeni yasa teklifinde ise varlık barışından yararlanacakların herhangi bir vergi ödemesi gerekmiyor.

YENİ VARLIK BARIŞININ AYRINTILARI

Yurt dışındaki veya yurt içindeki varlıklarını beyan edenlere 'vergi incelemesi yapılmayacağı' güvencesi veriliyor.

Varlık türleri: Varlık Barışı kapsamında; yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ülkeye getirilebiliyor. Türkiye'deki banka veya aracı kuruma 30 Haziran 2021'e kadar bildirilen söz konusu varlıklar, gerçek ve tüzel kişilerce serbestçe tasarruf edilebilecek. Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi de gerekiyor.

SON TARİH 30 HAZİRAN

Yurtiçinde; (yurtdışı için sayılan varlıklara ilaveten) taşınmazlar da barış kapsamına dâhil edilebiliyor. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar varlık barışı kapsamında değerlendirilebiliyor. Yurt içi varlıkların bildirimi için son tarih 30 Haziran 2021.

Başvuru şekli: Yurtdışı varlıklar için Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirim koşulu varken, yurtiçi varlıkların ise vergi dairesine bildirimi gerekiyor.

İncelenmeme güvencesi: Yurtdışı varlıkların Türkiye'ye getirilmesi veya yurtiçi varlıkların bildirilmesi nedeniyle 'vergi incelemesi yapılmayacağı' güvencesi veriliyor... İncelenmeme güvencesi yasa teklifinde; bu varlıklar nedeniyle 'hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz" şeklinde belirtiliyor. Ancak bu güvence hakkı ortadan kalkabiliyor da... Yurtdışı varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi koşulu gerçekleşmezse incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor.

DEĞİŞİKLİK MÜMKÜN

Gelir Vergisi Kanunu'na eklenecek bir maddeyle (Geçici Md. 93) varlık barışını düzenleyen yasa teklifi (Md.17) üzerinde, mecliste komisyonda veya genel kurulda değişiklikler de yapılabilir. Varlık barışının Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra uygulamaya yönelik tebliğ de yayımlanacaktır. Söz konusu düzenlemelerin tümü üzerinden varlık barışını bu köşede ayrıca ele alacağımızı da şimdiden söyleyebiliriz.

KURUMLAR VERGİSİNDE 5 PUANLIK İNDİRİM

Hali hazırda kurumlar vergisi (KV) oranı yüzde 22 oranında hesaplanıyor. (K.V.K. Geçici Md. 10) Ancak bu geçici olarak; üç yıl için (2018, 2019 ve 2020) geçerli-uygulanan bir oran. Aslında kurumlar vergisi oranı yüzde 20. (KVK Md. 32) Dolayısıyla normalde 2021 ve sonraki yıllarda yüzde 20 oranı geçerli olacak... Yeni yasa teklifinde (Md.33) bu yüzde 20'lik oranın üzerinden de 5 puana kadar indirim yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesi öngörülüyor. Ayrıca yasa teklifinde; halka açılan şirketlere de kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak (beş dönem boyunca) uygulanacağına ilişkin bir hüküm de ekleniyor. En az yüzde 20 oranında halka arz koşulu da getiriliyor bu indirimin uygulanabilmesi için... Bankalar ve finans şirketlerinin bu 2 puanlık indirimden yararlanamayacağı da öngörülüyor yeni düzenlemede.

VARLIK BARIŞI NEDİR?

Yurt dışında bulunan döviz, para, altın ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesi için yapılan uygulamaya varlık barışı denmektedir.

Varlık barışı uygulaması ile gerçek ve tüzel kişilerin, yurtdışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirerek ülke ekonomisine kazandırmaları mümkün olacak.Uygulama, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içerisindende bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine beyan ederek kanuni defter kayıtlarına almalarına da olanak tanıyor.

Buna göre, yurt dışındaki döviz, altın, para menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını ülkemizdeki banka ya da aracı kuruma bildirilmesini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, serbest bir şekilde tasarruf yapabilme imkânına sahip olacak. Bu bildirim, yetkili kılınmış vekiller ya da kanuni temsilcileri tarafından da yapılabilecek. Bunun dışında, getirilen bu varlıklara ait, vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunma zorunluluğu olmayacak.

Söz konusu varlıkların fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek. Fiziki olarak ülkemize getirilmesine imkan olmayan menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları için, bunların aracı kurumlara bildirilmesi yeterli olacak. Yurt dışında bulunan Kapsam dışındaki taşınmazlar gibi varlıklar, Böylece kapsamdaki varlıklara dönüştürülüp Türkiye'ye getirilebilecek.

Yüzde Bir Vergi Ödenecek

Yurt dışındaki varlıklar, burdaki bankalarda kullanılan kanuni defterlerde kayıtlı kredilerin kapatılmasında kullanılabilecek. Bankalar ile aracı kurumlar kendilerine bildirilmiş olan varlıklar ile alakalı olarak %1 oranındaki vergiyi, en geç bildirimin yapıldığı zamanı izleyen ayın 15. gününe kadar bağlı oldukları vergi dairesine beyan ederek ödeyecek.

TAKVİM

YORUM EKLE