Aile Bakanlığı Van’da personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Van'da sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı pozisyonuna personel alımı yapacağını duyurdu.

Aile Bakanlığı Van’da personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Van ve 24 ilde Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı pozisyonuna 25 personel alımı yapacağını duyurdu. İşte tüm detaylar…

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak

b) Son müracaat tarihi itibariyle en az ortaöğretim mezunu olmak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) Son müracaat tarihi itibariyle Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında alınmış işaret dili tercümanlığı yapacak seviyede işaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifika sahibi olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir

İŞARET DİLİ TERCÜMANI ALIMI SERTİFİKA ŞARTI

Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında alınmış işaret dili tercümanlığı yapacak seviyede işaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifika sahibi olmak, Türk İşaret Dili Yeterlilik sınavından (TİDYES) en az 60 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım tarihleri 03.10.2022 - 21.10.2022  tarihleri arasında arasında yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden yapılacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuruda adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Sistem kimlik belgesindeki fotoğrafı otomatik getirecektir. Fotoğrafı bulunmayanlar ise başvuru sırasında sisteme yükleyecektir. Sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir. )

b) İşaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifikası Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden sisteme yüklenecektir.

c) TİDYES sonuç belgesi Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sisteme yüklenecektir.

ç) Adres bildirimi, sağlık durumları, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin beyanları.

d) İşaret dili tercümanı olarak görev yapmasına ilişkin engeli bulunmamak.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

YORUM EKLE
YORUMLAR
Sedat
Sedat - 5 gün Önce

Bayan alımı var mi

adem musul
adem musul - 4 gün Önce

adem123eua

Bayro
Bayro - 2 gün Önce

Buna nasil kaydolabilirm