banner290

Aile Bakanlığı Van’da sözleşmeli personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Van’da işaret dili tercümanı pozisyonu için mesleki uygulama sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Aile Bakanlığı Van’da sözleşmeli personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere Van’da işaret dili tercümanı pozisyonu için mesleki uygulama sınavı ile 1 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

İşte başvuru ve genel şartlar...

A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) Son müracaat tarihi itibariyle Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında alınmış işaret dili tercümanlığı yapacak seviyede işaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifika sahibi olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

B) Özel Şartlar:

1) İşaret Dili Tercümanı (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) KPSS P(3) puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

A- Başvuru Şekli ve Süresi:

a) Adaylar başvurularını 06/06/2022-10/06/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

Başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Sistem kimlik belgesindeki fotoğrafı getirecektir. Fotoğrafı bulunmayanlar ise başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)

b) Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılan başvuru formu (Sözlü sınava katılacak adayın Başvuru formunun çıktısı ıslak imzalı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)

c) İşaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifikası Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden sisteme yüklenecektir.

ç) Adres bildirimi, sağlık durumları, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin beyanları.

C- Başvuruların Değerlendirilmesi:

a) Başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday uygulama sınava katılmaya hak kazanacaktır.

b) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

c) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

A) Sınav:

a) Sınav, mesleki uygulama sınavı olarak Ankara’da yapılacaktır.

b) Sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Sınav aşamasında sınav komisyonu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

ç) Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

d) Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

B) Sınav Konuları:

a) İşaret dili tercümanlığı bilgi düzeyi, (Yazılı, Görsel Çeviri uygulaması) (50 Puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan)Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

f) Sınav komisyonu üyelerinin her bir adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenecektir.

Sınavda başarılı sayılmak için, sözlü sınav puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.g) Sınav puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

ğ) Sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday, eşitlik halinde doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.

Tercih ve Yerleştirme:

a) Adaylar başvuru esnasında tercihlerini yapacak olup, sınav sonucunda asil sırada yer alan adayların, sistem tarafından yerleştirmeleri yapılacaktır.

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerini duyurulan süre içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bizzat, kargo ya da posta yolu ile ileteceklerdir.

b) Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

c) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ömer ateş
Ömer ateş - 9 ay Önce

Neden işkur persönel alımları bitikden sonra ilanlar yayınlıyor hik anamiyorum

Nur
Nur - 9 ay Önce

Aile sosyal politikar tercuman alimini en az onlisans mezunu yapmaliydi lisans sarti koyarak kimsenin basvuru yapmasini istememistir isaret dili sertifikasini alan cogu lisans mexunlari onlisans mezunu hocalarindan bu belgeyi almistir

Muhammed eryiğit
Muhammed eryiğit - 8 ay Önce

Guvelik

SIRADAKİ HABER